Petersburskie

Przedwiośnie Niepodległości

Projekt „Petersburskie Przedwiośnie Niepodległości” jest realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska. Tematycznie nawiązuje do Święta Niepodległości i jego różnych aspektów kulturowych, przede wszystkim pieśni patriotycznej, oraz polskiej obecności w Petersburgu na przestrzeni lat – w życiu społecznym i kulturowym, w tym polskiej edukacji w mieście nad Newą. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Petersburskie Przedwiośnie Niepodległości PDF

Pobierz cały numer PDF: Petersburskie Przedwiośnie Niepodległości

Od „Małej Polonii” do Polskiej Macierzy Szkolnej

Pamięci pierwszych śp. nauczycieli polonijnych: Wiesławy Sawinowej, Julii Zacharewicz, Lecha Krajewskiego, Teresy Malinowskiej, Walentyny Gnatyszynej-Perkowskiej  PoczątkiNauczanie języka polskiego w Leningradzie-Sankt Petersburgu rozpoczęło się na początku...

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Zadanie: Petersburskie Przedwiośnie Niepodległości
Oferta składana przez: Stowarzyszenie Wspólnota Polska
W ramach konkursu: Polonia i Polacy za Granicą 2021
ogłoszonego przez: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą
Wartość projektu: 2117, 71 zł
Dofinansowanie z budżetu Rzeczypospolitej Polskiej: 2117, 71 zł