Międzynarodowa historyczna Konferencja w Petersburgu

RZYMSKOKATOLICKA ARCHIDIECEZJA MATKI BOŻEJ W MOSKWIE

WYŻSZE DUCHOWE SEMINARIUM „MARIA – KRÓLOWA APOSTOŁÓW”

PARAFIA ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA

Petersburg

pod honorowym patronatem abp. Pawła Pezzi,

metropolity Archidiecezji Matki Boskiej w Moskwie

przy współuczestnictwie

PAŃSTWOWEGO MUZEUM HISTORII RELIGII W PETERSBURGU

zapraszają do wzięcia udziału

w międzynarodowej konferencji naukowej

RZYMSKOKATOLICKA ARCHIDIECEZJA MOHYLEWSKA:

ŚWIADECTWA ŻYWEJ PAMIĘCI.

1783-1939

W 235. ROCZNICĘ USTANOWIENIA ARCHIDIECEZJI MOHYLEWSKIEJ.

Sankt Petersburg, 6– 9 grudnia 2018 r

Komitet organizacyjny konferencji: ks. Krzysztof Pożarski (przewodniczący, proboszcz parafii św. Stanisława), Liubow Musienko (współprzewodnicząca, dyrektor GMIR), ks. Konstanty Perederij (współprzewodniczący,

rektor KWDS „Maria – Królowa Apostołów”), Margarita Iwaszyna (kierownik wydziału ds. łączności GMIR

z organizacjami religijnymi), Anna Kudrik (sekretarz naukowy GMIR).

***

Obecność Kościoła katolickiego na ziemiach państwa rosyjskiego ma dosyć długą, trudną i bardzo bolesną historię. Starania o oficjalne ustanowienie katolickich struktur kościelnych w Rosji rozpoczęły się dopiero pod koniec XVIII wieku i są konsekwencją I rozbioru Polski. Jest to początkowo związane z niekanonicznymi dekretami cesarzowej Katarzyny II (z 1769, 1772-1773 i 1782 roku), których wynikiem było kanoniczne utworzenie rzymskokatolickiej archidiecezji mohylewskiej bullą papieża Piusa VI z 8 grudnia 1783 roku.

W 1798 roku, pierwszy metropolita mohylewski, abp Stanisław Bohusz Siestrzeńcewicz z Mohylewa, bez porozumienie ze Stolicą Apostolską, przejechał do Petersburga, stolicy ogromnego imperium. Od tej pory mohylewska metropolia z nieoficjalną stolicą w Petersburgu w ciągu przeszło stu lat organizowała życie religijne katolików w carskiej Rosji i sprawowała nad nimi administracyjną opiekę. Metropolia miała znaczący wpływ na rozwój rosyjskiej kultury, szkolnej edukacji, religijnego wychowania, a także dobroczynności. Na przestrzeni dziejów na czele metropolii mohylewskiej stali wybitne osobistości: znani teolodzy, znaczący dobroczyńcy, czy też mecenasi sztuk pięknych.

Na początku XX wieku archidiecezja mohylewska była największą na świecie w Kościele katolickim, obejmowała ziemie od Morza Bałtyckiego aż po Daleki Wschód. Do archidiecezji należało przeszło 1,5 milionów wiernych, którzy byli zebrani w 350 parafiach, które obsługiwało czterystu księży diecezjalnych, nie licząc duchowieństwa zakonnego.

Po październiku 1917 r. i ostatecznie w końcu lat trzydziestych XX wieku wszystkie struktury Kościoła katolickiego na terytorium ZSRR zostały zlikwidowane, a duchowni i wierni byli poddawani różnym represjom. Odnowienie struktur organizacyjnych Kościoła katolickiego w Rosyjskiej Federacji rozpoczęło się na samym początku lat 90. XX wieku.

Na konferencji planowane jest omówienie następujących kwestii:

1. Status prawny Kościoła katolickiego „przed” i „po” październiku 1917 r.

2. Metropolici mohylewscy i ich działalność religijno-społeczna, naukowo-teologiczna i dobroczynna.

3. Codzienne życie parafii katolickich w przedrewolucyjnej Rosji

4. Katolickie instytucje edukacyjno-wychowawcze na terenie Rosji.

5. Działalność charytatywna parafii i innych instytucji katolickich w Rosji

6. Święci i nowi męczennicy XX wieku w Kościele katolickim w Rosji.

7. Zabytki kultury materialnej i duchowej rosyjskich katolików w zbiorach muzealnych,

bibliotecznych i archiwalnych.

Do udziału w konferencji zapraszani są zarówno historycy Kościoła, jak i historycy sztuki sakralnej,

archiwiści, bibliotekarze, filolodzy i specjaliści różnych dyscyplin humanitarnych, a także członkowie

religijnych i świeckich humanitarnych instytucji edukacyjnych i naukowych.

Dla wykładowców z zagranicy, a także prelegentów z innych miast Rosji na czas pobytu w Petersburgu

będzie zagwarantowane bezpłatne zakwaterowanie, a także wyżywienie.

Po zakończeniu konferencji planowane jest opublikowanie tekstów referatów w książce.

Językiem roboczym konferencji będzie język rosyjski.

Zgłoszenia do udziału w konferencji w charakterze prelegenta i streszczenia wykładu o objętości

od 5 do 6 tysięcy znaków powinno być przysłane do 1 listopada 2018 roku.

***

W celu otrzymania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z przewodniczącym komitetu

organizacyjnego z ks. Krzysztofem Pożarskim: tel. stacjonarny (812) 714 00 71,

tel. mob. +7 911 990 90 82, e-mail: ststanislas@list.ru

Program Konferencji i imprez jej towarzyszących:

06.12.18 (czwartek) – „Katolicki Petersburg” – wycieczka autobusowa. Modlitwa na Lewaszowskim Cmentarzu Ofiar Stalinowskich, gdzie zostało pochowanych kilkunastu księży, a także kilka tysięcy katolików różnych narodowości i obrządków. Modlitwa na Cmentarzu Piskorowskim, nekropolii ofiar blokady Leningradu. Zwiedzanie Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historycznego, gdzie znajdują się najważniejsze dokumenty dotyczące Kościoła katolickiego w państwie rosyjskim.

07.12.18 (piątek) – konferencja w Państwowym Muzeum Historii Religii poświęcona historii archidiecezji

mohylewskiej.

08.12.18 (sobota) – konferencja w budynku Wyższego Seminarium Duchownego o męczennikach rosyjskich

w czasach radzieckich. Otwarcie stałej wystawy poświęconej nowym męczennikom.

09.12.18 (niedziela) – o godz. 11.00 – Msza św. w kościele św. Stanisława w intencji wyniesienia

do chwały ołtarzy rosyjskich Sług Bożych.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

IMIĘ I NAZWISKO…

TELEFON…

MIEJSCE PRACY…

ADRES…

E-MAIL…

TEMAT WYKŁADU…

POTRZEBA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA (TAK / NIE)

Previous article#KTOTYJESTEŚ
Next articleAdwent 2018
Denis Szczegłówhttp://degl.ru/
Fotograf gazety, administrator strony, autor instagramu

Więcej od tego autora

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Powiązane

Podcast "Z Polską na Ty"spot_img

Ostatnie wpisy

Rok 2022 – rok polskiego romantyzmu

Romantyzm to szeroki nurt w kulturze, który dał nazwę epoce w historii sztuki i historii literatury trwającej od lat 90. XVIII wieku do lat...

BABCIU, DZIADKU, coś wam dam

BABCIU, DZIADKU, coś wam damJedno serce które mam.A w tym sercu same róże,ŻYJCIE NAM STO LAT, a nawet dłużej!21 i 22 stycznia w Polsce...

Bez względu na porę roku

"Bez względu na porę roku, dnia i stan pogody – stawię się w oznaczonym miejscu i godzinie i udam się w góry celem niesienia pomocy...

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się na newsletter Gazety Petersburskiej