VIII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych w Toruniu

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele oraz Animatorzy polonijni w imieniu Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP oraz Gospodarza – Prezydenta Miasta Torunia serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Światowym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych „Wschód, Zachód – Łączy nas Polska”.

Zjazd będzie kontynuacją i nawiązaniem do tradycji corocznych spotkań pedagogów polonijnych odbywających się od 2010 roku w Ostródzie. Tegoroczne będzie nawiązywać zarówno do doświadczeń pierwszej konferencji, jak i kolejnych, poświęconych metodyce dwujęzyczności i specjalistycznym zagadnieniom dydaktycznym. W ramach proponowanych bloków tematycznych połączonych wspólną ideą zawartą w haśle: „Polskość poza granicami Rzeczpospolitej: Rodzina, Szkoła, Kościół.”

Uczestnicy będą mieli okazję poznać istotne zagadnienia z zakresu budowania i podtrzymywania polskości w każdej z trzech ważnych instytucji: rodzinie, szkole, kościele. W każdej z proponowanych sesji zaplanowaliśmy udział uznanych autorytetów naukowych oraz osób mających duże doświadczenie praktyczne, co w naszym zamyśle ma przyczynić się do uzyskania dużej efektywności i atrakcyjności merytorycznej zjazdu.

Tradycyjnie już oprócz wykładów, warsztatów i paneli przewidujemy atrakcyjny program towarzyszący, w ramach którego odbędzie się m.in. gala wręczenia Nagrody Polonijnego Nauczyciela Roku, koncerty czy wspólne poznawanie ciekawych miejsc w Toruniu. Tradycyjnie już w czasie przerw i imprez towarzyszących będzie można spotkać się z przedstawicielami Senatu, Ministerstwa Edukacji Narodowej i innych instytucji parlamentarnych, co da możliwość uzyskania odpowiedzi na indywidualne pytania i sugestie.

Serdecznie pozdrawiamy i do miłego zobaczenia,
Dariusz Piotr Bonisławski
Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”


Szanowni Państwo! Wybór miasta – gospodarza konferencji lub kongresu to strategiczna decyzja, ważny i odpowiedzialny moment dla przebiegu wydarzenia. Równie istotna, jak pełne zaplecze nowoczesnych, wielofunkcyjnych obiektów, powinna być atmosfera miejsca: sprzyjająca owocnym obradom oraz efektywnemu odpoczynkowi. Jestem przekonany, że tym, co wyróżnia Toruń spośród wielu tego typu miejsc w Polsce, jest połączenie tych walorów. Kopernikańskie miasto to miejsce dialogu: przeszłości z nowoczesnością, gotyckiej starówki z przestrzeniami technologicznymi, dostojnych zabytków ze współ¬czesnymi budowlami.

Toruń włączany w sieć autostrad, miasto z wciąż ulepszaną infrastrukturą, z salami widowiskowymi jest wprost idealnym miejscem na małe, duże i wielkie kongresy lub sympozja: naukowe, sportowe, kulturalno-artystyczne lub biznesowe. Od lat organizujemy już u siebie liczne spotkania przedsiębiorców, inwestorów czy środowisk akademickich.

Są to zawsze wizyty udane i zapamiętane – spotkania, które na dobre zadomowiły się w Toruniu i na stałe wpisały w kalendarz imprez oraz rytm naszego miasta. Zapraszam zatem do grodu Kopernika! Miejsca, które sprawi, że każde wydarzenie zapamiętane zostanie jako spotkanie unikatowe, czas udanych porozumień i transakcji oraz wspomnień z wydajnie przepracowanego czasu. Z pewnością każdy uczestnik tych spotkań będzie oczarowany Toruniem, podobnie jak mieszkańcy i nasi goście, przedsiębiorcy, studenci i naukowcy oraz miliony turystów, którzy współtworzą ducha naszego miasta!

Michał Zaleski
Prezydentem Miasta Torunia


Szanowny Panie Prezesie

Serdecznie dziękuję za informacje o VIII Światowym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych „Wschód, Zachó – Łączy Nas Polska”, który organizują Państwo od 13 do 16 czerwca br. w Toruniu.

Bardzo się cieszę, że spotkanie nauczycieli szkół polskich spoza granic kraju po raz kolejny się odbędzie, dlatego z przyjemnością obejmę wydarzenie honorowym patronatem.

Gorąco pozdrawiam wszystkie osoby zaangażowane w przygotowania do Zjazdu i życzę powodzenia tegorocznemu przedsięwzięciu.

Z wyrazami szacunku
Agata Kornhauser-Duda


KOMITET HONOROWY
VIII Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

dr Jarosław Szarek

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

Piotr Całbecki

Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Dariusz Piotr Bonisławski

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Michał Zaleski

Prezydent Miasta Torunia

Prof. dr. hab. Ryszard Górecki

Rektor Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego

prof. dr hab. Andrzej Tretyn

Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

ks.prof.dr hab. Stanisław Dziekoński

Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego


RADA PROGRAMOWA
VIII Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych

 

Senator Janina Sagatowska

Przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Dariusz Piotr Bonisławski

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Sebastian Kęciek

Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej

Adam Hlebowicz

Dyrektor Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej

Tadeusz Pilat

Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

Jolanta Tatara

Prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej

Anna Radecka

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Hanna Kaczmarczyk

Dyrektor Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu

prof. dr hab. Agata Roćko

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk


 

HISTORIA
ŚWIATOWYCH ZJAZDÓW
NAUCZYCIELI POLONIJNYCH

Historia zjazdów rozpoczęła się w 2010 roku w Ostródzie jako inicjatywa corocznych spotkań pedagogów polonijnych, zwanych na początku konferencjami. Z czasem ze względu na skalę zainteresowania oraz potrzebę wymiany doświadczeń oraz zdobywania nowej wiedzy formuła spotkań przerodziła się w światowe zjazdy.

ŚWIATOWE ZJAZDY
NAUCZYCIELI POLONIJNYCH

Co roku nauczyciele polscy i polonijni pracujący poza granicami naszego kraju zbierają się w Polsce, aby dyskutować, uczyć się i spotykać z przedstawicielami Senatu, Ministerstwa Edukacji Narodowej i innych instytucji – parlamentarnych oraz pozaparlamentarnych zajmujących się w swojej działalności problematyką polonijną. To daje okazję do uzyskania odpowiedzi na indywidualne pytania i sugestie, zgłoszenie potrzeb i postulatów środowiska nauczycielskiego i wreszcie wypracowania koncepcji przyszłej działalności pedagogicznej.

VII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych

 

 

 

 

 

VI Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych

 

 

 

 

 

V Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych

 

 

 

 

 

IV Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych

 

 

 

 

 

III Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych

 

 

 

 

 

II Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych

 

 

 

 

 

I konferencja „Polskość poza granicami Rzeczypospolitej”

 

 

 

 

 


TORUŃ – GOSPODARZEM
VII ŚWIATOWEGO ZJAZDU NAUCZYCIELI POLONIJNYCH

 

Historia miasta Torunia na mapie kulturowego dziedzictwa UNESCO rozpoczyna się 4 grudnia 1997 roku, kiedy podczas XXI plenarnej sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO w Neapolu nasz średniowieczny Zespół Staromiejski został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Dzięki temu wyróżnieniu Toruń stał się jednym z 15 miejsc w Polsce, które w latach 1978-2017 zostały uznane za wyjątkowe skarby kulturowe świata.

Na listę wpisany jest oficjalnie nie jeden, indywidualny obiekt czy budynek, ale cała zbiorcza architektura Zespołu Staromiejskiego z basztami, murami, spichrzami i kamieniczkami o łącznej powierzchni ok. 35 hektarów. Oficjalny profil Torunia na stronie dziedzictwa UNESCO głosi: Toruń zawdzięcza swe początki Zakonowi Krzyżackiemu, który w połowie XIII w. zbudował tu zamek, mający służyć za bazę wypadową do podboju i ewangelizacji Prus. Miasto, należące do Hanzy, wkrótce zaczęło odgrywać istotną rolę handlową. O jego randze świadczą liczne okazałe, XIV i XV-wieczne budowle publiczne i prywatne (m.in. Dom Kopernika), wznoszące się na Starym i na Nowym Mieście. Niewątpliwie to właśnie fantastycznie zachowana architektura i autentyczność wspomnianych wyżej budynków zdecydowała o włączeniu obiektu do listy. W toku historii Toruń uległ największemu zniszczeniu na początku wieku XVIII w efekcie najazdu Szwedów, kiedy spłonął Ratusz i zniszczona została ogromna część zabudowy. Natomiast II Wojna Światowa, która zrównała z ziemią wiele cennych starówek w Polskich miastach oszczędziła Toruń, pozwalając historycznym budynkom przetrwać do czasów współczesnych.

Jasne są więc również kryteria, które zdecydowały o wpisie na prestiżową listę. Podlega on pod kategorię kulturowego dziedzictwa według kategorii II i IV. W szczegółowym ich wyjaśnieniu kulturowe dobro powinno: II. ukazywać znaczącą wymianę wartości, zachodzącą w danym okresie czasu lub na danym obszarze kulturowym świata w dziedzinie rozwoju architektury lub techniki, sztuk monumentalnych, urbanistyki lub projektowania krajobrazu; (…) IV. być wybitnym przykładem typu budowli, zespołu architektonicznego, zespołu obiektów techniki lub krajobrazu, który ilustruje znaczący(e) etap(y) w historii ludzkości; (…) Być może ważną rolę odegrał również fakt, że Zespół Staromiejski rzeczywiście ilustruje etapy historii i wplata je w życie współczesne. Znajdują się tutaj obiekty akademickie, sądownicze, muzealne, rozrywkowe, handlowe i mieszkalne – stali mieszkańcy Torunia doskonale wiedzą, że ich dobro kulturowe jest również sercem i życiem miasta.

Warto wspomnieć, iż oprócz prestiżu z zaszczytem wpisania na listę wiążą się również ścisłe obowiązki – władze miejskie zobligowane są do ochrony zabytków UNESCO i regularnych raportów o ich stanie. Właśnie w celu zachowania i dbania o dziedzictwo kulturowe Urząd Miasta Torunia utworzył w latach 90. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. Jednostka ta ma za zadanie nadzorowanie wszelkich zmian w rozbudowie, renowacji, konserwacji i użytkowaniu zabytkowych obiektów. Dysponuje również systemem dotacji, dzięki którym właściciele są w stanie wejść we współpracę z konserwatorem, aby umożliwić i usprawnić opiekę nad architekturą Starego Miasta. Według wydawnictwa Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Dziedzictwo w Polsce” ogólna liczba zewidencjonowanych zabytków toruńskiej architektury pod nadzorem biura konserwatora to 2700, włączając w to 410 najcenniejszych rejestrowanych obiektów.

Toruń oczywiście nie jest osamotniony w dbaniu o swoje dobro kulturowe – na bieżąco otrzymujemy wsparcie od Unii Europejskiej i rządu Rzeczpospolitej Polskiej, głównie w postaci dotacji na programy rewitalizacji. Przykładem tego mogą być m .in. projekty „Toruń – Hanza nad Wisłą”, dzięki któremu przeprowadzono remont fragmentów ruin zamku krzyżackiego lub „Toruńska Starówka” z lat 2007-2014. Toruń jest również siedzibą utworzonej w 2004 roku tzw. Ligi Polskich Miast UNESCO, zrzeszającej miasta, na których terenie znajdują się obiekt z listy i mającej za zadanie usprawnić komunikacje między miastami i krajami UNESCO.

Istnieją więc powody do dumy i radości dla Torunian oraz wszystkich tych, którym zależy na jak najlepszych zachowaniu kultury i szacunku do historii. Celebracja przynależności Torunia to tej zaszczytnej grupy miast jest również doskonale widoczna w życiu codziennym – przykładem tego są obchody 20-lecia wpisania Torunia na Listę UNESCO w roku 2017, kiedy to władze miasta zorganizowały ogromny, wypełniony atrakcjami letni festiwal z mnóstwem koncertów, wystaw i kulturowych wydarzeń. Wrześniowy weekend pewnością zapadł w pamięć tym, którzy mieli okazję zobaczyć na własne oczy jego koncert finałowy, podczas którego na widzów spadł spektakularny deszcz anielskiego pierza.

Kolejne 20 lat na Liście UNESCO z pewnością upłynie Torunianom na równie kreatywnym i radosnym uczestnictwie w życiu kulturowym Europy i całego świata.


REKRUTACJA NA ZJAZD


Wspólnota Polska

Denis Szczegłówhttp://degl.ru/
Fotograf gazety, administrator strony, autor instagramu

Więcej od tego autora

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Powiązane

Podcast "Z Polską na Ty"spot_img

Ostatnie wpisy

Rok 2022 – rok polskiego romantyzmu

Romantyzm to szeroki nurt w kulturze, który dał nazwę epoce w historii sztuki i historii literatury trwającej od lat 90. XVIII wieku do lat...

BABCIU, DZIADKU, coś wam dam

BABCIU, DZIADKU, coś wam damJedno serce które mam.A w tym sercu same róże,ŻYJCIE NAM STO LAT, a nawet dłużej!21 i 22 stycznia w Polsce...

Bez względu na porę roku

"Bez względu na porę roku, dnia i stan pogody – stawię się w oznaczonym miejscu i godzinie i udam się w góry celem niesienia pomocy...

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się na newsletter Gazety Petersburskiej