Daty styczniowe

1 stycznia: 1467 — urodził się Zygmunt Stary, przyszły król polski i wielki książę litewski. 1934 — Maria Dąbrowska otrzymuje państwową Nagrodę Literacką. 1989 — zniesienie kartek na benzynę, talonów na samochody i na węgiel.
2 stycznia: 1918 — na zjeździe konserwatystów we Lwowie, w zgodzie z Radą Regencyjną poparto obwołanie cesarza austriackiego Karola królem Polski. 1939 — zmarł Roman Dmowski, polityk prawicowy. 25. rocznica śmierci Igora Sikiryckiego (1920– 985), poety, satyryka, tłumacza, autora książek dla dzieci.
3 stycznia: 1619 — rozejm dywiliński z Rosją. Ziemie smoleńska, siewierska i czernichowska zostają przy Polsce. 1943 — generał Sikorski spotyka się po raz drugi z prezydentem USA, Franklinem D. Rooseveltem. 65. rocznica śmierci Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego (1878–1945), poety, podróżnika, przyrodnika i ekonomisty.
4 stycznia: 1940 — w Paryżu zostaje podpisany polsko-francuski układ wojskowy o odtworzeniu we Francji Polskich Sił Zbrojnych. 1944 — wojska radzieckie wkroczyły na przedwojenne tereny polskie.
5 stycznia: 115. rocznica śmierci Władysława Podkowińskiego (1866–1895), malarza. 1923 — zbrojny incydent na granicy polsko-litewskiej. 1942 — w Warszawie powstała, z polecenia Stalina, Polska Partia Robotnicza pod kierownictwem Findera, Mołojca i Nowotki. 1983 — Józef Glemp mianowany kardynałem.
6 stycznia: 1420 — Zygmunt Luksemburski wydaje we Wrocławiu wyrok w sprawie sporu Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim, przyznając mu sporne ziemie.
8 stycznia: 1923 — urodził się Emanuel Rostworowski, historyk. 1962 — w Paryżu Instytut Literacki prowadzony przez Jerzego Giedroycia rozpoczął wydawanie «Zeszytów Historycznych». 1967 — zginął tragicznie Zbyszek Cybulski, aktor.
9 stycznia: 1433 — Władysław Jagiełło wydaje przywilej krakowski, gwarantujący wolność osobistą szlachty. 1797 — gen. J. H. Dąbrowski podpisuje konwencję legionową z Zarządem Generalnym Lombardii. 85. rocznica urodzin Jerzego Wittlina (1925–1989), pisarza, satyryka.
10 stycznia: 1868 — zmarł Karol Szajnocha, pisarz i historyk. 1892 – urodził się Melchior Wańkowicz, pisarz i reportażysta.
11 stycznia: 1915 — zmarł Teodor Tomasz Jeż, polityk i powieściopisarz.
12 stycznia: 150. rocznica śmierci Jana Zygmunta Skrzyneckiego (1787–1860), oficera napoleońskiego, generała armii polskiej i belgijskiej. 1915 — ppłk. Antoni Reutt mianowany przez rosyjski sztab dowódcą I Legionu Polskiego w Puławach (Legionu Puławskiego). 1933 — Karol Szymanowski zostaje członkiem honorowym włoskiej Królewskiej Akademii Muzycznej. 1953 — Stefan Wyszyński mianowany kardynałem.
13 stycznia: 1966 — w Watykanie obchodzono 1000-lecie chrztu Polski.
14 stycznia: 240. rocznica urodzin Adama Jerzego Czartoryskiego (1770–1861), polityka, męża stanu, mecenasa nauki i sztuki. 1807 — Napoleon ustanawia na zajętych przez siebie ziemiach polskich Komisję Rządzącą ze Stanisławem Małachowskim na czele. 1863 — początek branki do wojska carskiego przyspiesza decyzję o wybuchu powstania styczniowego. 1916 — urodził się Jan Świderski, aktor i reżyser. 1945 — inauguracja zajęć na lubelskim uniwersytecie im. Marii Skłodowskiej-Curie.
15 stycznia: 1582 — polsko-moskiewski rozejm w Jamie Zapolskim. 1919 — zmarł Andrzej Małkowski, twórca harcerstwa polskiego. 1943 — w Warszawie początek ciągłych dwudniowych ulicznych łapanek i obław.
16 stycznia: 1919 — Ignacy Paderewski mianowany szefem rządu.
17 stycznia: 1649 — koronacja Jana Kazimierza na króla Polski. 1945 — 1 Armia WP wkracza do Warszawy.
18 stycznia: 95. rocznica urodzin Kazimierza Wichniarza (1915–1995), aktora teatralnego i filmowego. 70. rocznica śmierci Kazimierza Przerwy-Tetmajera (1865–1940), poety, prozaika, dramaturga. 1945 — gen. Okulicki rozwiązuje Armię Krajową.
19 stycznia: 290. rocznica urodzin Franciszka Bohomolca (1720–1784), komediopisarza, poety, publicysty. 1863 — Ludwik Mierosławski mianowany dyktatorem powstania styczniowego. 1945 — wyzwolenie Łodzi i Krakowa. 35. rocznica śmierci Kazimierza Wyki (1910–1975), historyka i krytyka literatury.
20 stycznia: 1320 — koronacja w Krakowie Władysława Łokietka na króla Polski. 1831 — ks. Michał Radziwiłł mianowany wodzem naczelnym powstania listopadowego. 155. rocznica urodzin Ludwika Solskiego (1855–1954), aktora i reżysera.
21 stycznia: 1831 — Sejm detronizuje Mikołaja I. 1905 — urodziła się Wanda Wasilewska, pisarka, działaczka komunistyczna w ZSRR. 1941 — pierwszy ofensywny lot polskiego lotnictwa (dywizjonu 303) nad Francją.
22 stycznia: 1863 — wybuch Powstania Styczniowego. Komitet Centralny ogłasza się Tymczasowym Rządem Narodowym. 1920 — na Placu Saskim w Warszawie (dziś im. Marsz. Piłsudskiego) odbyły się pierwsze w niepodległej Polsce dekoracje orderem Virtuti Militari, m. in. Józefa Piłsudskiego, Józefa Hallera i Edwarda Rydza-Śmigłego. 1921 — urodził się Krzysztof Kamil Baczyński, poeta. 1942 — w Kujbyszewie zostaje podpisana polsko-radziecka umowa o pożyczce 300 mln rubli na formowanie Armii Polskiej.
23 stycznia: 1793 — podpisanie przez Rosję i Prusy konwencji rozbiorowej. II rozbiór Polski. 105. rocznica urodzin Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (1905–1953), poety, satyryka, dramaturga. 1953 — początek regularnych emisji telewizyjnych (w piątki o 17.00).
24 stycznia: 1925 — rząd decyduje o umieszczeniu Grobu Nieznanego Żołnierza w arkadach Pałacu Saskiego w Warszawie. 1934 — podpisanie dziesięcioletniego polsko-niemieckiego paktu o nieagresji.
26 stycznia: 1736 — abdykacja Stanisława Leszczyńskiego. 1976 — zmarł Witold Doroszewski, językoznawca.
27 stycznia: 1808 — dekret o wprowadzeniu w Księstwie Warszawskim Kodeksu Napoleona. 1945 — wojska radzieckie wyzwalają obóz koncentracyjny w Oświęcimiu.
28 stycznia: 1573 — konfederacja Warszawska: akt, będący gwarancją pokoju religijnego, zapewniający wolność wyznania w Polsce. 125. rocznica urodzin Władysława Raczkiewicza (1885–1947), polityka, prezydenta RP na emigracji. 1886 — na stokach Cytadeli Warszawskiej Stracono czterech działaczy Wielkiego Proletariatu.
29 stycznia: 1978 — zmarł Stanisław Dygat, pisarz.
30 stycznia: 160. rocznica urodzin Aleksandra Gierymskiego (1850–1901), malarza. 1945 — I Armia WP wkroczyła pod Sępólnem Krajeńskim na przedwojenne tereny niemieckie.
31 stycznia: 1923 — stracono Eligiusza Niewiadomskiego, zabójcę prezydenta Gabriela Narutowicza.
MGrelewski
Łodzianin z urodzenia, petersburżec z wyboru. W Łodzi był współzałożycielem Stowarzyszenia Topografie, twórcą gier miejskich z Departamentem Gier, instruktorem ZHR. Do miasta nad Newą przyjechał 2013 roku, próbuje swoich sił w Gazecie Petersburskiej.

Więcej od tego autora

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Powiązane

Podcast "Z Polską na Ty"spot_img

Ostatnie wpisy

Rok 2022 – rok polskiego romantyzmu

Romantyzm to szeroki nurt w kulturze, który dał nazwę epoce w historii sztuki i historii literatury trwającej od lat 90. XVIII wieku do lat...

BABCIU, DZIADKU, coś wam dam

BABCIU, DZIADKU, coś wam damJedno serce które mam.A w tym sercu same róże,ŻYJCIE NAM STO LAT, a nawet dłużej!21 i 22 stycznia w Polsce...

Bez względu na porę roku

"Bez względu na porę roku, dnia i stan pogody – stawię się w oznaczonym miejscu i godzinie i udam się w góry celem niesienia pomocy...

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się na newsletter Gazety Petersburskiej