Polskie życie teatralne

w mieście nad Newą

Projekt „Polskie życie teatralne w mieście nad Newą” jest realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska. Skupia się na obszarze kulturowym, który od lat łączy Polskę i Rosję. Współcześni twórcy rosyjscy chętnie sięgają po utwory polskich dramaturgów i pisarzy, na scenach petersburskich teatrów grają polscy aktorzy, a gościnne występy polskich teatrów cieszą dużym uznaniem publiczności. Jednocześnie teatr rosyjski w Polsce również jest darzony wielkim szacunkiem dzięki adaptowaniu rosyjskich klasyków czy wykorzystywaniu założeń systemu Stanisławskiego i metod Waganowej.

Polskie życie teatralne w mieście nad Newą PDF

Pobierz cały numer w PDF: Polskie życie teatralne w mieście nad Newą

O polskim i rosyjskim teatrze

Nie ulega wątpliwości, że sztuka teatralna jest niezwykle istotna dla polsko-rosyjskich związków kulturowych. Niezależnie od tego, jak skomplikowane są relacje pomiędzy naszymi krajami, teatru...

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Zadanie: Polskie życie teatralne w mieście nad Newą
Oferta składana przez: Stowarzyszenie Wspólnota Polska
W ramach konkursu: Polonia i Polacy za Granicą 2021
ogłoszonego przez: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą
Wartość projektu: 600, 00 zł
Dofinansowanie z budżetu Rzeczypospolitej Polskiej: 600, 00 zł