Wywiad z Markiem Hauszyldem, prezesem Fundacji Semper Polonia

Na początku czerwca w Petersburga przebywał pan Marek Hauszyld, prezes Fundacji SEMPER POLONIA. 10 czerwca udzielił nam wywiadu na temat rozwoju polonijnych inicjatyw młodzieżowych w mieście nad Newą.

– Od 14 lat jest pan Prezesem Zarządu Fundacji “Semper Polonia”. Jakie są wymagania od potencjalnych uczestników różnych programów? Jakie są oczekiwania?

Od początku istnienia Fundacji SEMPER POLONIA nastawiliśmy się na działania na rzecz polonijnego środowiska młodzieżowego. Naszą misją było i jest budowanie nowego pokolenia polskiej inteligencji w świecie. To się chyba nam udaje. Do tej pory – od blisko 14 lat – dzięki stypendiom SEMPER POLONIA pomogliśmy w nauce i uzyskaniu wyższego wykształcenia 15 tys. młodych ludzi w 38 krajach. Wspieramy wszystkie inicjatywy związane z rozwojem kreatywności młodzieży polonijnej. O pomoc w realizacji różnych programów zwracają się do nas nie tylko kluby stypendystów SEMPER POLONIA, ale także młodzi ludzie polskiego pochodzenia, którzy starają się promować polskie dokonania w swoich środowiskach. Budujemy polskie lobby w świecie poprzez obecność na wyższych uczelniach w wielu krajach, gdzie w instytutach czy katedrach obecna jest Polska, Polonia czy Polacy, by język polski, kultura polska, nasza historia, osiągnięcia współczesnej Polski we wszelkich dziedzinach życia społecznego, kulturalnego, ekonomicznego były szeroko prezentowane. Młodzi ludzie, którzy tworzą zеspół pracowników Fundacji, pracują na rzecz swoich rówieśników rozsianych na wszystkich kontynentach. Są otwarci na to wszystko, co proponują młodzieżowe środowiska polonijne, co wiąże się nie tylko z rozwojem osobowości , ale także z rozwojem kulturalnym, naukowym i zawodowym młodego pokolenia Polonii. Pytała Pani o to, kto się może zwracać do nas…

 – Tak…

– W zasadzie wszystkie środowiska polonijne, które mają ciekawe projekty i propozycje. Hołdujemy jednak zasadzie, by nie było to proste wyciąganie rączki o pełne dofinansowanie, ale by projekty do nas zgłaszane, miały zawsze jakiś udział własny. Każda organizacja czy grupa ludzi działa we własnym środowisku, mają więc chyba możliwości by korzystać ze środków, które pozwolą na realizację projektów. Możemy je i merytorycznie, i finansowo wesprzeć, ale powtarzam: bardzo ważny jest udział własny. Może to zabrzmi dziwnie, ale jeżeli my coś dajemy młodym ludziom polskiego pochodzenia, Polonii, Polakom w świecie, to w zamian, chociaż niczego nie oczekujemy, pragnęlibyśmy by ci młodzi ludzie, beneficjenci naszej pomocy, potrafili samodzielnie czymś się odpłacić – nie Fundacji broń Boże – tylko środowisku, w którym żyją, młodszym kolegom czy ludziom starszym. By coś z siebie dawali innym, by coś zrobili dla promocji i dobrego imienia Polski.

– Jak widzi Pan perspektywy rozwoju ruchu młodzieżowego tu w Petersburgu?

Po części przyjechałem tu, żeby po raz drugi spotkać się z miejscową Polonią, z ludźmi, którzy są zainteresowani rozwojem współpracy polsko-rosyjskiej, współpracy regionalnej, ale wolny czas poświęciłem na zwiedzanie miasta podziwiając zmiany jakie zachodzą nad Newą. Petersburg, który znałem przed laty i Petersburg dzisiejszy – to dwa różne miasta, chociaż zabytki i ulice takie same. Wszystko wypiękniało, odnowione budynki i całe rejony miasta wydają się jakby młodsze, a ludzie przyjaźni i otwarci dla turystów. Pragnąłbym by młodzież polskiego pochodzenia, która tutaj żyje, mogła aktywniej włączać się w działania na rzecz praktycznej obsługi polskich grup turystycznych, które coraz liczniej przyjeżdżają do Petersburga. By młodzież polskiego pochodzenia tworzyła pomosty turystyczne między Polską a Rosją, między Petersburgiem a Warszawą, Gdańskiem, Krakowem i innymi polskimi miastami; żeby mogła tutaj służyć polskim turystom by przybliżała im tę specyfikę, którą Petersburg pozytywnie wyróżnia się w Rosji. Żeby tak jak Piotr Pierwszy tworząc Petersburg otworzył Rosji drzwi do Europy, ci młodzi ludzie mający polskie korzenie rodowe  otworzyli drzwi do Petersburga tym wszystkim polskim turystom, którzy chcą zwiedzić i poznać piękną historię miasta nad Newą. By młodzi skupieni wokół działalności Domu Polskiego i organizacji polonijnych, bądź działający na własną rękę, bo są też takie przypadki, mogli coś wspólnie zrobić, żeby pokazać że też stanowią określoną siłę i posiadają ogromny potencjał. Poznałem tu wielu młodych ludzi utalentowanych artystycznie, może warto by było, żeby ta młodzież, która ma polskie pochodzenie i która się z Polską identyfikują, pokazała swoim rówieśnikom z Rosji współczesną polską kulturę, przybliżyła współczesne polskie osiągnięcia, czy to w formie koncertu, czy to w formie jakiejś prezentacji. Warto by było!

– Czego mógłby Pan życzyć petersburskiej młodzieży polonijnej? Może jakiś apel?

Przede wszystkim, życzę, żeby ci młodzi ludzie, którzy są obywatelami Rosji, ale odwołują się do polskich korzeni, którzy żyją w Petersburgu i z Petersburgiem się identyfikują i jednocześnie identyfikują się z Polską, z osiągnięciami Polaków, zaczęli działać wspólnie. Żeby pokazali że można coś robić wspólnie żeby różnice nie były przeszkodą dla wspólnej działalności. Pragnąłbym, by stypendyści Fundacji SEMPER POLONIA stali się liderami tych zmian. By to właśnie oni byli najbardziej kreatywni, żeby z indywidualnych osiągnięć stworzyli siłę grupy. Od początku tego roku działa w internecie portal IUVENUM POLONIA, adresowany do młodych ludzi polskiego pochodzenia na całym świecie. Może warto, żeby młodzież petersburska nie tylko czytała to co znajdzie się na tym portalu, ale po części zaczęła go redagować. Żeby pokazała innym Polakom na świecie i w innych krajach jak piękne jest miasto w którym żyją, jak jest piękna Rosja. Żeby pochwaliła się swoimi osiągnięciami. Ale do tego konieczna jest dobra znajomość języka polskiego, a z tym nie jest najlepiej. Apelują więc do petersburskiej młodzieży polskiego pochodzenia – uczcie się polskiego. Bądźcie ambasadorami polskości w waszym kraju. A im będziecie lepiej wykształceni, im będziecie zajmowali coraz wyższą pozycję zawodową i społeczną w różnych dziedzinach życia Rosji, a przy podkreślali swoje polskie pochodzenie, tym lepiej tu nad Newą będzie postrzegana Polska.

– Bardzo dziękuję za rozmowę.

Więcej od tego autora

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Powiązane

Podcast "Z Polską na Ty"spot_img

Ostatnie wpisy

Rok 2022 – rok polskiego romantyzmu

Romantyzm to szeroki nurt w kulturze, który dał nazwę epoce w historii sztuki i historii literatury trwającej od lat 90. XVIII wieku do lat...

BABCIU, DZIADKU, coś wam dam

BABCIU, DZIADKU, coś wam damJedno serce które mam.A w tym sercu same róże,ŻYJCIE NAM STO LAT, a nawet dłużej!21 i 22 stycznia w Polsce...

Bez względu na porę roku

"Bez względu na porę roku, dnia i stan pogody – stawię się w oznaczonym miejscu i godzinie i udam się w góry celem niesienia pomocy...

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się na newsletter Gazety Petersburskiej