Listopad jest miesiącem pomników

Listopad jest miesiącem pomników. Odsłaniano je w dwóch miejscach. Na dalekiej północy w miejscowości Sojga (obwód archangielski, rejon Wierchniaja Tojma). Było to niezwykłe wydarzenie w historii polskich upamiętniań. Tym bardziej, że przybył na te ziemie najwyższej rangi dostojnik administracji Polski w tym zakresie dr hab. Andrzej Kunert – sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Pierwszy wyjazd do Rosji był związany z udziałem w międzynarodowej konferencji poświęconej zapomnianym cmentarzom w Rosji, organizowanej przez Instytut Naukowo-Badawczy „Memoriał”, Konsulaty Generalne RP, Wegier i Litwy. Po raz drugi sekretarz ROPWiM przybył do Petersburga 29 listopada, by udać się samolotem do Archangielska, a potem w daleką niezbyt komfortową wyboistą podróż samochodową (800 km w obydwie strony) do miejscowości Sojga. W tej niezwykłej wyprawie pamięci uczestniczyła Gazeta Petersburska, wyjazd której sfinansował Konsulat Generalny RP. Dziękujemy.

Drugi pomnik poświęcono w Lewaszowie. W uroczystości uczestniczyło ponad 200 osób. Na czele z arcybiskupem Paulem Pecci. Naprzeciwko polskiego pomnika stanęła stella upamiętniająca katolików i osoby duchowne represjonowane w okresie terroru stalinowskiego. Szerzej o tym pisze ksiądz Krzysztof Pożarski.
Listopad – Dzień Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny, Dzień Represjonowanych… a także Dzień Niepodległości. Obydwie organizacje polonijne uczciły ważną datę w życiu narodu polskiego. W Związku Polaków im. bpa A.Maleckiego z prelekcją wystąpiła Maria Krasnowa, w SKO ”Polonia” prezes Czesław Błasik.
Wielonarodowościowy Sankt Petersburg świętuje 5.lecie Domu Narodowości. W programie wiele miejsca poświęca się prezentacjom artystycznym, wystawom, degustacjom kulinarnym, rękodzielu artystycznemu, strojom ludowym, popisom zespołów dziecięcych. Zapowiedziano prezentacje organizacji polonijnych: SKO ”Polonia” oraz Związku Polaków.
Polskim petersburskim wydarzeniem stał sie coroczny konkurs recytatorski ”Kresy-2010” „Gazeta Petersburska” była członkiem jury. W przyszłym roku XX.lecie!
Przed rokiem ukazała się strona internetowa studentów polonistyki Sankt Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego. Interesujące artykuły w języku polskim, praca lektora języka polskiego i redaktor naczelnej Magdaleny Skibickiej (prowadzenie i korekta). Brawo!
W dniu 21 listopada odbyło się kolejne spotkanie redakcji Gazety. Omówiono sprawy dalszego rozwoju czasopisma jako polskiego miesięcznika kulturalno-oświatowego w Petersburgu, członkowstwa w organizacjach dziennikarskich Rosji i Polski, problemy dalszej promocji czasopisma w Rosji i Polsce, realizacji projektu: ”Mistrz Mowy Polskiej”.
Szanowni Czytelnicy! Uprzejmie prosimy zwrócic uwagę na nasz anons w sprawie wspomnień z życia osób i działalności organizacji polonijnych, które zostaną zamieszczone w przygotowywanej książce poświęconej Polakom w Petersburgu. Zapraszamy do udziału w tym projekcie byłych konsulów generalnych RP, pracowników polskich przedstawicielstw w Petersburgu, biznesmenów, świadków i uczestników rozwoju polskiego Petersburga na przełonie XX i XXI wieku. Zapraszamy również tych, którzy studiowali w Leningradzie, Petersburgu, apelujemy do organizacji absolwentów uczelni petersburskich w Polsce. Zostawmy następnym polskim pokoleniom ślad w historii Polonii Petersburskiej.
P.S. W październikowym numerze Gazety Petersburskiej poślizgnęliśmy się na fałszywym przyjacielu tłumacza: napisaliśmy „otwarcie cenotafu” (kalka z języka rosyjskiego) w miejsce „odsłonięcie”. Proszę Państwa! Pomniki są odsłaniane a nie otwierane. Otwierać można drzwi, samochód itp., natomiast pomniki „odsłania”. Dodam. Nasz ukochany śpiewak Wiktor Kriwonos w notatce o inauguracji sezonu polonijnego został zdegradowany do artysty zasłużonego FR, a przecież wszyscy wiedzą, że jest ludowym artystą (najwyższy tytuł artystyczny w FR). Przepraszamy.
Teresa Konopielko, listopad 2010
MGrelewski
Łodzianin z urodzenia, petersburżec z wyboru. W Łodzi był współzałożycielem Stowarzyszenia Topografie, twórcą gier miejskich z Departamentem Gier, instruktorem ZHR. Do miasta nad Newą przyjechał 2013 roku, próbuje swoich sił w Gazecie Petersburskiej.

Więcej od tego autora

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Powiązane

Podcast "Z Polską na Ty"spot_img

Ostatnie wpisy

Rok 2022 – rok polskiego romantyzmu

Romantyzm to szeroki nurt w kulturze, który dał nazwę epoce w historii sztuki i historii literatury trwającej od lat 90. XVIII wieku do lat...

BABCIU, DZIADKU, coś wam dam

BABCIU, DZIADKU, coś wam damJedno serce które mam.A w tym sercu same róże,ŻYJCIE NAM STO LAT, a nawet dłużej!21 i 22 stycznia w Polsce...

Bez względu na porę roku

"Bez względu na porę roku, dnia i stan pogody – stawię się w oznaczonym miejscu i godzinie i udam się w góry celem niesienia pomocy...

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się na newsletter Gazety Petersburskiej