Pierwszy Polsko-Rosyjski Kongres Mediów: Czas zejść z trybun

Polsko-Rosyjski Kongres Mediów„Czas zejść z trybun” — powiedział Adam Daniel Rotfeld (współprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych) na I Polsko-Rosyjskim Kongresie Mediów we Wrocławiu, a temu ma służyć min. wspólna rozmowa dziennikarzy z obu państw.

Pierwszy Polsko-Rosyjski Kongres Mediów z obu państw jest pierwszą imprezą stworzonych w obu krajach Centrów Dialogu i Porozumienia Polski i Rosji. Polskie centrum powołane w marcu 2010 r. ustawą Sejmu już działa formalnie, ma stronę internetową (www.cprdip.pl), pracowników, w lipcu dobiegnie końca konkurs na jego dyrektora. W Rosyjsko-Polskim Centrum prace niebawem zostaną sfinalizowane. Odpowiedzialny za jego utworzenie Andriej Artizow jest zdania, że wkrótce zacznie działać. – Rosyjsko-Polskie Centrum będzie działać na zasadach rządowej Fundacji w ramach „Russkogo Mira” i jego budżet, podobnie, jaki i polskiego wyniesie około 1 mln euro. Pierwsze posiedzenie Rosyjsko-Polskiego Centrum odbędzie się w grudniu 2011 r. w Petersburgu.
 
Z inicjatywą powołania centrów wystąpiła Polsko-Rosyjska Grupa do Spraw Trudnych. Inicjatywę tę poparli premierzy Polski i Rosji, Donald Tusk i Władimir Putin podczas pobytu w Katyniu w dniu 7 kwietnia 2010 r.
 6 grudnia 2010 roku, podczas wizyty prezydenta Miedwiediewa w Polsce, podpisano list intencyjny w sprawie powołania placówek. W Polsce ustawa o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia weszła w życie 19 kwietnia 2011 r. Obecnie trwają prace administracyjne: rejestracja Centrum, otwarcie kont i przygotowanie siedziby w Polsce.
 
Polsko-Rosyjski Kongres MediówCzym się będą zajmowały oba Centra? Jak mówią dr Sławomir Dąbski (Pełnomocnik Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP ds. Centrum i Andriej Artizow
(Pełnomocnik Ministra Kultury — Federacja Rosyjska) Centra zajmą się min. organizacją konferencji, działalnością wydawniczą, wsparciem wymiany naukowej i kulturalnej, praktycznie nieistniejącą od kilkunastu lat wymianą młodzieży. W wystąpieniu inauguracyjnym Kongres Sławomir Dębski powiedział, że między Polską a Niemcami w ciągu ostatnich 20 lat na skutek wymiany młodzieży spotkało się ze sobą 2 mln ludzi. „Nie mamy na razie takich możliwości, ale będziemy się starać powtórzyć tę drogę…” Centra mają inicjować, podejmować i wspierać działania na rzecz dialogu i porozumienia między Polską i Rosją. Ich zadaniem będzie prowadzenie badań naukowych, upowszechnianie wiedzy o stosunkach dwustronnych, historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów.
Kongres otwierający działalność Centrów zgromadził wielu gości na czele z ministrem kultury FR Aleksandrem Awdiejewem. Polskiego ministra Bogdana Zdrojewskiego nie było z powodu nieszczęśliwego urazu nogi i kręgosłupa (zastąpił go pierwszy zastępca Piotr Żuchowski).
Do uczestników Kongresu zostało przekazane przesłanie prezydentów RP i FR.
Byli obecni przedstawiciele mediów w Polsce i Rosji: min. z „Gazety Wyborczej”, Polskiej Telewizji,, „Gościa Niedzielnego”, „Rzeczpospolitej”, PAP, „Res Publica Nowa”, „Tygodnika Powszechnego” ”Dziennika Gazety Prawnej” Programu I Polskiego Radia. Z Rosji min. przedstawiciele „Komierssanta”, radia „Echo Moskwy”, ”Nowoj Gazety”, ”Ogońka”, „Rossijskoj Gazety”, „Niezawisimoj Gazety”, „Komsomolskoj Prawdy”. Nie zabrakło znanych twarzy: min. Siergieja Karawanowa, Aleksandra Archangielskogo.
Zdaniem S. Dębskiego wrocławski kongres ma przede wszystkim stworzyć „płaszczyznę komunikacji pomiędzy polskimi i rosyjskimi przedstawicielami mediAleksander Awdiejewów”. Służyły temu dyskusje panelowe o stosunkach polsko-rosyjskich, priorytetach polskiej prezydencji w UE, o perspektywach współpracy Cerkwi Prawosławnej z Kościołem Katolickim, wymiana zdań dotycząca książek, jakie powinni czytać Polacy powinni czytać o Rosji, a Rosjanie o Polsce, by się lepiej nawzajem poznać i zrozumieć.
Następny polsko-rosyjski kongres mediów ma się odbyć w Rosji za rok. Padł nawet pomysł, że w Smoleńsku, by w miejscu najbardziej bolesnym z punktu widzenia stosunków polsko-rosyjskich, tych najświeższych i tych dawniejszych.
Organizatorzy chcą, aby kongres był wydarzeniem cyklicznym. "W przyszłym roku ma się on odbyć w Rosji, gdzie będzie wydarzeniem organizowanym przez Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia" (Sławomir Dębski).
List od Prezydenta FR odczytał minister kultury FR Aleksander Awdiejew.
"Jestem przekonany, że kongres pogłębi wzajemne zrozumienie, stworzy nowe możliwości między naszymi narodami w realizacji kulturalnych i społecznych tematyk" — napisał rosyjski prezydent Dmitrij Miedwiediew.
Jego zdaniem, symboliczne jest, że kongres odbywa się na kilka dni przed rozpoczęciem przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej.
Wyraził nadzieję, że to spotkanie wniesie "ważny wkład w polepszenie stosunków partnerstwa i modernizacji" pomiędzy Polską i Rosją. Życzył wszystkim uczestnikom kongresu wszystkiego najlepszego i sukcesów.
List polskiego prezydenta do uczestników kongresu odczytał podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, Maciej Klimczak. Bronisław Komorowski wyraził nadzieję, że regularne spotkania przedstawicieli polskich i rosyjskich mediów przyczynią się do upowszechniania rzetelnej wiedzy o współczesnej Polsce i Rosji oraz skutecznej walki ze stereotypami i uprzedzeniami. Takie spotkania — jak dodał w liście — dają szansę na stworzenie sprzyjającego klimatu dla dialogu i porozumienia we wzajemnych stosunkach.
W przesłaniu skierowanym do uczestników kongresu Komorowski podkreślił, że jest on pierwszym wspólnym przedsięwzięciem organizowanym przez nowo powstałe Centra Polsko-Rosyjskiego i Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia.
"Dostrzegam w nich szansę utrwalenia i kontynuacji niezwykle ważnego dorobku Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych".
Prezydent podkreślił, że wspólnie ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Dmitrijem Miedwiediewem będą "wspierać działania Centrów Dialogu i Porozumienia na rzecz pogłębienia i rozwoju wzajemnych relacji w dziedzinie historii, kultury i dziedzictwa narodowego".
Dzięki uprzejmości Sławomira Dębskiego na I Polsko-Rosyjskim Kongresie Mediów była obecna Gazeta Petersburska. Jest to niezwykle istotne ze względu na rozwój prasy polskiej w Petersburgu i w Rosji. Jest dowodem, że praca naszego czasopisma nie idzie na marne, że „nasze” długoletnie „budowanie” mostów polsko-petersburskich i petersbursko-polskich znajduje odzew w takich inicjatywach, jakim jest powołanie Centrów. Pragniemy podziękować za szczególne wyróżnienie z nadzieją na dalszą współpracę.
Teresa Konopielko
Wrocław-Poznań, 24 czerwca, 2011 r.
 
List Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego do uczestników I Polsko-Rosyjskiego Kongresu Mediów
Przesłanie do uczestników I Polsko-Rosyjskiego Kongresu Mediów
Szanowni Panowie Ministrowie,
Szanowni Uczestnicy Polsko-Rosyjskiego Kongresu Mediów,
Serdecznie pozdrawiam uczestników Polsko-Rosyjskiego Kongresu Mediów „Społeczeństwo-Kultura-Media", pierwszego wspólnego przedsięwzięcia organizowanego przez nowo powstałe Centra Polsko-Rosyjskiego i Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia. Mam nadzieję, że regularne spotkania przedstawicieli polskich i rosyjskich środowisk dziennikarskich przyczynią się do upowszechniania rzetelnej wiedzy o współczesnej Polsce i Rosji, skutecznej walki ze stereotypami i uprzedzeniami, kształtując tym samym sprzyjający klimat dla dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich.
Jestem przekonany, że utworzenie w Polsce i Rosji Centrów Dialogu i Porozumienia i podejmowanie takich inicjatyw, jak Polsko-Rosyjski Kongres Mediów dobrze służy przyszłości relacji polsko-rosyjskich. Dostrzegam w nich szansę utrwalenia i kontynuacji niezwykle ważnego dorobku Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych.
Wspólnie z Panem Prezydentem Dmitrijem Miedwiediewem będziemy wspierać działania Centrów Dialogu i Porozumienia na rzecz pogłębienia i rozwoju wzajemnych relacji w dziedzinie historii, kultury i dziedzictwa narodowego.
Życzę Państwu pomyślnych obrad i inspirujących dyskusji. Liczę, że to spotkanie zakończy się sukcesem i stając się regularnym forum polsko-rosyjskich kontaktów środowisk dziennikarskich, będzie wzorem dobrej polsko-rosyjskiej współpracy.
MGrelewski
Łodzianin z urodzenia, petersburżec z wyboru. W Łodzi był współzałożycielem Stowarzyszenia Topografie, twórcą gier miejskich z Departamentem Gier, instruktorem ZHR. Do miasta nad Newą przyjechał 2013 roku, próbuje swoich sił w Gazecie Petersburskiej.

Więcej od tego autora

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Powiązane

Podcast "Z Polską na Ty"spot_img

Ostatnie wpisy

Rok 2022 – rok polskiego romantyzmu

Romantyzm to szeroki nurt w kulturze, który dał nazwę epoce w historii sztuki i historii literatury trwającej od lat 90. XVIII wieku do lat...

BABCIU, DZIADKU, coś wam dam

BABCIU, DZIADKU, coś wam damJedno serce które mam.A w tym sercu same róże,ŻYJCIE NAM STO LAT, a nawet dłużej!21 i 22 stycznia w Polsce...

Bez względu na porę roku

"Bez względu na porę roku, dnia i stan pogody – stawię się w oznaczonym miejscu i godzinie i udam się w góry celem niesienia pomocy...

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się na newsletter Gazety Petersburskiej