Senat jednogłośnie przyjął nowelizację ustawy o Karcie Polaka

Senat jednogłośnie przegłosował przyjęcie poselskiej nowelizacji ustawy o Karcie Polaka i innych ustaw. Wprowadzone zmiany mają ułatwić posiadaczom Karty m.in. osiedlanie się w Polsce oraz ubieganie się o polskie obywatelstwo.

Karta Polaka, która funkcjonuje od 2008 roku, to dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego. Przyznawana jest osobom polskiego pochodzenia żyjącym w 15 krajach za wschodnią granicą powstałych lub odrodzonych po rozpadzie ZSRR, które nie uznają podwójnego obywatelstwa. Dzięki karcie można m.in. łatwiej starać się o pracę. Karta Polaka jest wydawana przez konsula; jest ważna przez 10 lat od momentu przyznania i może być przedłużana na wniosek zainteresowanego. Osoby ubiegające się o Kartę Polaka muszą wykazać swój związek z polskością – w tym przynajmniej bierną znajomość polskiego, wykazać, że jedno z rodziców lub dziadków bądź dwoje pradziadków było narodowości polskiej; bądź przedstawić zaświadczenie organizacji polonijnej o działalności na rzecz kultury i języka polskiego.

119237_original

Z dniem 2 września 2016 r. weszli w życie nowe zasady dotyczące Karty Polaka: stałe miejsce zamieszkania w Polsce przyznawane będzie za darmo, obywatelstwo – po roku, a comiesięczny zasiłek – dla każdego członka rodziny. Dofinansowanie na realizację zmian, przewidzianych w ustawie, ruszy od 1 stycznia 2017 r.

Zmieniono także szereg innych powiązanych ustaw: o polskim obywatelstwie oraz o cudzoziemcach w Polsce.

Co zmienia się w Ustawie o Karcie Polaka po jej nowelizacjii?

 1. Kartę Polaka można będzie teraz uzyskać na terenie Polski także od wojewodów. Do 2017 roku zostanie określony wykaz, w którym województwie obywatele jakich państw mają prawo do uzyskiwania Karty Polaka.
  2. Polska wiza wielokrotna na podstawie Karty Polaka będzie wydawana za darmo. Ta norma działa już od dłuższego czasu ale w ustawodawstwie brakowało odpowiedniego zapisu.
  3. Karta stałego pobytu w Polsce na podstawie Karty Polaka będzie przyznawana bezpłatnie – wcześniej rozpatrzenie wniosku kosztowało 640 złotych, a wydanie Karty 50 złotych.
  4. Osoba, która ma Kartę Polaka, po ubieganiu się o zezwolenie na stały pobyt w Polsce może liczyć na zapomogi pieniężne.
  5. Cudzoziemiec, który uzyskał zezwolenie na zamieszkanie na podstawie polskiego pochodzenia, ma prawo do uzyskania obywatelstwa w Polsce po roku nieprzerwanego pobytu (wcześniej były to 2 lata). Procedura przyznania polskiego obywatelstwa dla takich osób odbywa się bezpłatnie.

Wysokość pomocy finansowej dla posiadaczy Karty Polaka:

Posiadacz Karty Polaka i jego małżonek w ciągu pierwszych 3 miesięcy otrzymują od państwa polskiego po 925 złotych, a od czwartego po dziewiąty miesiąc – po 555 złotych. Jeśli małżonkowie mają dzieci, to na każde dziecko przez pierwsze 3 miesiące otrzymają dodatkowo 462,5 złotych, a od 4. po 9. miesiąc – 277,5 złotych.

Kilka ważnych aspektów pomocy finansowej:

 1. O wsparcie finansowe może ubiegać się tylko posiadacz Karty Polaka, który wcześniej zwrócił się o pozwolenie na stały pobyt w Polsce.
  2. Pomoc pieniężna nie podlega opodatkowaniu od dochodów i nie zależy od wielkości zarobków jego odbiorcy.
  3. Wypłaty są stałe i nie mogą być przyznawane dłużej niż 9 miesięcy.
  4. Zasiłek przestaje być wypłacany po utraceniu statusu stałego pobytu (na przykład, po przyznaniu obywatelstwa).
  5. Wypłaty są realizowane do momentu, kiedy w polskim budżecie rocznym są przewidziane pieniądze, założone w danym grafiku wydatków.
  6. O pomoc finansową można ubiegać się dopiero od 1 stycznia 2017 roku, ponieważ w przyjętym już na 2016 rok polskim budżecie nie przewidziano takiego grafiku wydatków.

Kiedy można ubiegać się o zezwolenie na stały pobyt?

Dla posiadaczy Karty Polaka lub osób mających polskie pochodzenie nie ma znaczenia, jak długo mieszkały w Polsce i czy w ogóle mieszkały. Po przyjeździe do Rzeczypospolitej można od razu ubiegać się o pobyt stały, warto jednak wziąć pod uwagę, że fakt zatrudnienia w Polsce bardziej pozytywnie wpływa na ostateczną decyzję w tej sprawie.

Co oznacza nieprzerwany pobyt w Polsce?

Pojęcie nieprzerwanego pobytu jest wytłumaczone w polskiej ustawie o cudzoziemcach – za nieprzerwany uważa się taki pobyt, gdy cudzoziemiec nie opuszczał terytorium Polski na okres dłuższy niż 6 miesięcy, a łączny okres, w którym był nieobecny w Polsce, nie przekracza 10 miesięcy.

Z wszystkimi zamianami w ustawie o Karcie Polaka można się zapoznać czytając treść nowelizacji: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/753/1

Stanisław Karpionok
Absolwent KUL, zawodowy tłumacz na rosyjski, członek redakcji GP. Сzłonek Związku Tłumaczy Rosji.

Więcej od tego autora

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Powiązane

Podcast "Z Polską na Ty"spot_img

Ostatnie wpisy

Rok 2022 – rok polskiego romantyzmu

Romantyzm to szeroki nurt w kulturze, który dał nazwę epoce w historii sztuki i historii literatury trwającej od lat 90. XVIII wieku do lat...

BABCIU, DZIADKU, coś wam dam

BABCIU, DZIADKU, coś wam damJedno serce które mam.A w tym sercu same róże,ŻYJCIE NAM STO LAT, a nawet dłużej!21 i 22 stycznia w Polsce...

Bez względu na porę roku

"Bez względu na porę roku, dnia i stan pogody – stawię się w oznaczonym miejscu i godzinie i udam się w góry celem niesienia pomocy...

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się na newsletter Gazety Petersburskiej