Polonijny Rok Chopinowski zakończył się Salonem Muzycznym w Konsulacie Generalnym RP w Sankt Petersburgu

Polonijny Rok ChopinowskiPolonijne obchody Roku Fryderyka Chopina — projekt zainicjowany przez Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu, w ramach tego projektu na przestrzeni 2010 roku we współpracy z organizacjami polonijnymi zrealizowano szereg imprez kulturalnych. Na początku roku konsulat zaproponował organizacjom polonijnym wspólne przygotowanie imprez poświęconych 200. rocznicy urodzin F. Chopina. W toku realizacji w/w projektu organizacje wykazały się zaangażowaniem i inicjatywą, w tym także nowopowstałe organizacje. Imprezy miały w większości charakter otwarty. W efekcie udało się wzbudzić zainteresowanie i skłonić do poszerzenia wiedzy o Fryderyku Chopinie i Polsce osoby polskiego pochodzenia, w tym młodzież.
W ramach projektu obchodów Roku Chopina odbyły się następujące imprezy adresowane do osób polskiego pochodzenia, przygotowane we współpracy z organizacjami polonijnymi lub zorganizowane przez organizacje polonijne:
1. Międzynarodowy festiwal młodych pianistów „Świat i muzyka. Fryderyk Chopin” w Pietrozawodku w dn. 28 luty – 1 marca 2010 r. (przy wparciu Instytutu Polskiego i konsulatu);
2. „Marzec 2010 – Miesiąc spotkań z Fryderykiem Chopinem w Domu Polskim” – cykl spotkań polonijnych przygotowanych przez petersburskie organizacje polonijne: Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Polonia” i Związek Polaków;
3. Koncert poświęcony 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina w Filharmonii w Nowogrodzie Wielkim (21 marca 2010 r.) przygotowany przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Polonia” w Nowogrodzie Wielkim (zarejestrowane w 2010 r.) i konsulat;
4. Program poświęcony 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina podczas polonijnego koncertu „Na straży pamięci” w Sankt Petersburgu (18.05.2010 r.) zorganizowanego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Polonia, Związek Polaków i konsulat;
Polonijny Rok Chopinowski5. Dzień edukacyjny zatytułowany „Mój Chopin” w Domu Narodowości w Sankt Petersburgu dla młodzieży – przedstawicieli różnych mniejszości narodowych przygotowany przez polonijnych studentów i stypendystów Semper Polonia (26.09.2010 r.), członków klubu młodzieżowego „Newski żagiel”;
6. Koncert chopinowski w Wołogdzie w dn. 15.10.2010 r. w wykonaniu Tatiany Zagorowskiej (profesor Sankt Petersburskiego Konserwatorium im. Rimskiego-Korsakowa) z okazji uroczystej inauguracji działalności nowej organizacji polonijnej, Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Polonia” w Wołogdzie (organizacja Instytutu Polskiego i konsulatu);
7. Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina dla dzieci polonijnych, zwycięzcy którego wzięli udział w wycieczce „Podróż śladami F. Chopina” (26-31.10.2010 r.). Konkurs przeprowadzono w: Domu Polskim w Sankt Petersburgu, w Nowogrodzie Wielkim, Wołogdzie, Archangielsku i Pietrozawodsku;
8. Międzynarodowy Festiwal Chopinowski „Wianek Chopina” dla młodych pianistów w Nowogrodzie Wielkim (14-17.10.2010 r.) zorganizowany przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Polonia” w Nowogrodzie Wielkim, Centrum Rachmaninowa w Nowogrodzie Wielkim przy wsparciu Instytutu Polskiego i konsulatu;
9. Festiwal Chopinowski dla młodych pianistów z obwodu archangielskiego przygotowany przez Archangielską Regionalną Organizację Społeczną „Polonia” i konsulat we współpracy ze Szkołą Muzyczną № 1 Rejonu Barentsa (Archangielsk, 05-06.11.2010 r.).
Anna Dembowska, wicekonsul
Podziękowania Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej dla zaangażowanych partnerów
  • Wanda Andrijewskaja
  • Tatiana Rakus
  • Denis Pszczeliński
  • Nadieżda Pszczelińska
  • Nadeżda Biłowus
  • Lilia Szyszko
  • klub młodzieżowy „Newski żagiel” za Projekt „Mój Chopin”: Katarzyna Zujewa, Olga Delazari, Gurenowicz Maria, Soroczinskaja Nadieżda, Andrejewa Maria, Wołkowa Alisa, Śliwowska Wiera, Romanowa Swietłana, Romanowa Walentyna, Maria Żyrowa, Jurij Papierz, Kulikow Rusłan.
  • Teresa Konopielko
  • Czesław Błasik
  • Helena Klincewicz
Po części oficjalnej Salonu Muzycznego odbył się uroczysty koncert przygotowany przez Towarzystwo Muzyczno-Oświatowe im. Fryderyka Chopina i prowadzony przez Wandę Andrijewską — prezesa Towarzystwa. Wystąpili laureaci międzynarodowych konkursów pianistycznych, uczniowie szkół i liceów muzycznych (w wieku od 8 do 14 lat)
 
1. Федосеева Алина, 14 лет
Шопен. Вальс Ля-бемоль-мажор. Этюд 3

 

2. Тихомирова Мария, 12 лет
Чайковский. Ноктюрн до-диез-минор
Шопен. Фантазия-экспромт

 

Polonijny Rok Chopinowski3. Федосеева Катя, 8 лет
Шопен. Кантабиле
Слонимский. Марш Бармалея

 

4. Папаян Илья, 10 лет
Шопен. Детский полонез соль минор
Шопен. Маленький вальс ля-минор

 

5. Чэнь Цзи-И, 11 лет
Шопен. Ноктюрн си-бемоль-минор
Шопен. Блестящие вариации

 

6. Кашпурин Александр, 14 лет
Лист. Концертный этюд Ре-бемоль-мажор

 

7. Федоров Владислав, 14 лет
Григ. Шествие гномов
Шопен. Этюд 12
Лист. Женевские колокола

 

8. Украинская Елизавета, 15 лет
Шопен. Большой блестящий вальс Ля-бемоль-мажор
 
Pedagodzy:
1.     Kurnalina Olga
2.     Łobikowa Irina
3.     Seleckaja Dżema
4.     Owczarowa Viera
 
Foto: Włodzimierz Szraga
MGrelewski
Łodzianin z urodzenia, petersburżec z wyboru. W Łodzi był współzałożycielem Stowarzyszenia Topografie, twórcą gier miejskich z Departamentem Gier, instruktorem ZHR. Do miasta nad Newą przyjechał 2013 roku, próbuje swoich sił w Gazecie Petersburskiej.

Więcej od tego autora

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Powiązane

Podcast "Z Polską na Ty"spot_img

Ostatnie wpisy

Rok 2022 – rok polskiego romantyzmu

Romantyzm to szeroki nurt w kulturze, który dał nazwę epoce w historii sztuki i historii literatury trwającej od lat 90. XVIII wieku do lat...

BABCIU, DZIADKU, coś wam dam

BABCIU, DZIADKU, coś wam damJedno serce które mam.A w tym sercu same róże,ŻYJCIE NAM STO LAT, a nawet dłużej!21 i 22 stycznia w Polsce...

Bez względu na porę roku

"Bez względu na porę roku, dnia i stan pogody – stawię się w oznaczonym miejscu i godzinie i udam się w góry celem niesienia pomocy...

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się na newsletter Gazety Petersburskiej