Być Polakiem na obczyźnie

W tym roku, 2 maja,  będziemy obchodzić już po raz 15. Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Święto zostało ustanowione w 2002 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z inicjatywy Senatu “w uznaniu wielowiekowego wkładu Polonii w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości; za wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc krajowi w najtrudniejszych momentach, w celu potwierdzenia więzi z Macierzą i jedności wszystkich Polaków”. Opiekunem Polonii jest Senat. Tradycja ta sięga lat międzywojnia, kiedy to w 1934 roku, pod patronatem marszałka Senatu, odbył się II Zjazd Polonii i został powołany Światowy Związek Polaków za Granicą ŚWIATPOL.

Dla wszystkich Polaków zamieszkałych za granicą Dzień Polonii i Polaków za Granicą jest naszym wspólnym świętem przypominającym nam skąd wyrastają nasze korzenie, jak ważne są więzy krwi, język, historia narodu, symbole narodowe i dziedzictwo kulturowe. Zachowując świadomość narodową tym samym umacniamy poczucie wspólnoty narodowej poza krajem naszych ojców, dziadów i pradziadów. Polacy na całym świecie w tym szczególnym dniu organizują spotkania, festyny, pochody i akademie aby przypomnieć o pięknej historii narodu polskiego i swoim polskim rodowodzie.  Dziś do polskich korzeni przyznaje się ponad 20 mln osób (nie uwzględniając tzw. migracji zarobkowych), mieszkających poza granicami Polski. Największe skupiska polonijne są w USA (ponad 10 mln), Kanadzie (1 mln), Brazylii (2 mln) z głównym „polskim” miastem regionu, czyli Kurytybą, Argentynie (ok. 150-450 tys.), Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech (2 mln). Emigracja australijska liczy ok. 200 tysięcy a  południowoafrykańska ok. 30 tys. Najliczniejszym ośrodkiem w Stanach Zjednoczonych jest Chicago. W ostatnim spisie powszechnym 936 tysięcy ludzi z chicagowskiej aglomeracji zgłosiło, że posiada polskie korzenie, z czego około ¼ mówi na co dzień po polsku. Polacy w Chicago stanowią 7,3 % ludności miasta, będąc jednocześnie największą grupą wśród mieszkańców europejskiego pochodzenia i wywierając znaczący wpływ w funkcjonowaniu miasta.

 Polacy stanowią zauważalny procent ludności takich krajów jak Rosja, Ukraina, Kazachstan czy Litwa. Jednak ich obecność w tych krajach, to efekt zmian granic, przesiedleń lub historycznych procesów. W Europie Wschodniej, w krajach byłego ZSRR według oficjalnych danych statycznych mieszka około 1,5 mln Polaków (Białoruś – oficjalnie 400 tys. szacunkowo ok. 1 mln, Ukraina – oficjalnie ok. 200 tys., szacunkowo ok. 900 tys., Litwa – ok. 300 tys., Łotwa – ok. 75 tys., Rosja – ok. 100 tys., Kazachstan – ok. 100 tys.). Na podstawie obowiązującej od 2000 roku ustawy o repatriacji, do tej pory skorzystało z niej zaledwie 4,7 tys. Polaków ze wszystkich byłych republik radzieckich, a prawie 3 tys. nadal czeka na wjazd do Polski.

W Polsce nadal niestety brak spójnej polityki imigracyjnej i repatriacyjnej, w której niewiele pomogła wprowadzona w 2008 roku Karta Polaka. Do tej pory przyznano ją zaledwie 120 tys. osób  a główną przeszkodą w jej nadawaniu są z reguły bariery biurokratyczne. Polonia to nie tylko kresowiacy, zamieszkujący tereny od Ukrainy aż po Łotwę oraz potomkowie Sybiraków w Rosji i Kazachstanie. Mamy również pozostałości Polaków na ziemiach historycznie polskich pod jurysdykcją czeską i słowacką, w Zaolziu zamieszkuje ok. 40 tys. Polaków a na Orawie i Spiszu na Słowacji mieszka ponadto ok. 3 tys. osób polskiego pochodzenia. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej mamy do czynienia ze współczesną falą emigracji, czyli emigracją do Europy Zachodniej, którą szacuje się na ok. 5 milionów, przy czym najwięcej znajduje się w Niemczech (ok. 2 mln), Francji (ok. 1 mln) oraz na Wyspach Brytyjskich (ok. 1 mln). Wg oficjalnych danych w ciągu ostatnich 10. lat z Polski na zachód wyjechało 2,2 miliony ludzi, jednak uwzględniając dane nieoficjalne możemy mówić o liczbie znacznie wyższej. Największa początkowo emigracja wystąpiła w kierunku Wielkiej Brytanii, Niemiec i Irlandii. Obecnie obserwuje się trend emigracji do krajów skandynawskich (głównie Szwecja, Norwegia, Dania), gdzie liczbę Polaków szacuje się już na ponad 200 tysięcy.

Opracowała Jadwiga Anders

Из архива  Газеты Петербургской (Gazety Petersburskiej)

Празднование Дня Полонии и поляков за рубежом в Санкт-Петербурге

24-26 апреля 2009 года в Санкт-Петербурге прошли торжественные мероприятия по случаю празднования Всемирного Дня Полонии и поляков за границей. Северную столицу посетила делегация парламентариев во главе с председателем Сената РП Богданом Борусевичим, посол Республики Польша в РФ Ежи Бар, председатель организации «Вспульнота Польска» Мачей Плажиньский, председатель правления «Фонда помощи полякам на Востоке» Ежи Марек Новаковски, президент Европейского Союза польских общин, представители европейских и российских организаций польской диаспоры.

24 апреля председатель Сената Республики Польша Богдан Борусевич встретился в Смольном с вице-губернатором Петербурга Людмилой Косткиной. Борусевич отметил, что проведение Дней польской диаспоры именно в Петербурге связано с тем, что в России польское меньшинство не испытывает каких-либо притеснений со стороны властей. Он поблагодарил руководство города за оказываемое польской общине содействие. Открытый два года назад супругами президентов Польши и России Польский Дом пользуется большой популярностью, поэтому Богданом Борусевич попросил власти Петербурга выделить для него дополнительные помещения. 
На пресс-конференции Богдан Борусевич отметил, что сам факт того, что дни Полонии устраиваются в Петербурге, уже сам говорит о добрых отношениях между Польшей и Россией. 

Посол республики Польша в РФ Ежи Бар сообщил, что глава МИД Польши Радослав Сикорский посетит Москву в начале мая. Ежи Бар отметил, что главы внешнеполитических ведомств обсудят подготовку визита председателя правительства РФ Владимира Путина в Гданьск 1 сентября, куда по случаю 70-летней годовщины начала второй мировой войны приглашены руководители стран Европы и США.

Вечером гости посетили петербургский Дом национальностей на Моховой улице, в котором прошел праздничный концерт.

Председатель правления «Фонда помощи полякам на Востоке» Ежи Марек Новаковски встретился с редакцией Gazety Petersburskiej и представителями полонийной прессы, чтобы обсудить создание портала на базе сайта www.gazetapetersburska.org, который объединил бы все полонийные СМИ в России.

На следующий день, 25 апреля, состоялось торжественное вручение Карт поляка в Генеральном консульстве. Председатель Сената Польши Богдан Борусевич подчеркнул, какое важно значение имеет этот документ для польского государства, а также для соотечественников, живущих за рубежом. Председатель Сената открыл выставку народного художника России польского происхождения Эдуарда Кочергина «Ученики Мастера». После общения с жителями Петербурга польского происхождения члены делегации направилась в Дом Польский в Саперном переулке, где прошла встреча с представителями польских диаспор со всех уголков России, от Калининграда до Сибири.

Во второй половине дня польские парламентарии и представители польских диаспор в России посетили Левашовскую пустошь, мемориальное кладбище жертв политических репрессий. Тела казнённых возили в Левашово на автомашинах с августа 1937 по 1954 год. По официальным данным, в эти годы в Ленинграде был расстрелян 46 771 человек, из них 40 485 — по политическим обвинениям. Здесь захоронены расстрелянные НКВД более 2 тысяч поляков. После скорбных ударов колокола польская делегация во главе с Богданом Борусевичем возложила венки к польскому памятнику. Присутствующие почтили память жертв репрессий и прочитали поминальные молитвы.

Вечером состоялся концерт известной польской джазовой исполнительницы Анны Марии Йопек. Перед началом мероприятия Богдан Борусевич поблагодарил жителей России польского происхождения, которые сохранили культуру и традиции своих предков. Председатель Сената заверил, что Польша помнит о поляках, разбросанных по всему миру, и всегда будет их поддерживать. Председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Александр Прохоренко напомнил о роле выдающихся поляков в жизни Северной столицы и культурных связях между Россией и Польшей. Публика очень тепло встретила певицу и наградила ее горячими аплодисментами. Концерт начался с польской народной песни «О, мой розмарин», а завершился песней Ереми Пшиборы «Снег». Анна нашла контакт с аудиторией и даже продемонстрировала знание русского языка.
Празднование Всемирного Дня Полонии и поляков за рубежом завершились в воскресенье, 26 апреля, торжественным богослужением в католическом храме святого Станислава за поляков, проживающих за рубежом. Затем Богдан Борусевич открыл польскую библиотек при храме, в которой находится свыше 5 тыс. книг, посвященных истории Польши и польской диаспоре в России. 
Польская община существовала в Петербурге около 300 лет. К началу первой мировой войны число поляков в городе достигло 70 000 человек и было самым многочисленным национальным меньшинством в пределах столицы. По данным переписи 1989 года численность поляков в Петербурге составила 30 000 человек, однако число петербуржцев, имеющих польские корни, как минимум в 10 раз больше официальной цифры.

Редакция, апрель 2009 года

 

Прошло 8 лет …

По состоянию на сегодняшний день в Санкт-Петербурге проживает приблизительно 10 тысяч поляков, считающих родным языком – польский. Работают две полонийных организации. Уже  почти три года закрыт по мало известным для нас причинам Польский Дом. Говорят, что углубленное изучение польского языка в школе номер 216 им. Адама Мицкевича будет факультативным. С 2009 года многое изменилось, но не потерялось чувство радости по случаю Дня Поляков и Полонии за рубежом.

С праздником!

Редакция

Stanisław Karpionok
Absolwent KUL, zawodowy tłumacz na rosyjski, członek redakcji GP. Сzłonek Związku Tłumaczy Rosji.

Więcej od tego autora

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Powiązane

Podcast "Z Polską na Ty"spot_img

Ostatnie wpisy

Rok 2022 – rok polskiego romantyzmu

Romantyzm to szeroki nurt w kulturze, który dał nazwę epoce w historii sztuki i historii literatury trwającej od lat 90. XVIII wieku do lat...

BABCIU, DZIADKU, coś wam dam

BABCIU, DZIADKU, coś wam damJedno serce które mam.A w tym sercu same róże,ŻYJCIE NAM STO LAT, a nawet dłużej!21 i 22 stycznia w Polsce...

Bez względu na porę roku

"Bez względu na porę roku, dnia i stan pogody – stawię się w oznaczonym miejscu i godzinie i udam się w góry celem niesienia pomocy...

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się na newsletter Gazety Petersburskiej