REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO MIESIĘCZNIKA GAZETA PETERSBURSKA POLACY W ROSJI

Na opowiadanie, reportaż, wywiad, esej, wiersz z życia  Polaków w Rosji (okres współczesny)

I. USTALENIA WSTĘPNE

 1. Organizatorem konkursu jest redakcja miesięcznika Gazeta Petersburska i portalu www.gazetapetersburska.org wydawanych przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Polonia”.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) wprowadzania zmian w regulaminie konkursu,

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby nadesłanych prac,

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

II. ZASADY KONKURSU

 1. Prace można przesyłać do 30 października 2016 roku
 2. Prace oceniane będą w kategoriach:

1) dowolna forma literacka (np. opowiadanie, reportaż, wywiad, esej)

 2) wiersz

 1. Do konkursu przyjmowane są prace:
 2. a) w języku polskim,
 3. b) w języku rosyjskim
 4. c) o dowolnej tematyce,
 5. d) dotąd niepublikowane, nienagradzane.
 6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie tekstów konkursowych w postaci elektronicznej pod adresem: polacywrosji@gmail.com opatrzonych godłem słownym i oznaczonej tym samym godłem zaklejonej koperty, zawierającej imię, nazwisko, adres, e-mail i numer telefonu autora.

 III. WYSYŁANIE PRAC

 1. Na przesyłce pocztowej musi być zaznaczone godło i kategoria, w której startuje praca. Dane uczestnika (imię, nazwisko, adres mailowy i adres oraz numer telefonu kontaktowego) muszą się znaleźć w dołączonej do wydruku kopercie, również oznaczonej tym samym godłem. Są to dane obowiązkowe. Godło służy anonimowości autora w procesie decyzyjnym jury konkursowego. Prosimy zatem nie dopisywać danych osobowych w jakimkolwiek miejscu na egzemplarzu pracy.
 1. Prace prosimy przesyłać na adres: redakcja miesięcznika Gazeta Petersburska, e-mail: polacywrosji@gmail.com

adres pocztowy: Teresa Konopielko, ulica Nalicznaja 40-5-48

199997 Sankt Petersburg (KONKURS)

 1. Prosimy dołączyć zgodę na publikację o treści: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację pracy w miesięczniku Gazeta Petersburska, na jej portalu oraz w publikacji pokonkursowej”.

IV. SPOSÓB OCENY PRAC

 1. Prace oceniane będą przez jury wyłonione przez organizatora konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: estetyka pracy, poziom literacki pracy, samodzielność i oryginalność. 3. Proces oceniania prac jest tajny.
 3. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej w październiku 2016. W momencie ogłoszenia wyników zostają ujawnione dane osobowe (imię i nazwisko) autorów zwycięskich oraz wyróżnionych prac.

V. NAGRODY

Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione o tym fakcie drogą mailową lub telefoniczną.

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu.
 3. Wysłanie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów konkursu.
 4. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania.

 

Stanisław Karpionok
Absolwent KUL, zawodowy tłumacz na rosyjski, członek redakcji GP. Сzłonek Związku Tłumaczy Rosji.

Więcej od tego autora

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Powiązane

Podcast "Z Polską na Ty"spot_img

Ostatnie wpisy

Odcinek 4 – Jan Paweł II – papież

https://anchor.fm/gazeta-petersburska/embedПредставляем вашему вниманию новый выпуск подкаста «С Польшей на „ты”»! В рамках рубрики «Поляки, изменившие ход истории» ведущий Денис Щеглов продолжает разговор с доминиканцем...

Żal, że niedzielne spotkanie nie trwało dłużej

Kolejne inauguracyjne spotkanie dzieci Macierzy w dniu 17 października poświęcono Adamowi Mickiewiczowi i jego  utworom.Tym razem na zajęcia w ramach programu Polskiej Macierzy Szkolnej...

Maria Matylda Krzesińska – jedna z największych sław baletu petersburskiego II połowy XIX i początków XX wieku

Maria Matylda Krzesińska była jedną z największych sław baletu petersburskiego 2. połowy XIX i początków XX w. Rozwój niezwykłego talentu zawdzięczała ojcu, który uczył...

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się na newsletter Gazety Petersburskiej