Projekt Szkoła 6.0

„Szkoła 6.0” to zachęta do nawiązywania stałych i pogłębionych kontaktów między szkołami w Polsce i za granicą w celu wzajemnego rozwoju oraz podnoszenia jakości ich nauczania. To również okazja do poszerzania wiadomości o Polsce, jej języku, kulturze i historii poza granicami kraju, a także popularyzowania wiedzy o historii i dorobku Polonii i Polaków żyjących za granicą w społeczeństwie polskim.

Projekt organizowany jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
we współpracy z Senatem RP.

Jego koordynatorem jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP.

Projekt rusza 1 września 2019 roku.

Kto może wziąć udział w projekcie ?

Projekt Szkoła 6.0 ma charakter otwarty. Chęć udziału w nim mogą zgłosić wszystkie szkoły i przedszkola polonijne i z polskim językiem nauczania działające w obcych systemach edukacyjnych oraz polskie placówki oświatowe wszystkich typów działające na terenie Polski.

Aby zgłosić swój udział należy wypełnić formularz rekrutacyjny. Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu projektu. Formularz rekrutacyjny jest równocześnie wizytówką szkoły, ułatwiającą późniejsze nawiązywanie współpracy między placówkami. 

Etapy projektu

Przystępujące do projektu placówki przygotowują plan i harmonogram zadań projektowych w obrębie trzech Działań:

DZIAŁANIE I Wsparcie merytoryczne i objęcie opieką szkoły polonijnej przez szkołę polską w oparciu o zasadę partnerstwa.

Działanie II Uzyskanie certyfikatu Szkoła 6.0 / załącznik określający wymagania 

Działanie III Realizacja partnerskich projektów edukacyjnych.

Na czym polega udział placówki polskiej w projekcie?

Po nawiązaniu współpracy z jedną z zarejestrowanych w bazie projektu placówek polonijnych, placówka polska obejmuje ją swym wsparciem w zakresie podnoszenia jakości pracy – (Działanie I).

Strona polska może starać się również o uzyskanie Certyfikatu 6.0 (Działanie II), gdy wykaże, iż swoją działalnością popularyzuje wiedzę na temat Polonii i Polaków żyjących za granicą.

Wypracowane przy tym materiały, np. scenariusze lekcji i imprez, propozycje projektów, prace uczniów będą prezentowane na platformie Szkoła 6.0.

Wraz ze swoim polonijnym partnerem mogą następnie i przy wsparciu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” realizować wspólne projekty edukacyjne (Działanie III).

Na czym polega udział placówki polonijnej w projekcie?

Placówki polonijne nawiązują współpracę ze szkołą polską działąjącą na terenie Polski (Działanie I)

Szkoły polonijne deklarujące chęć udziału w projekcie przystępują do Działania II, czyli do starań o otrzymanie certyfikatu Szkoła 6.0, zgodnie z opracowanymi przez organizatora kryteriami.

Wraz ze swoim polskim partnerem mogą następnie i przy wsparciu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” realizować wspólne projekty edukacyjne (Działanie III).

Więcej o sertyfikacie 6.0

Załącznik 1

Załącznik 2

Jak nawiązać współpracę (Działanie I)?

W celu nawiązania współpracy należy udać się na stronę projektu, a następnie w zakładce „Współpraca między szkołami” odnaleźć bazę szkół biorących udział w projekcie.

Po odszukaniu odpowiedniego partnera, wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami na stronie. Do projektu mogą również przystąpić szkoły już ze sobą współpracujące.

Jakie obszary może obejmować wsparcie partnerskie (Działanie I)?

Jednym z założeń projektu jest rozwinięcie ścisłej, trwałej i wielowymiarowej współpracy szkół działających na terenie Polski z tymi z poza jej terytorium.

Służyć ma temu m.in. wsparcie partnerskie w oparciu o zasadę partnerstwa przez szkoły polskie szkół polonijnych. Tak rozumiane współdziałanie może obejmować:

  • diagnozę wzajemnych potrzeb, oczekiwań i możliwości;
  • opracowanie wspólnego planu zadań projektowych i sposobów ich realizacji;
  • współpracę uczniów za pomocą platform komunikacyjnych w tym m.in. wymianę informacji o swoich środowiskach, wspólny udział w konkursach i przedsięwzięciach edukacyjnych czy wychowawczych związanych z celami programu;
  • współpracę kadry pedagogicznej, np. doradztwo metodyczne, wymianę doświadczeń, pomysłów;
  • udział w zjazdach, konferencjach, wizytach studyjnych, kursach realizowanych przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”;
  • przygotowywanie i współrealizację z ODN SWP staży metodycznych oraz wizyt studyjnych.

Finansowanie

Udział w projekcie jest nieodpłatny.

Nie przewiduje się finansowania Działania I i II ze środków organizatora poza wyjątkowymi i uzasadnionymi przypadkami.

Zasady udziału uczestników w przedsięwzięciach Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w ramach Działania III, wymagają każdorazowego uzgodnienia, w celu zachowania zasad wymaganych przez organy dotacyjne (MEN, Senat).

Opracowane i zatwierdzone projekty edukacyjne finansowane są w ramach procedur konkursowych w ilości i wysokości będących pochodną przyznanych dotacji.

Elektroniczna platforma współpracy

Do dyspozycji współpracujących ze sobą szkół – każdej parze indywidualnie – udostępniamy elektroniczną platformę za pomocą której można prowadzić wymianę korespondencji dotyczącą prowadzonego wspólnie projektu, przesyłać pliki.

Wejście na stronę wymaga logowania. Każda para współpracujących ze sobą szkół otrzyma odrębne dane do logowania.
Przy wejściu na platformę testową prosimy wpisać:
Nazwa użytkownika: wizytacja
Hasło: wizytacja

Formularz rejestracyjny

Baza zarejestrowanych placówek

wspolnotapolska.org.pl

Denis Szczegłówhttp://degl.ru/
Fotograf gazety, administrator strony, autor instagramu

Więcej od tego autora

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Powiązane

Podcast "Z Polską na Ty"spot_img

Ostatnie wpisy

Maria Matylda Krzesińska – jedna z największych sław baletu petersburskiego II połowy XIX i początków XX wieku

Maria Matylda Krzesińska była jedną z największych sław baletu petersburskiego 2. połowy XIX i początków XX w. Rozwój niezwykłego talentu zawdzięczała ojcu, który uczył...

Odcinek 3 – Jan Paweł II – człowiek

https://anchor.fm/gazeta-petersburska/embed43 lata temu, 16 października 1978 roku miało miejsce wydarzenie bez precedensu w historii - Polak, kardynał Karol Józef Wojtyła został wybrany papieżem i...

Polska Macierz Szkolna w Petersburgu zainaugurowała nowy rok edukacyjny 2021/2022 w dniu 27 września

Polska Macierz Szkolna w Petersburgu zainaugurowała nowy rok edukacyjny 2021/2022 w dniu 27 września.Podczas wakacji podopieczni wydorośleli i przystąpili do zajęć z nowymi siłami.W...

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się na newsletter Gazety Petersburskiej