Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.

13 października 2019 r. w godz. 7:00-21:00 odbędzie się głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Głosowanie za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach utworzonych za granicą zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r., poz. 684 i 1504).

Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 13 października 2019 r., w godz. 07:00-21:00.

Obywatele polscy, którzy stale przebywają za granicą, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie OSOBIŚCIE.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12.09.2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz.U. z 2019 r., poz. 1767)  w okręgu konsularnym Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Sankt Petersburgu utworzono jeden obwód głosowania.

Numer

obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczejLokal przystosowany

do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

183

Sankt Petersburg, Konsulat Generalny RP

Rejon Centralny, 5-ya Sovetskaya 12

191036 Sankt Petersburg

 

NIE

1. Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty,

zostanie wpisana do spisu wyborców. 

2. Spis wyborców

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby, które zamierzają wziąć udział w wyborach
za granicą, są zobowiązane zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu

 • ustnie,
 • pisemnie,
 • telefonicznie,
 • telegraficznie,
 • telefaksem,
 • w formie elektronicznej.

Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW E-WYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

Zgłoszenie musi zawierać (plik do pobrania):

 • nazwisko,
 • imię (imiona),
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • miejsce pobytu wyborcy za granicą,
 • numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu; w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego ,
 • miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI WYBORCÓW E-WYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl bądź do Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu

 • telefonicznie, nr tel.:  +7  812 336 31 40
 • e-mailowo: sanktpetersburg.kg.sekretariat@msz.gov.pl,
 • pisemnie, na adres: Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu, 5- ya Sovetskaya 12, 191036 Sankt Petersburg,
 • ustnie: w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu,
 • faksem, nr faksu: +7 812 27 44 318.

Zgłoszenia można dokonać do 10 października 2019 r. (włącznie).

3. Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, a który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu:

Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej (tj. do 11 października 2019 r.).

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie www.pkw.gov.pl

KG RP w Petersburgu

Denis Szczegłówhttp://degl.ru/
Fotograf gazety, administrator strony, autor instagramu

Więcej od tego autora

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Powiązane

Podcast "Z Polską na Ty"spot_img

Ostatnie wpisy

Rok 2022 – rok polskiego romantyzmu

Romantyzm to szeroki nurt w kulturze, który dał nazwę epoce w historii sztuki i historii literatury trwającej od lat 90. XVIII wieku do lat...

BABCIU, DZIADKU, coś wam dam

BABCIU, DZIADKU, coś wam damJedno serce które mam.A w tym sercu same róże,ŻYJCIE NAM STO LAT, a nawet dłużej!21 i 22 stycznia w Polsce...

Bez względu na porę roku

"Bez względu na porę roku, dnia i stan pogody – stawię się w oznaczonym miejscu i godzinie i udam się w góry celem niesienia pomocy...

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się na newsletter Gazety Petersburskiej