Teresa Konopielko – promotor odrodzenia polskości w Sankt Petersburgu

teresaHistoria wspólnot ludzkich — narodów, stronnictw politycznych, stowarzyszeń naukowych, kierunków artystycznych jest zawsze procesem złożonym i paradoksalnym. Jeden z głównych paradoksów polega na tym, że prawdziwy organizator i promotor takich wspólnot pozostaje często w cieniu historii. Przytoczę parę przykładów. Jeśli zapytamy Polaka albo cudzoziemca, interesującego się historią naszego narodu: kto był postacią decydującą w realizacji połączenia Polski z Litwą, otrzymamy odpowiedź, że był nim Władysław Jagełło. Ale przy tym zapomina się, że bez udziału Królowej Jadwigi Andegaweńskiej, jej działalności społecznej, politycznej i naukowo-kulturalnej (NB Fundacja Akademii Krakowskiej — Uniwersytetu Jagellońskiego) nie dokonałoby się połączenie Polski i Litwy, a później rozkwit polskiej kultury podczas „złotego wieku”.

Ten wielki czyn Królowej był naprawdę oceniony tylko po 400 latach w dramacie Józefa Szujskiego „Królowa Jadwiga”, a później, w l979 r. przez papieża Jana Pawła II, który wyniósł ją na ołtarze.
Przykładem najskromniejszego uczonego była Maria Skłodowska-Curie. Jej odkrycia naukowe w dziedzinie promieniotwórczości dały początek współczesnej fizyce nuklearnej i chemii jądrowej. Jak wiadomo, profesor Skłodowska była dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Nobla. Mimo tych osiągnięć w nauce: „Pani Curie — jak napisał pewnego razu Albert Einstein — jest ze wszystkich ludzi w świecie jedynym, niezepsutym przez sławę człowiekiem”.
Nawiązując do aktywności Teresy Konopielko na polu ruchu polonijnego w postsowieckich czasach trzeba nadmienić, że ona naśladowała tryb działania swoich poprzedniczek, o których mówiliśmy wyżej. Sens tego działania jest zwięzły:
występując jako niezłomny promotor polskości na Wschodzie oraz utalentowana dziennikarka, Teresa Konopielko zostaje niezepsutą przez sławę osobą.
Warto jest tu przytoczyć biogram Pani Teresy, zawierający krótki opis jej działalności z ostatnich 20 lat.
W życiu Pani Konopielko oraz całego zespołu Polaków w Leningradzie-Petersburgu, chwilą wyjątkową był rok 1988. W listopadzie tego roku wbrew radom konsulatu generalnego PRL w Leningradzie i bez uprzedniego uzgodnienia z miejscowym komitetem partyjnym zakłada ona razem z Wiesławą Sawinową Klub Polski — pierwsze w Leningradzie niezależne i niekontrolowane przez partię komunistyczną i organy KGB stowarzyszenie narodowościowe. Nawet dla ówczesnych czasów gorbaczowskiej pieriestrojki to był niesłychanie wyzywający krok. „To nie do uwierzenia, — mówili komunistyczni funkcjonariusze, — w Leningradzie, kolebce Rewolucji Październikowej, powstaje ośrodek ideologicznej dywersji nacjonalizmu białopolskiego!”
Ale nadchodziły nowe czasy, i w następnym roku Klub Polski został oficjalnie zarejestrowany jako Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Polonia”. Pani Konopielko została jednomyślnie wybrana w skład zarządu. W 1990 roku T. Konopielko organizuje w Leningradzie pierwsze epokowe spotkanie kierowników nowopowstałych na terenach ZSSR organizacji polonijnych z dostojnikami kościoła katolickiego i przedstawicielami Wspólnoty Polskiej z kraju.
W następnych latach Pani Konopielko jest prawdziwym promotorem odrodzenia polskości na Wschodzie. Dzięki jej wysiłkom w latach 1993-1998 powstają kluby i organizacje Polaków w Archangielsku, Kotłasie, Murmańsku. T. Konopielko występuje jako inicjatorka repolonizacji kulturowej i językowej nie tylko w samej Rosji, ale także na Białorusi. W 1993 r. wyjeżdża ona do Mińska Litewskiego w celu organizacji tam nauki języka polskiego na miejscowym Uniwersytecie Języków Obcych. Jest założycielką i prezydentem Międzynarodowego Klubu Kobiet Aktywnych Zawodowo, powstałego w Sankt Petersburgu w roku 1992.
Działalność oświatowa, naukowa i społeczna jest dokładnie przedstawiona w publikacjach, drukowanych w prasie polonijnej w Sankt Petersburgu, Polsce, Wielkiej Brytanii. Chciałbym specjalnie podkreślić, że przeważającą większość swych inicjatyw i działań T. Konopielko była zawsze realizowana poza zakresem bezpośrednich obowiązków służbowych.
Ten biogram wygląda, zdaje mi się, zbyt lapidarnie, formalistycznie i oschle. Toteż uznałem za stosowne i nawet wskazane dodanie kilkuzdaniowych rysów psychologicznych portretu T. Konopielko. Pani Teresa ma swój styl, swoją elegancję i dystynkcję, ale nie ma żadnej wyniosłości. Jest osobą inteligentną, miłą, zwyczajnie ciekawą życia, z doskonałym poczuciem humoru i bardzo serdeczną w stosunkach z bliskimi sobie ludźmi. Umie stworzyć atmosferę, w której rozmówca czuje się nadzwyczaj bezpiecznie. Interesują ją ludzie, osobowości, a w nich to, co jest w stanie zrobić dana osoba dla sprawy odrodzenia polskości. Umie łączyć romantyczność celów z realizmem środków. Lubi określenia jednoznaczne i przejrzyste. Rozmawialiśmy i rozmawiamy przy różnych okazjach i zawsze są to rozmowy pouczające i ciekawe.
Kończąc, pragnę podkreślić, że obecność Pani Teresy Konopielko w życiu duchowym i intelektualnym Polaków i osób polskiego pochodzenia w Sankt Petersburgu jest dla nich stałym punktem odniesienia, a jej twórczość oświatowa i społeczna oraz niezłomna postawa w walce o odrodzenie polskości na Wschodzie dla wielu uczestników ruchu polonijnego jest trwałym, niezawodnym kompasem.

Profesor Rajmund Piotrowski, Honorowy Prezydent SKO «Polonia»

 

MGrelewski
Łodzianin z urodzenia, petersburżec z wyboru. W Łodzi był współzałożycielem Stowarzyszenia Topografie, twórcą gier miejskich z Departamentem Gier, instruktorem ZHR. Do miasta nad Newą przyjechał 2013 roku, próbuje swoich sił w Gazecie Petersburskiej.

Więcej od tego autora

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Powiązane

Podcast "Z Polską na Ty"spot_img

Ostatnie wpisy

Rok 2022 – rok polskiego romantyzmu

Romantyzm to szeroki nurt w kulturze, który dał nazwę epoce w historii sztuki i historii literatury trwającej od lat 90. XVIII wieku do lat...

BABCIU, DZIADKU, coś wam dam

BABCIU, DZIADKU, coś wam damJedno serce które mam.A w tym sercu same róże,ŻYJCIE NAM STO LAT, a nawet dłużej!21 i 22 stycznia w Polsce...

Bez względu na porę roku

"Bez względu na porę roku, dnia i stan pogody – stawię się w oznaczonym miejscu i godzinie i udam się w góry celem niesienia pomocy...

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się na newsletter Gazety Petersburskiej