Nadanie imienia profesora Rajmunda Piotrowskiego Polskiej Bibliotece w Petersburgu

Ku chwale Ojczyzny i na pożytek nasz i naszych potomków nadajemy Polskiej Bibliotece w Sankt Petersburgu imię profesora Rajmunda Piotrowskiego”: wypowiedziały dwie matki chrzestne SKO „Polonia” w Sankt Petersburgu Wiesława Sawinowa i Teresa Konopielko.
W dniu 24 stycznia 2010 roku w Domu Polskim z inicjatywy Gazety Petersburskiej i jej redaktor naczelnej w Domu Polskim została otwarta pierwsza w mieście nad Newą Polska Biblioteka z nadaniem imienia zmarłego w sierpniu 2009 roku wielkiego petersburskiego Polaka, wybitnego uczonego profesora Rajmunda Piotrowskiego.
W uroczystości nadania imienia uczestniczyli organizatorzy i przedstawiciele Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Polonia” na czele z prezesem Czesławem Błasikiem, Petersburskiego Zwiazku Polaków im. bpa A.Maleckiego na czele z prezesem Lilią Szyszko, Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego na czele z prodziekanem Wydziału Filologicznego Michaiłem Marusienką, Petersburskiego Uniwersytetu Pedagogicznego na czele z prorektorem Siergiejem Szyłowem, Rosyjskiego Instytutu Kulturologii na czele z rektorem Dmitrijem Śpiwakiem, przedstawiciele Katedry Filologii Słowiańskiej Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego na czele z doc. Heleną Wołoszyną oraz Wydziału Sztuki i Muzyki w osobie wybitnej pianistki Haliny Żukowej. Honorowy Rektor Uniwersytetu Petersburskiego Ludmiła Wierbicka przekazała specjalne gratulacje. W uroczystości uczestniczyła i współorganizowała ją nowomianowana przez „Wspólnotę Polską” w Warszawie dyrektor Domu Polskiego Tatiana Rakus. Była obecna i zabrała głos w imieniu Konsula Generalnego RP Jarosława Drozda wicekonsul Anna Dembowska. Z inicjatywy dyrektora Domu Polskiego został sporządzony Akt Nadania Bibliotece Polskiej Imienia prof. Rajmunda Piotrowskiego odczytany i podpisany przez głównych organizatorów uroczystości.
Ceremonia nadania imienia składała się z trzech części. W pierwszej wystąpili zaproszeni przedstawiciele uczelni wyższych, z którymi był związany Profesor. Mówiono o jego wybitnych osiągnięciach w nauce, o niezłomnej postawie obywatelskiej, o niezwykłych zasługach na rzecz odrodzenia ruchu polonijnego, kościoła rzymskokatolickiego.
Druga część została poświęcona wspomnieniom członków organizacji polonijnych: Wiesławy Sawinowej, Włodzimierza Odyńca, Walentyny Perkowskiej, Niny Krawczenki, Jadwigi Pietrowskiej, która zarecytowała również „Odę do młodości” A. Mickiewicza.
Z opowieścią w języku polskim o Bajce i Książce wystąpiła grupa przedszkolaków (trzylatków i czterolatków) kierowanych i nauczanych przez panią Tatianę Rakus w ramach Punktu Przedszkolnego przy Domu Polskim. Uroczystości towarzyszyły śpiewane przez Krzysztofa Krawczyka piosenki do słów poety Sergiusza Jesienina.
Przy dźwiękach akademickiego hymnu Gaudeamus Igitur tablicę odsłonili wnukowie Profesora – Barbara i Gieorgij. Dzieci – przedszkolaki ofiarowały Bibliotece swoje pierwsze książki. Po czym obecni odwiedzili pierwszą w Petersburgu Bibliotekę Polską im. Rajmunda Piotrowskiego, obejrzeli wystawę fonograficzną poświęconą życiu Profesora oraz film złożony z serii zdjęć i wywiadów Uczonego.
Uroczystość nadania imienia członka petersburskiej Polonii, honorowego prezydenta SKO „Polonia” profesora Rajmunda Piotrowskiego jest wyrazem hołdu pamięci wybitnej postaci w ogólnorosyjskim i światowym ruchu polonijnym. Stała się ona również przykładem dla innych środowisk narodowościowych miasta i świata naukowego, w którym żył Profesor. Posłużyła również rozwojowi Domu Polskiego.
Wielopokoleniowa Rodzina Profesora na czele z Anną Aleksandrowną Piotrowską serdecznie podziękowała inicjatorom i organizatorom za wyrazy pamięci i organizację tak zaszczytnego wyróżnienia.
 25 stycznia 2010 r., Teresa Konopielko

 

MGrelewski
Łodzianin z urodzenia, petersburżec z wyboru. W Łodzi był współzałożycielem Stowarzyszenia Topografie, twórcą gier miejskich z Departamentem Gier, instruktorem ZHR. Do miasta nad Newą przyjechał 2013 roku, próbuje swoich sił w Gazecie Petersburskiej.

Więcej od tego autora

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Powiązane

Podcast "Z Polską na Ty"spot_img

Ostatnie wpisy

Odcinek 4 – Jan Paweł II – papież

https://anchor.fm/gazeta-petersburska/embedПредставляем вашему вниманию новый выпуск подкаста «С Польшей на „ты”»! В рамках рубрики «Поляки, изменившие ход истории» ведущий Денис Щеглов продолжает разговор с доминиканцем...

Żal, że niedzielne spotkanie nie trwało dłużej

Kolejne inauguracyjne spotkanie dzieci Macierzy w dniu 17 października poświęcono Adamowi Mickiewiczowi i jego  utworom.Tym razem na zajęcia w ramach programu Polskiej Macierzy Szkolnej...

Maria Matylda Krzesińska – jedna z największych sław baletu petersburskiego II połowy XIX i początków XX wieku

Maria Matylda Krzesińska była jedną z największych sław baletu petersburskiego 2. połowy XIX i początków XX w. Rozwój niezwykłego talentu zawdzięczała ojcu, który uczył...

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się na newsletter Gazety Petersburskiej