Bronisław Komorowski Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej

Bronisław KomorowskiPaństwowa Komisja Wyborcza podała 5 lipca o godz. 17.00 pełne i oficjalne wyniki wyborów prezydenckich. Na kandydata PO zagłosowało 53,01 proc. wybor­ców, a na kandydata PiS 46,99 proc.

Frekwencja wyniosła 55,31 proc. Jak po­informowała PKW, na Bronisława Komorow­skiego zagłosowało 53,01 procent wyborców. Jarosław Kaczyński zdobył procent 46,99 po­parcia.
Według informacji Gazety Petersburskiej w Sankt Petersburgu w II turze wyborów wzięły udział 402 osoby, głosów ważnych oddano 397. Jarosław Kaczyński uzyskał 24,38 proc. głosów, Bronisław Komorowski – 74,38 proc. Odnoto­wano niebywałą, w porównaniu z innymi okre­sami wyborczymi frekwencję wyborców.

 

Prezydent-elekt złoży przysięgę nie później niż 7 dni po ogłoszeniu Sądu Najwyższego. Datę złożenia przysięgi wyznaczy Zgromadze­nie Narodowe.
 
W Sejmie RP jest już szóstą kadencję. Poseł, później wiceprzewodniczący i przewodniczący komisji, w piątej kadencji wicemarszałek. Wy­brany z listy Platformy Obywatelskiej w okręgu nr 20 Warszawa II, czyli okolicach Warszawy. Uzyskał największą ilość – prawie 140 tysięcy głosów.

 

 
Bronisław Komorowski urodził się 4 czerwca 1952 roku w Obornikach Śląskich k. Wrocławia, w rodzinie ziemiańskiej o silnych tradycjach niepodległościowych. Na Dolny Śląsk rodzinę Komorowskich powojenne losy rzuciły z dalekich kresów wschodnich i z Wil­na. Wczesne dzieciństwo spędził w Poznaniu u rodziców matki, którzy po wojennej tułaczce wrócili do Wielkopolski.

 

Lata 1957–1959 Bronisław, jego rodzice i dwie siostry spędzili w podwarszawskim Jó­zefowie k. Otwocka. Od 1959 do 1966 roku Komorowscy mieszkali w Pruszkowie pod Warszawą. Tam przyszły marszałek chodził do szkoły podstawowej, którą ukończył już w Warszawie, gdzie rodzina przeniosła się w 1966 roku. Bronisław Komorowski jest absol­wentem XXIV LO im. Cypriana Kamila Nor­wida oraz Wydziału Historycznego Uniwersy­tetu Warszawskiego. Od wielu lat jest związany z ruchem harcerskim. W harcerstwie poznał żonę Annę Dembowską. W działalność opo­zycyjną zaangażował się już jako licealista, brał udział w manifestacjach, m.in. w czasie wyda­rzeń marcowych w 1968 roku. Pierwszy raz został aresztowany w grudniu 1971 roku. Miał wówczas zaledwie 19 lat.
W 1976 roku uczestniczył w akcjach pomo­cy dla poszkodowanych robotników Radomia i Ursusa. Współpracował z Komitetem Obrony Robotników i Ruchem Obrony Praw Czło­wieka i Obywatela. Organizował manifestacje patriotyczne. Był podziemnym drukarzem, dziennikarzem, kolporterem i wydawcą, m.in. Biblioteki Historycznej i Literackiej. W ciągu wielu lat podziemnej działalności wielokrotnie aresztowany i represjonowany. Internowany w okresie stanu wojennego. Od września 1982 roku był redaktorem niezależnego, podziem­nego pisma „ABC” (Adriatyk – Bałtyk – Morze Czarne). Pismo zajmowało się problematyką wschodnią i państw Europy Środkowowschod­niej.

 

W 1977 roku ożenił się. Ma pięcioro doro­słych już dzieci: Zofię, Tadeusza, Marię, Piotra i Elżbietę. Również w 1977 roku obronił pracę magisterską i rozpoczął pracę w Zespole Prasy PAX na stanowisku stażysty redakcyjnego. W latach 1980-1981 pracował w Ośrodku Badań Społecznych NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze. W okresie stanu wojennego i póź­niej, do 1989 roku, był nauczycielem w niż­szym seminarium duchownym w Niepokala­nowie, gdzie wykładał historię. Po 1989 roku został członkiem władz krajowych Wspólnoty Polskiej – stowarzyszenia wspomagającego Polaków poza granicami kraju. Był także prze­wodniczącym Fundacji Pomocy Bibliotekom Polskim, prezesem Zarządu Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego jak i prezesem Ligi Mor­skiej i Rzecznej.

 

Od 1989 roku sprawuje stanowiska w służ­bie państwowej. W latach 1989–1990 był dyrek­torem gabinetu Aleksandra Halla w Urzędzie Rady Ministrów. W 1991 roku został po raz pierwszy posłem na Sejm, którym zasiada już szóstą kadencję. Pracował w Komisji ds. Pola­ków poza granicami kraju oraz w Komisji Obro­ny Narodowej; następnie w Komisji Spraw Za­granicznych. W latach 1990–1993 pełnił funkcję cywilnego wiceministra obrony narodowej ds. wychowawczo-społecznych w rządach Tadeusza Mazowieckiego, Jana Krzysztofa Bieleckiego, Hanny Suchockiej. Od 1997 do 2000roku prze­wodniczył sejmowej Komisji Obrony Narodo­wej. W latach 2000–2001 piastował stanowisko ministra Obrony Narodowej w rządzie Jerzego Buzka. Od 2001 roku był zastępcą przewodni­czącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej oraz członkiem Sejmowej Komisji Spraw Za­granicznych. Bronisław Komorowski należał do Unii Wolności, w której pełnił m.in. funkcję se­kretarza generalnego, następnie do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, w którym był m.in. wiceprzewodniczącym.
Od 2001 roku jest członkiem Platformy Obywatelskiej, w której pełnił funkcję prze­wodniczącego Regionu Mazowsze, a od czerw­ca 2006 roku jest wiceprzewodniczącym całej Platformy Obywatelskiej. W październiku 2005 roku został wybrany na wicemarszałka Sejmu V kadencji. Przed ostatnimi wyborami opracował fragmenty programu PO dotyczą­ce polskiej polityki zagranicznej. Do Sejmu VI kadencji Bronisław Komorowski wszedł z listy Platformy Obywatelskiej w okręgu nr 20 Warszawa II. Uzyskał największą liczbę głosów w historii tego okręgu – prawie 140 tysięcy. W dniu 5 listopada 2007 r. Sejm 292 głosami wybrał Bronisława Komorowskiego na mar­szałka Sejmu VI kadencji. W prawyborach mających wyłonić kandydata Platformy Oby­watelskiej na prezydenta zdobył, 68,5 procent poparcia, wygrał głosowanie w skali całego kraju, we wszystkich grupach wiekowych i we wszystkich regionach.
Źródło: strona B.Komorowskiego

 MGrelewski
Łodzianin z urodzenia, petersburżec z wyboru. W Łodzi był współzałożycielem Stowarzyszenia Topografie, twórcą gier miejskich z Departamentem Gier, instruktorem ZHR. Do miasta nad Newą przyjechał 2013 roku, próbuje swoich sił w Gazecie Petersburskiej.

Więcej od tego autora

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Powiązane

Podcast "Z Polską na Ty"spot_img

Ostatnie wpisy

Rok 2022 – rok polskiego romantyzmu

Romantyzm to szeroki nurt w kulturze, który dał nazwę epoce w historii sztuki i historii literatury trwającej od lat 90. XVIII wieku do lat...

BABCIU, DZIADKU, coś wam dam

BABCIU, DZIADKU, coś wam damJedno serce które mam.A w tym sercu same róże,ŻYJCIE NAM STO LAT, a nawet dłużej!21 i 22 stycznia w Polsce...

Bez względu na porę roku

"Bez względu na porę roku, dnia i stan pogody – stawię się w oznaczonym miejscu i godzinie i udam się w góry celem niesienia pomocy...

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się na newsletter Gazety Petersburskiej