Wystąpienie Prezes Kongresu Polaków w Rosji na posiedzeniu Rady ds. Stosunków Międzynarodowościowych przy Prezydencie FR

29 listopada 2019 roku w Nalczyku (Kabardo-Bałkaria) odbyło się posiedzenie Rady ds. Stosunków Międzynarodowościowych przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej.

W swoim wystąpieniu Prezes Kongresu Polaków w Rosji poruszyła ważne dla rosyjskiej Polonii kwestie, m. in.  nauczania języka ojczystego w szkołach, szkolenia nauczycieli języka polskiego i udostępnienia pomieszczeń dla regionalnych organizacji polonijnych, a także medialnych wypowiedzi godzących w dobre imię Polaków.

Propozycje spotkały się z życzliwą reakcją prezydenta Rosji, który polecił Minister oświaty FR szczegółowo omówić ich realizację.

Poniżej publikujemy stenogram i nagranie wystąpienia (od 1 g. 40 min.).

Halina Romanowa:
Szanowny Władimirze Władimirowiczu! Szanowni koledzy!

Ponieważ dzisiaj dużą uwagę poświęcamy nauce języka ojczystego, chciałabym powiedzieć o nauce języka ojczystego przez mniejszości narodowe, które nie posiadają swojej państwowości na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Dla nas jak dla autonomii narodowo-kulturalnej jest to kierunek strategiczny i znaczący. Dlatego, jeśli Państwo pozwolą, kilka propozycji, w których widzimy rozwiązanie tej kwestii: jest to przywrócenie w systemie Ministerstwa Oświaty Federacji Rosyjskiej wspólnie z autonomiami narodowo-kulturalnymi jednostki strukturalnej odpowiadającej za naukę języka ojczystego, kultury i historii dla mniejszości narodowych, które nie posiadają własnej państwowości na terytorium Federacji Rosyjskiej; podjęcie decyzji o formie organizacyjnej szkół narodowych albo ośrodków nauczania języka ojczystego w strukturze rosyjskich szkół ogólnokształcących jako edukacji uzupełniającej, a także ich finansowanie; podjęcie decyzji o standardach nauczania języków narodowych dla mniejszości narodowych.

Dlaczego mówię „w szkołach ogólnokształcących”? Żeby Ministerstwo wsparło naszą inicjatywę i dyrektorzy nie mieli wątpliwości co do konieczności pojawienia się naszych organizacji z propozycją, żeby grupy naszych dzieci, młodzieży mogły uczyć się tam swojego języka ojczystego.

Chcę podkreślić, że Polacy mieszkający w Rosji w ciągu setki lat przebywając w Rosji utracili swój język, i 15 procent w praktyce włada swoim językiem ojczystym.
Myślimy również o przygotowaniu nauczycieli, ponieważ nauczyciele, którzy prowadzą nauczanie w naszych organizacjach narodowych, to są przeważnie nauczyciele bez przygotowania pedagogicznego. Są to osoby, które znają język, i w takiej sytuacji zapraszaliśmy też nauczycieli z Polski. Biorąc pod uwagę trudności z ich pobytem tutaj — wizowe, inne, zatrudnienie — w Rosji zostało w tym roku około pięciu pedagogów z Polski. Są to przeważnie, jeszcze raz podkreślam, nasi obywatele.

Widzę rozwiązanie tej sprawy w przygotowaniu nauczycieli w instytutach pedagogicznych i w systemie kwot, nie tylko w Moskwie, ale też w różnych regionach, gdzie istnieją instytuty pedagogiczne.

Zwróciłabym się do Pana, Władimirze Władimirowiczu, z prośbą. Trzeba jednak pomyśleć o tym, żeby autonomie narodowo-kulturalne i organizacje narodowe miały możliwość posiadania pomieszczeń dla realizacji działalności statutowej, ponieważ my przygotowujemy i przeprowadzamy imprezy kulturalne, wychodzimy na placówki naszych miast i obwodów na święta państwowe, a także nasze narodowe święta, natomiast pomieszczeń dla przygotowywania się brakuje.

Popieram niewątpliwie to, że, jak było tu powiedziane, w przyszłym roku autonomie narodowo-kulturalne uzyskają wsparcie finansowe. Chciałabym zwrócić uwagę, że niektóre organizacje mają wielkie doświadczenie w wygrywaniu konkursów, a my pracujemy wszyscy w ramach pracy społecznej, nie do końca jesteśmy doświadczeni w przygotowaniu się do konkursów, proszę więc lojalnie zwrócić uwagę na to, żebyśmy wszyscy mieli taką możliwość.

I ostatnie co cichłabym zaznaczyć. Mówiono również o środkach masowego przekazu, ale podejdę trochę od innej strony. Wydaje mi się, że w naszych mediach, przeważnie w telewizji, bardzo dużo czasu poświęca się rozdmuchiwaniu nieprzyjaznych wypowiedzi, czasem nawet obelżywych w stosunku do narodów mieszkających w Rosji, a także czasem też w stosunku do państw narodowych, z którymi jesteśmy w zasadzie związani jako Polacy. Te wypowiedzi przeważnie pochodzą od nieżyczliwych, niekompetentnych specjalistów lub historyków, którzy bardzo często bywają mądralami, czyli wypowiadają się na wszystkie tematy. Myślę, że takie wypowiedzi zupełnie nie sprzyjają kształtowaniu pozytywnego obrazu Rosji, a także wpływają na nieżyczliwe stosunki między naszymi narodowościami i narodami mieszkającymi w Rosji.

Dziękuję.

Władimir Putin:
Halino Bronisławowno, zgadzam się z Panią. Ale myślę, że takich wypowiedzi raczej nie dopuszczają się osoby oficjalne. Jakoś nie znam takich. To są jacyś, jak to Pani teraz powiedziała, eksperci czy quasi-eksperci. Owszem, to się mówi, ale z reguły mówi się w reakcji na to, co się słyszy z tamtej strony. Ale to też, oczywiście, jest niepotrzebne, dlatego że to tylko zaostrza sytuację i nie stwarza żadnych rozwiązań. Tutaj ma Pani rację, zgadzam się. Ale wpłynąć na to jest dosyć trudno. Możemy wpłynąć, jeśli są to osoby oficjalne, ale kiedy pochodzi to po prostu od działaczy politycznych… Czasem, widzi Pani, u nas nawet w parlamencie brzmią niemiłe rzeczy. O ile jest to możliwe, ja ze swojej strony postaram się to poprawić.

Co się tyczy organizacji pracy Ministerstwa: Olgo Jurjewno, kto w Pani Ministerstwie zajmuje się sprawami, o których powiedziała Halina Bronisławowna?

Olga Wasiljewa [Minister oświaty FR]:
Władimirze Władimirowiczu, mamy niewielki wydział, pięć osób, który zajmuje się akurat językami ojczystymi. Dokładnie mniejszości narodowych nie, Halino Bronisławowno, ale wiele razy próbowaliśmy z Panią się spotkać. Jeśli takie spotkanie dojdzie do skutku, myślę, że przemyślimy tę kwestię. Dla nas nie jest to trudne, ponieważ w ramach ustawy „O edukacji” nauczanie uzupełniające, choćby nauka języka polskiego, jest zupełnie wolną, naturalną częścią naszej edukacji. Dlatego podczas spotkania z Panią wszystko przedyskutujemy.

Ale mamy taki wydział, Władimirze Władimirowiczu, który zajmuje się ojczystymi językami narodowymi.

Władimir Putin:
Proszę wtedy porozmawiać bezpośrednio z Haliną Bronisławowną.

poloniarosji.ru

Denis Szczegłówhttp://degl.ru/
Fotograf gazety, administrator strony, autor instagramu

Więcej od tego autora

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Powiązane

Podcast "Z Polską na Ty"spot_img

Ostatnie wpisy

Rok 2022 – rok polskiego romantyzmu

Romantyzm to szeroki nurt w kulturze, który dał nazwę epoce w historii sztuki i historii literatury trwającej od lat 90. XVIII wieku do lat...

BABCIU, DZIADKU, coś wam dam

BABCIU, DZIADKU, coś wam damJedno serce które mam.A w tym sercu same róże,ŻYJCIE NAM STO LAT, a nawet dłużej!21 i 22 stycznia w Polsce...

Bez względu na porę roku

"Bez względu na porę roku, dnia i stan pogody – stawię się w oznaczonym miejscu i godzinie i udam się w góry celem niesienia pomocy...

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się na newsletter Gazety Petersburskiej