I Światowe Forum Mediów Polonijnych

KOMUNIKAT

I Światowe Forum Mediów Polonijnych odbyło się w ramach V Zjazdu Polonii Świata zorganizowanego przez Radę Polonii Świata, Senat RP i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji wraz ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” byli organizatorami Forum Mediów Polonijnych, które obyło się pod patronatem honorowym Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego oraz patronatem medialnym TVP Polonia.
Tegoroczne Forum było piątym z kolei spotkaniem, poprzednie cztery spotkania odbywały się jako Europejskie Fora Mediów Polonijnych. Udział w tegorocznym Forum wzięło udział 80 przedstawicieli mediów polonijnych (wydawnictw prasowych, portali, blogów, radia i telewizji) z 25 krajów świata.

Media polonijne spełniają ważną rolę. Są ściśle związane ze wszystkimi priorytetami polityki polonijnej władz polskich, ponieważ promują język, służą integracji środowisk polonijnych i przybliżają je do kraju.
W mediach zachodzą rewolucyjne zmiany, znikają wydawnictwa drukowane, a na ich miejsce pojawiają się portale, rozgłośnie radiowe, a nawet telewizje.

Media polonijne w Europie i na świecie muszą mieć wspólną platformę spotkań oraz wymiany doświadczeń i taką platformę zapewniały cztery poprzednie Europejskie Fora Mediów Polonijne oraz tegoroczne Światowe Forum Mediów Polonijnych.

W programie Forum Mediów udział wzięli m.in. przedstawiciele Senatu RP, MSZ, PAP, TVP Polonia i Polskiego Radia.
Organizatorów Forum reprezentowali: Teresa Sygnarek prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji, Dariusz Piotr Bonisławski prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Tadeusz Adam Pilat prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

Program I Światowego Forum Mediów Polonijnych opracowali Teresa Sygnarek, Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji i Roman Wróbel, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

W programie Forum zaprezentowano takie tematy jak:
– Strategia promocji Polski w świecie przez media polonijne,
– Rola mediów polonijnych w obronie dobrego imienia Polski oraz w podtrzymywaniu tożsamości narodowej

w kontekście obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości,
– Rola i wpływ mediów w utrzymywaniu więzi pomiędzy ośrodkami polonijnymi a Krajem,
– Zasady komunikacji marki Polska.
Odbyły się także wizyty studyjne w TVP Polonia, Polskim Radio S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej.

Forum Mediów było nie tylko okazją do wymiany doświadczeń, ale zapewniło także profesjonalne warsztaty dla redaktorów polonijnych w takich dziedzinach jak: zasady budowania informacji oraz wykorzystanie smartphona do realizacji reportaży.

Uczestnicy zwrócili się z prośbą do organizatorów oraz do Senatu RP o umożliwienie kontynuowania Forum Mediów Polonijnych w przyszłych latach.

Obrady zakończyło przyjęcie przez uczestników I Światowego Forum Mediów Polonijnych dokumentu koń- cowego, w którym sformułowano najważniejsze merytoryczne wnioski konferencji, wyrażono podziękowanie organizatorom oraz wolę zacieśnienia współpracy pomiędzy mediami polonijnymi i kontynuacji regularnych spotkań medialnych.

Teresa Sygnarek

Prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji

 

UCHWAŁA I ŚWIATOWEGO FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH

Uczestnicy „I Światowego Forum Mediów Polonijnych” (ŚFMP) w Warszawie dziękują organizatorom Zrzeszeniu Organizacji Polonijnych w Szwecji, Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” i Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych za zorganizowanie tegorocznego Forum oraz merytoryczne i profesjonalne przygotowanie programu Forum.

Zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy dziękują Marszałkowi Senatu RP, Panu Stanisławowi Karczewskiemu za objęcie Forum patronatem honorowym oraz TVP Polonia za patronat medialny. Podziękowania składamy Prezydentowi RP Panu Andrzejowi Dudzie za spotkanie w Pałacu Prezydenckim oraz przedstawicielom Sejmu RP za możliwość wzięcia udziału w dwóch sesjach, inauguracyjnej i podsumowującej, w siedzibie Sejmu RP.

Obecnością na Forum zaszczycili następujący prelegenci:
dr Jan Maria Jackowski, z-ca przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu Senatu RP;
Krzysztof Malinowski, Naczelnik Wydz. Strategii Promocji Polski, Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ;
Andrzej Fąfara, z-ca dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ;
Grzegorz Jopkiewicz, Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ;
Artur Lompart, dyrektor Biura Rzecznika Prasowego MSZ;
Filip Frąckowiak, z-ca dyrektora TVP Polonia;
Cezary Ciszewski, Akademia Filmowa TV C.A;
Wojciech Surmacz, prezes Polska Agencja Prasowa;
Aleksander Główczewski, Polska Agencja Prasowa;
dr Agnieszka Kamińska, z-ca dyrektora redaktora naczelnego Polskiego Radia 24;
Halina Ostas, kierownik Redakcji Polskiego Radia dla Zagranicy;
Edyta Późniak, magazyn radiowy „Polacy w świecie”;
Krzysztof Skowroński, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Dziękujemy wyżej wymienionym za obecność na Forum Mediów i wzięcie udziału w programie.

Światowe Forum Mediów Polonijnych odbyło się w ramach V Zjazdu Polonii Świata zorganizowanego przez Radę Polonii Świata, Senat RP i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Tegoroczne Forum było piątym z kolei spotkaniem, poprzednie cztery spotkania odbywały się jako Europejskie Fora Mediów Polonijnych. Udział w tegorocznym Forum wzięło 80 przedstawicieli mediów polonijnych (wydawnictw prasowych, portali, blogów, radia i telewizji) z 25 krajów z całego świata.

I Światowe Forum Mediów Polonijnych pokazało postępujący proces odchodzenia od wydawnictw drukowanych na rzecz portali, jednocześnie dostrzegając konieczność utrzymywania prasy drukowanej.

Uczestnicy stwierdzają, że integracja poprzez merytoryczną współpracę i podnoszenie umiejętności poprzez szkolenia jest podstawową potrzebą środowisk mediów polonijnych.
Zwracamy się do władz polskich i organizatorów o wsparcie wszelkich inicjatyw i działań w tym zakresie.

Uczestnicy Forum przyjęli następujące wnioski:

Konieczna jest kontynuacja organizowania Forum Mediów Polonijnych przez Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” i Europejską Unią Wspólnot Polonijnych.

Do Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wnioskujemy o:
pozyskanie środków finansowych na realizację wartości dodanej Forum Mediów Polonijnych zgłoszonej podczas IV Forum w 2017 roku – projektu utworzenia polonijnej grupy medialnej i dofinansowanie wspólnego portalu, który będzie obejmował swoją strukturą media polonijne z różnych krajów,

Do Senatu RP wnioskujemy o:
– przyznanie środków finansowych na organizowanie corocznych forów mediów polonijnych, polegających na szkoleniach i warsztatach we współpracy z takimi mediami w Polsce jak: TVP, Polskie Radio i PAP, dla dziennikarzy i redaktorów polonijnych ze świata,
– wprowadzenie rzecznika reprezentującego media polonijne do udziału w posiedzeniach Komisji Senackiej spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wnioskujemy o: – archiwizację polonijnych wydawnictw i audycji.

Powyższa treść została zatwierdzona przez uczestników I Światowego Forum Mediów Polonijnych.

Warszawa, 21 września 2018 r.

Denis Szczegłówhttp://degl.ru/
Fotograf gazety, administrator strony, autor instagramu

Więcej od tego autora

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Powiązane

Podcast "Z Polską na Ty"spot_img

Ostatnie wpisy

Rok 2022 – rok polskiego romantyzmu

Romantyzm to szeroki nurt w kulturze, który dał nazwę epoce w historii sztuki i historii literatury trwającej od lat 90. XVIII wieku do lat...

BABCIU, DZIADKU, coś wam dam

BABCIU, DZIADKU, coś wam damJedno serce które mam.A w tym sercu same róże,ŻYJCIE NAM STO LAT, a nawet dłużej!21 i 22 stycznia w Polsce...

Bez względu na porę roku

"Bez względu na porę roku, dnia i stan pogody – stawię się w oznaczonym miejscu i godzinie i udam się w góry celem niesienia pomocy...

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się na newsletter Gazety Petersburskiej