Nauczanie języka polskiego jako obcego w Polsce

Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało nie tylko wzrost zainteresowania Polaków nauką języków obcych, ale i zwiększone zainteresowanie cudzoziemców nauką języka polskiego jako obcego.

Jeszcze kilka lat temu dużym problemem dla cudzoziemca było znalezienie w Polsce szkoły języka polskiego jako obcego, brakowało również nauczycieli z odpowiednim przygotowaniem zawodowym, ponieważ nie wystarczy język znać, żeby móc go nauczać, a samo wykształcenie pedagogiczne i filologiczne nie przygotowuje do tak specyficznej pracy. Każdy naród napotyka na inne problemy w procesie nauki danego języka obcego i zgłębienie tej specyfiki przez nauczyciela jest warunkiem koniecznym.

Obecnie kandydaci na nauczycieli języka polskiego jako obcego mogą wybierać w tematycznych studiach podyplomowych, pojawiło się również wiele nowych szkół i podręczników do nauczania języka polskiego dla cudzoziemców.

Wzrost znaczenia znajomości języków obcych, spowodowany rozwojem mechanizmów zarządzania w strukturach Unii Europejskiej i swobodą przemieszczania się oraz możliwością podejmowania pracy i kształcenia przez obywateli UE w dowolnym państwie Unii, wpłynął na powstanie regulacji unijnych również w tej dziedzinie życia społecznego.

Rada Europy wydała zalecenia, zmierzające do standaryzacji testowania znajomości języków obcych w Europie. Według europejskiego systemu opisu kształcenia językowego,wyróżniamy następujące poziomy biegłości językowej, w kolejności od najniższego do najwyższego: A, B i C. Każdy z tych poziomów dzieli się jeszcze na dwa etapy, przedstawione również w gradacji rosnącej: A1 i A2, B1 i B2 oraz C1 i C2.

Przeprowadzaniem państwowego egzaminu z języka polskiego zajmuje się Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, mająca swoją siedzibę w Warszawie.[1] Cytując informacje ze strony internetowej tej Komisji, stawki za przeprowadzenie egzaminu w 2009 roku kształtują się następująco: poziom podstawowy (B1) – 60 EUR; poziom średni (B2) – 80 EUR, poziom zaawansowany (C2) – 100 EUR. Po otrzymaniu wiadomości o pomyślnie zdanym egzaminie: 20 EUR za certyfikat.

Szczegółowe informacje na temat przeprowadzania egzaminu z języka polskiego jako obcego można znaleźć na stronie: http://www.buwiwm.edu.pl/certyfikacja/egzaminy.html lub kontaktując się pod podanym w przypisach adresem.

O poziomie znajomości języków obcych w Europie dowiedzieliśmy się w tym roku przy okazji obchodów Europejskiego Dnia Języków, który przypada na dzień 26 września. Unijne Biuro Statystyczne Eurostat opublikowało z tej okazji wyniki sondażu, informujące o poziomie znajomości języków obcych w Europie. Na pierwszym miejscu znaleźli się Norwegowie – prawie 75 % respondentów w tym kraju zadeklarowało znajomość dwóch lub więcej języków obcych. Na ostatniej pozycji znaleźli się Brytyjczycy – aż 51,4% uczniów szkół średnich nie uczy się tam żadnego języka obcego.

O korzyściach płynących ze znajomości języków obcych nie trzeba chyba nikogo przekonywać. O tym, że warto ich się uczyć niezależnie od zamożności kraju, wiedzą doskonale Norwegowie. Prawdą jest również, że aby nauczać języka obcego nie wystarczy ten język znać i aby się go nauczyć nie wystarczy nauczyć się słów. Trzeba jeszcze poznać kulturę kraju, języka którego się uczymy, aby w pełni zrozumieć ludzi, którzy tym językiem się posługują.

Grażyna Sadowska
Gdańsk, 16.10.2009 r.


[1] Adres siedziby Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego: ul. Ogrodowa 28/30, PL 00-896 Warszawa. Tel.: +48 22 3933849, +48 22 3933825, +48 22 3933843. www.buwiwm.edu.pl, biuro@buwiwm.edu.pl  
 
 
 
MGrelewski
Łodzianin z urodzenia, petersburżec z wyboru. W Łodzi był współzałożycielem Stowarzyszenia Topografie, twórcą gier miejskich z Departamentem Gier, instruktorem ZHR. Do miasta nad Newą przyjechał 2013 roku, próbuje swoich sił w Gazecie Petersburskiej.

Więcej od tego autora

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Powiązane

Podcast "Z Polską na Ty"spot_img

Ostatnie wpisy

Odcinek 4 – Jan Paweł II – papież

https://anchor.fm/gazeta-petersburska/embedПредставляем вашему вниманию новый выпуск подкаста «С Польшей на „ты”»! В рамках рубрики «Поляки, изменившие ход истории» ведущий Денис Щеглов продолжает разговор с доминиканцем...

Żal, że niedzielne spotkanie nie trwało dłużej

Kolejne inauguracyjne spotkanie dzieci Macierzy w dniu 17 października poświęcono Adamowi Mickiewiczowi i jego  utworom.Tym razem na zajęcia w ramach programu Polskiej Macierzy Szkolnej...

Maria Matylda Krzesińska – jedna z największych sław baletu petersburskiego II połowy XIX i początków XX wieku

Maria Matylda Krzesińska była jedną z największych sław baletu petersburskiego 2. połowy XIX i początków XX w. Rozwój niezwykłego talentu zawdzięczała ojcu, który uczył...

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się na newsletter Gazety Petersburskiej