Wspomnienie „Solidarności” w mojej rodzinie

Z okazji 30 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania ruchu społecznego „Solidarność” oraz roku szkolnego 2009/2010 ogłoszonego przez Ministra Edukacji Narodowej Rokiem Historii Najnowszej Fundacja „Świat na Tak” ogłasza konkurs Wspomnienie „Solidarności” w mojej rodzinie. Celem Konkursu jest przypomnienie młodemu pokoleniu zdarzeń z lat 1980–1990 oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do poznania działań Polonii wspierających Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” oraz rozumienia solidarności jako relacji międzyludzkich objawiających się różnymi formami pomocy rodakom w kraju.

Dodatkowym celem konkursu jest utrwalanie języka polskiego w myśl słów Juliusza Słowackiego:
 
 „Chodzi mi o to aby język giętki,
powiedział wszystko co pomyśli głowa.”
 
Organizatorami Konkursu są: Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, Fundacja „Świat na Tak”, Wspólnota Polska oraz inne organizacje polonijne. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży przebywających poza granicami Polski. Czas trwania konkursu: rok szkolny 2009/2010.
Forma prac konkursowych: eseje lub poezja w języku polskim. Maksymalna ilość stron formatu A4 nie może przekraczać 5. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z organizatorem, możliwe jest zwiększenie ilości stron. W skład jury konkursu wchodzą przedstawiciele szkół, wyższych uczelni i organizacji polonijnych z całego świata.
Konkurs przeprowadzany jest poza granicami Polski. Uczestnicy konkursu podzieleni są na dwie kategorie wiekowe: 8–12 lat;  13–19 lat. Konkurs ogłaszany jest przez szkoły i organizacje polonijne.
Prace należy nadsyłać na adres: Fundacja „Świat na Tak” Al. J. Ch. Szucha 27, 00-580 Warszawa lub adres mailowy fundacja@swiatnatak.pl lub w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2010 r. Prace mogą być przesłane w formie elektronicznej (pliki z rozszerzeniem doc.) lub papierowej – w tym wypadku honorowane będą jedynie prace w formie wydruku. Jury rozpatrywać będzie wyłącznie prace opatrzone podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
Kryteria jakie będą brane pod uwagę w ocenie prac to w szczególności: przesłanie i zawartość ideowa, zgodność pracy z założeniami.
Uroczysta Gala kończąca konkurs, podczas której nastąpi rozdanie nagród, odbędzie się w czerwcu 2010 r. w Warszawie. Dla uczestników konkursu przewidziane są cenne nagrody. Nagrodą główną jest tygodniowy pobyt w Polsce i udział w spotkaniach z wybitnymi reżyserami, aktorami, dziennikarzami polskimi, a także, zwiedzanie Polski, kraju w którym narodziła się „Solidarność”.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany dotyczące regulaminu i przebiegu konkursu organizatorzy zamieszczą na swojej stronie internetowej www.swiatnatak.pl. Organizatorzy konkursu mają prawo do wykładni niniejszego regulaminu i rozstrzyganiu sporów przy jego stosowaniu.
 
Do pracy należy dołączyć następujące oświadczenie:
Wyrażam zgodę na publikację i druk moich utworów słownych i form poetyckich przez Fundację „Świat na TAK”. Oświadczam, że jestem autorem i nie naruszam praw osób trzecich. Imię i nazwisko, adres zamieszkania, tel.
Zgłaszając swoje utwory wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację „Świat na TAK” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póz. zm.). Przekazanie prac oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
Na końcu powinien być czytelny podpis.
 
NSZZ „Solidarność”
W 1980 r. robotnicy podjęli walkę o godne życie, o prawo do wyrażania swoich poglądów o wolność. W tamtych czasach, upominanie się o swoje prawa wymagało dużo odwagi. Wcześniej, kiedy Polacy dopominali się o swoje prawa, zawsze kończyło się to tragicznie. Wydarzenia w Poznaniu w 1956 r., na Wybrzeżu w 1970 r., w Radomiu, komunistyczne władze krwawo tłumiły. Pomimo represji, pragnienie życia w normalnym kraju było silniejsze. Z tego pragnienia powstał NSZZ „Solidarność”.
Za początek powstania Związku uznaje się strajk w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r. Jednak już w lipcu tamtego roku z powodu podwyżki cen mięsa, robotnicy z Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik rozpoczęli strajk. Tak rozpoczął się „Lubelski Lipiec”. W kolejnych dniach dołączyli do nich pracownicy innych lubelskich zakładów pracy. 17 lipca strajkować zaczął największy zakład w Polsce południowo-wschodniej – Huta Stalowa Wola. Strajki w Hucie trwały do 23 lipca. Wszystkie „Strajki Lubelskie” trwały do 25 lipca. Łącznie protestowało wtedy ponad 150 zakładów i ok. 50 tysięcy osób.
14 sierpnia strajk rozpoczęli pracownicy Stoczni Gdańskiej. Domagali się przywrócenia do pracy Anny Walentynowicz i Lecha Wałęsy, wzniesienia pomnika Ofiar Grudnia 1970 r., gwarancji nierepresjonowania strajkujących, podwyżek płac o 2 tys. zł oraz zasiłków rodzinnych jak w MO. Po tym jak dyrekcja stoczni wyraziła zgodę tylko na trzy pierwsze żądania, rozpoczął się strajk okupacyjny. Po kilku dniach stoczniowcy uzyskali to, czego się domagali. Ogłoszono zakończenie strajku, ale w stoczni pojawiała się delegacja 21 zakładów pracy z Bogdanem Lisem i Andrzejem Gwiazdą. Zaapelowali o kontynuowanie strajku. Trzy kobiety – Alina Pienkowska, Anna Walentynowicz i Ewa Ossowska zamknęły bramę Stoczni, aby powstrzymać stoczniowców przed opuszczeniem Stoczni. Można powiedzieć, że to one uratowały strajk.
Później wydarzania potoczyły się jak lawina. Powstał Miejski Komitet Strajkowy z Wałęsą jako przewodniczącym, do strajku zaczęły się przyłączać inne zakłady pracy z całej Polski. Protesty zmusiły władze do negocjacji a następnie do podpisania porozumień.
Jednym ze zrealizowanych postulatów pracowników było utworzenie niezależnych, samorządnych związków zawodowych. 17 września w Gdańsku przedstawiciele zakładów pracy z całej Polski powołali ogólnopolski Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" oraz Krajową Komisję Porozumiewawczą. Nazwę zaproponował Karol Modzelewski. 24 września "S" złożyła w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie wniosek o rejestrację i statut. 
I chociaż tzw. karnawał „Solidarności” został przerwany wprowadzeniem przez władze stanu wojennego, Związek przetrwał. Co więcej, odwaga i niezłomna walka tysięcy ludzi przyczyniły się do odzyskania niepodległości przez Polskę i końca komunizmu.
MGrelewski
Łodzianin z urodzenia, petersburżec z wyboru. W Łodzi był współzałożycielem Stowarzyszenia Topografie, twórcą gier miejskich z Departamentem Gier, instruktorem ZHR. Do miasta nad Newą przyjechał 2013 roku, próbuje swoich sił w Gazecie Petersburskiej.

Więcej od tego autora

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Powiązane

Podcast "Z Polską na Ty"spot_img

Ostatnie wpisy

Rok 2022 – rok polskiego romantyzmu

Romantyzm to szeroki nurt w kulturze, który dał nazwę epoce w historii sztuki i historii literatury trwającej od lat 90. XVIII wieku do lat...

BABCIU, DZIADKU, coś wam dam

BABCIU, DZIADKU, coś wam damJedno serce które mam.A w tym sercu same róże,ŻYJCIE NAM STO LAT, a nawet dłużej!21 i 22 stycznia w Polsce...

Bez względu na porę roku

"Bez względu na porę roku, dnia i stan pogody – stawię się w oznaczonym miejscu i godzinie i udam się w góry celem niesienia pomocy...

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się na newsletter Gazety Petersburskiej