Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina

Dla wszystkich, którzy chcieliby sprawdzić swoją wiedzę o wybitnym polskim kompozytorze, a także tych którzy marzą o podróży do Polski «Śladami Fryderyka Chopina» ogłaszamy:
KONKURS WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI FRYDERYKA CHOPINA. Do udziału w konkursie serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 7 do 18 lat. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych. Najlepsi spośród starszej grupy (12-18 l.) wezmą udział w Wielkim Turnieju Wiedzy o Fryderyku Chopinie. Nagrodą główną jest wycieczka do Polski «Śladami Fryderyka Chopina».
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 5 października 2010 r. na adres: dyrektor@dompolski.com
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Sankt Petersburgu
Dom Polski w Sankt Petersburgu

 

 

 

 

Regulamin konkursu
o życiu i twórczości Fryderyka Chopina
 
 
§ 1
Miejsce i data przeprowadzenia:
 
Konkurs będzie przeprowadzony w październiku 2010 roku w środowisku polonijnym w petersburskim okręgu konsularnym.
 
§ 2
Organizatorzy.
 
Organizatorami konkursu są: Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Sankt Petersburgu, Dom Polski w Sankt Petersburgu, Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Polonia”, Związek Polaków im. bp. Antoniego Maleckiego, szkoła Nr 216 im. Adama Mickiewicza oraz organizacje polonijne w innych miastach okręgu konsularnego.
 
§ 3
Cele konkursu.
 
·        upowszechnianie wiedzy o Fryderyku Chopinie;
·        wywołanie zainteresowania dzieci polskiego pochodzenia i dzieci uczących się języka polskiego postacią najsławniejszego Polaka;
·        włączenie organizacji polonijnych w okręgu do współpracy;
·        integracja Polaków w okręgu konsularnym.
 
§ 4
 
Uczestnicy.
 
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat. Odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: 7-11 lat oraz 12-18 lat.
 
§ 5
 
Za prace organizacyjne i merytoryczne związane z przeprowadzeniem konkursu odpowiada:
– Tatiana Rakus
– Denis Pszczeliński
– Anna Dembowska
 
§ 6
Zgłoszenia (według załączonej ankiety) do I etap konkursu należy przesłać na adres: dyrektor@dompolski.com.
Termin nadesłania zgłoszeń upływa: 05.10.2010 r.
 
§ 7
Etapy konkursu i kryteria oceny.
 
Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:
I etap – test pisemny. Zakres programowy konkursu zostanie przekazany osobom, zakwalifikowanym do udziału w konkursie.
Test będzie oceniany w systemie punktowym, za dobrą odpowiedź otrzymuje się 1 punkt.
Termin przeprowadzenia I etapu w St. Petersburgu: 09.10.2010 r.
 
II etap – Wielki Turniej Wiedzy o życiu i twórczości F. Chopina, na który zostaną zaproszeni zwycięzcy wyłonieni w I etapie. Turniej obejmować będzie pytania merytoryczne i test słuchowy ze znajomości kompozycji Fryderyka Chopina. Test muzyczny odbywa się na podstawie wcześniejszego zapoznania się z muzyką Chopina. Materiał zostanie przekazany osobom zakwalifikowanym do II etapu.
Termin przeprowadzenia II etapu w Sankt Petersburgu: 16.10.2010 r.
 
§ 8
 
Zasady udziału w wycieczce do Polski.
 
Wycieczka do Polski „Śladami F. Chopina” odbędzie się w dn. 26-31.10.2010 r. Warunkiem udziału w wycieczce jest uzyskanie najwyższej ilości punktów w Wielkim Turnieju Wiedzy o F. Chopinie oraz posiadanie aktualnego paszportu zagranicznego. Osoby posiadające obywatelstwo polskie nie mogą wziąć udziału w wycieczce. W razie wygrania konkursu przez osoby nie posiadające paszportu zagranicznego do wyjazdu do Polski zaproszone zostaną kolejni zwycięzcy według uzyskanych punktów.
 
§ 9
Jury.
 
W skład Jury wchodzą 3 osoby, wyznaczone przez organizatorów poszczególnych konkursów.
 
§ 10
Nagrody i laureaci.
 
Pierwsza nagroda – podróż do Polski „Śladami Fryderyka Chopina”. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do określenia i zmiany puli nagród.
 
§ 11
 
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: dyrektor@dompolski.com
MGrelewski
Łodzianin z urodzenia, petersburżec z wyboru. W Łodzi był współzałożycielem Stowarzyszenia Topografie, twórcą gier miejskich z Departamentem Gier, instruktorem ZHR. Do miasta nad Newą przyjechał 2013 roku, próbuje swoich sił w Gazecie Petersburskiej.

Więcej od tego autora

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Powiązane

Podcast "Z Polską na Ty"spot_img

Ostatnie wpisy

Rok 2022 – rok polskiego romantyzmu

Romantyzm to szeroki nurt w kulturze, który dał nazwę epoce w historii sztuki i historii literatury trwającej od lat 90. XVIII wieku do lat...

BABCIU, DZIADKU, coś wam dam

BABCIU, DZIADKU, coś wam damJedno serce które mam.A w tym sercu same róże,ŻYJCIE NAM STO LAT, a nawet dłużej!21 i 22 stycznia w Polsce...

Bez względu na porę roku

"Bez względu na porę roku, dnia i stan pogody – stawię się w oznaczonym miejscu i godzinie i udam się w góry celem niesienia pomocy...

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się na newsletter Gazety Petersburskiej