O współpracy Województwa Dolnośląskiego z partnerskim Obwodem Leningradzkim

Sześć lat temu Obwód Leningradzki podjął współpracę z Województwem Dolnośląskim — 15 sierpnia 2003 r. zostało podpisane przez władze Województwa Dolnośląskiego i Obwodu Leningradzkiego „Porozumienie o współpracy”. Owocem tej współpracy jest wiele podjętych inicjatyw, realizowanych konsekwentnie po dziś dzień, przynoszących korzyści i prestiż nie tylko włodarzom, ale także mieszkańcom obydwu regionów. Dzięki licznym spotkaniom władz rozpoczęto realizację, z duzymi sukcesami, wspólnych projektów w dziedzinie edukacji, kultury i wymiany młodzieży. Na przestrzeni lat partnerstwo zostało rozszerzone także na współpracę i pogłębianie kontaktów gospodarczo-ekonomicznych, czego dowodem jest m.in. misja gospodarcza przedsiębiorców z Dolnego Śląska do Sankt Petersburga, podczas której nawiązano kontakty z Petersburską Izbą Handlowo-Przemysłową oraz Izbą Handlową Obwodu Leningradzkiego.

W 2008 odbyło się spotkanie Gubernatora Obwodu i Marszałka Województwa, który złożył wizytę w Sankt Petersburgu — mające na celu podsumowanie dotychczasowego dorobku pięcioletniej współpracy i zaplanowanie nowych przedsięwzięć takich jak planowane podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Sejmikiem Województwa Dolnośląskiego a Zgromadzeniem Ustawodawczym Obwodu Leningradzkiego.

Również w bieżącym roku 2009 na przełomie lipca i sierpnia delegacja Województwa Dolnośląskiego, pod przewodnictwem Marszałka Marka Łapińskiego, udała się z wizytą do Sankt Petersburga. Przedstawiciele Dolnego Śląska wzięli udział w corocznym spotkaniu szefów regionów partnerskich Obwodu Leningradzkiego, poświęconym tematyce młodzieży. Podczas wizyty, Marszałek uczestniczył również w uroczystościach związany z 82. rocznicą utworzenia Obwodu Leningradzkiego. Podpisano m.in. Deklarację o o współpracy pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Administracją Obwodu Leningradzkiego w zakresie organizacji konkursów wiedzy o kraju i regionie partnera.

Obydwie strony uznają za bardzo pożądane rozwinięcie współpracy także na innych szczeblach administracji i w uznaniu dotychczasowej efektywności partnerstwa międzyregionalnego oraz dla podkreślenia woli jego kontynuowania prowadzone są rozmowy dotyczące współpracy pomiędzy lokalnymi samorządami Województwa Dolnośląskiego i administracjami rejonów Obwodu Leningradzkiego.
Na szczególne podkreślenie zasługują polsko-rosyjskie starania dotyczące organizowania imprez i projektów skierowanych do młodych ludzi, mających otwarte umysły, zapał do pracy, młodzieńczą energię do pogłębiania współpracy między naszymi regionami oraz do walki ze stereotypami. Jak powiedział, podczas spotkania z Gubernatorem Sankt Petersburga, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Marek Łapiński: „Szczególnie intensywna współpraca w dziedzinie młodzieży łączy nasz region — o czym mówię z wielką satysfakcją — z Obwodem Leningradzkim, który jest naszym regionem partnerskim od 2003 roku”.
Dużym sukcesem okazała się organizowana cyklicznie na Dolnym Śląsku Szkoła Letnia dla młodzieży z Federacji Rosyjskiej, w ramach której laureaci Konkursu Wiedzy o Polsce zorganizowanego przez Administrację Gubernatora Obwodu Leningradzkiego i Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu wśród młodzieży szkół średnich jak również najlepsi Absolwenci Szkoły Letniej ks. Pożarskiego w Sankt Petersburgu, uczestniczyli w specjalnie zorganizowanych dla nich zajęciach i spotkaniach m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim oraz poznawali walory turystyczne stolicy Dolnego Śląska — Wrocławia, regionu i Polski. Młodzież odwiedzila już m.in. Warszawę, Kraków, Karpacz, Częstochowę, Duszniki Zdrój. Najlepszym komentarzem są chyba wypowiedzi samych uczestników. Jedna z uczestniczek Polina Grigoriewa napisała: „Jestem we Wrocławiu już czwarty raz i jestem bardzo zachwycona. Bardzo podobała mi się wycieczka do Krakowa, a w zeszłym roku do Częstochowy”. Czy innej uczestniczki — ”Bardzo lubię podróże do Wrocławia, chciałabym przyjechac tu zimą ze swoją rodziną”.
W regionie dużym powodzeniem cieszył się zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz DODN — Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Konkurs wiedzy o Rosji. Białe Noce”. Konkurs ten jest odpowiedzią na organizowany w Obwodzie Leningradzkim Konkurs Wiedzy o Polsce, zainicjowany przez Konsulat Rzeczypospolitej w Sankt Petersburgu cztery lata temu. W pierwszym etapie wzięło udział 365 uczniów z 34 szkół z całego województwa, do drugiego etapu zakwalifikowało się 184 uczniów. W finale, 8 czerwca 2009 wzięły udział 22 osoby.
Zwycięzcy — laureaci — 9 osób (widoczni na zdjęciu z lewej strony) wyjechali do Sankt Petersburga na dwutygodniowy pobyt, z którego byli bardzo zadowoleni. Przytaczamy niektóre z ich wypowiedzi:
Ania Tumidajewicz — „To były wakacje mojego życia! Nie zapomnę tego, co tu widziałam i ludzi, którzy byli razem ze mną. Chciałabym opowiedzieć o moich przeżyciach przyszłorocznym laureatom!”
Karolina Czop — „Miasto ze swoją architekturą wywarło na mnie ogromne wrażenie. Jest to niewątpliwie jedno z tych miejsc, w których można się zakochać”.
Obwód Leningradzki jak i Województwo Dolnośląskie dążą do pogłębienia kooperacji na niwie edukacji. Efektem tych starań jest realizowanie przez Fundację Edukacji Międzynarodowej z Wrocławia i Ośrodek Dzieci Uzdolnionych „Intelekt” w Lisim Nosie unikalnego projektu „Szlifiernia Diamentów” mającego na celu długoterminowe wspieranie rozwoju młodych i zdolnych uczniów z obu regionów.
Znając wartość korzyści płynących z inwestowania w edukację, umożliwiono podjęcie współpracy także Dolnośląskiemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej z Leningradzkim Instytutem Rozwoju Edukacji. Obydwie instytucje podpisały w 2007 r. umowę o współpracy. Do chwili obecnej odbyło się kilkanaście wspólnych przedsięwzięć w Petersburgu i we Wrocławiu.
By umacniać i wzbogacać polsko-rosyjskie kontakty przedstawiciele regionów zdecydowali się wykorzystać chyba najlepszy do tego celu nośnik — kulturę. Znalazło to bardzo pozytywny oddźwięk w środowiskach artystycznych i polskich i rosyjskich, czego efektem były spotkania i wyjazdy do Sankt Petersburga przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawicieli instytucji kultury na Dolnym Śląsku, w tym dyrektorów teatrów dolnośląskich. Podjęte rozmowy przybrały bardzo wymierny kształt — w kwietniu 2009 widzowie mogli obejrzeć na deskach Teatru Polskiego we Wrocławiu i Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu spektakl Leningradzkiego Teatru Komedianci — Do Paryża. Festiwal Teatru Jednego Aktora, organizowany we Wrocławiu i Jeleniej Górze zaszczyciła z kolei swoją obecnością Nina Mieszczaninowa artystka z Sankt Petersburga.
Najlepszym podsumowaniem dotychczasowych osiągnięć i współpracy są słowa Pana Marszałka Marka Łapińskiego wygłoszone w Petersburgu w lipcu br.:
„Szanowny Panie Gubernatorze, liczę, że nasza przyszła, równie intensywna współpraca, jak również partnerstwa jakie rodzą się na niższych szczeblach naszych administracji, pozwolą nam jeszcze lepiej się poznać i jeszcze ściślej współpracować. Wierzę, że nasze wysiłki zaowocują wieloma kontaktami pomiędzy przedstawicielami naszych regionów i ich mieszkańcami”.
Wypada jedynie życzyć powodzenia i dalszych sukcesów!
Paulina Pietrowiak i Konrad Uhryn
 
Zdjęcia:
1. Młodzież Rosyjska w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców na Uniwersytecie Wrocławskim – lipiec 2009
2. Pan Marszałek Marek Łapiński i Konsul Generalny RP w Sankt Petersburgu Pan Jarosław Drozd podczas spotkania u Gubernatora Obwodu
3. Młodzież w Świątyni Wang k. Karpacza
4. Gala Konkursu „Białe Noce”
5. Laureaci Konkursu „Białe Noce”
6. Spektakl „Do Paryża” – Teatr Komedianci
MGrelewski
Łodzianin z urodzenia, petersburżec z wyboru. W Łodzi był współzałożycielem Stowarzyszenia Topografie, twórcą gier miejskich z Departamentem Gier, instruktorem ZHR. Do miasta nad Newą przyjechał 2013 roku, próbuje swoich sił w Gazecie Petersburskiej.

Więcej od tego autora

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Powiązane

Podcast "Z Polską na Ty"spot_img

Ostatnie wpisy

Rok 2022 – rok polskiego romantyzmu

Romantyzm to szeroki nurt w kulturze, który dał nazwę epoce w historii sztuki i historii literatury trwającej od lat 90. XVIII wieku do lat...

BABCIU, DZIADKU, coś wam dam

BABCIU, DZIADKU, coś wam damJedno serce które mam.A w tym sercu same róże,ŻYJCIE NAM STO LAT, a nawet dłużej!21 i 22 stycznia w Polsce...

Bez względu na porę roku

"Bez względu na porę roku, dnia i stan pogody – stawię się w oznaczonym miejscu i godzinie i udam się w góry celem niesienia pomocy...

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się na newsletter Gazety Petersburskiej