Białonocne życie polskie w Sankt Petersburgu

Początkowo dżdżysta i smutna, zgodna z nastrojami pokwietniowej tragedii aura, zaczęła od lipca białonocnie i słonecznie aktywizować życie polskie w Sankt Petersburgu.

Pod koniec maja powrócili z Warszawy zwycięzcy VII Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki (Helena Gaskarowa z Teatru Maryjskiego (II miejsce) oraz Andriej Bondarenko (III miejsce) z Ukrainy występujący w Teatrze Maryjskim – obydwoje wyrośli pod skrzydłami Akademii Młodych Śpiewaków na czele z Łarisą Abisałowną Giergijewą. Tegoroczny Konkurs organizowany od 1992 roku przez kierownika artystycznego Maestrinę Marię Fołtyn był niezwykle uroczysty i zgromadził najlepsze głosy i członków jury. W tym tak ważnym wydarzeniu polskiego życia muzycznego uczestni­czyła w charakterze gościa honorowego Teresa Konopielko redaktor naczelna Gazety Petersburskiej.

Wydarzeniem artystycznym w Petersburgu stał się udział Polskiego Baletu Narodowego (Teatr Wiel­ki) pod kierownictwem Maestro Krzysztofa Pastora w Festiwalu „Gwiazdy Białych Nocy”, corocznie or­ganizowanego przez Walerija Giergijewa. 3 i 4 lipca na scenie Teatru Maryjskiego licznie zgromadzona publiczność oklaskiwała balet „Chopin”.
6 lipca w Muzeum miasta (Pałac Rumiancewa) śpiewała Olga Pasiecznik.
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Polonia” zamknęło 22. rok działalności spektaklem w wy­konaniu uczniów szkoły języka polskiego SKO „Polonia” pod kierownictwem członkini Zarządu SKO, nauczycielki Ani Filipczyk i Jadwigi Anders-Bobowej.
Przedszkolaki dzięki zaangażowaniu Tatiany Rakus i nade wszystko nauczycielki Jadwigi Anders-Bo­bowej pożegnały się z Domem Polskim wydając „Wielki Bal Krasnoludków”. Było to świetne przygotowa­nie do wyjazdu najmłodszych z rodzicami na spotkanie z przedszkolnymi rówieśnikami w Gdańsku.
Z powodów finansowych został zamknięty na okres letni tj. do września Dom Polski. Można go od­wiedzać tylko w środy od godziny 14.00. do 19.00.
Od pięciu lat Helena Wołoszenko (starsza) wraz z synem Tarasem organizują Międzynarodowe Fe­stiwale Folklorystyczne. Na ich zaproszenie przyjeżdżają zespoły z całego świata (zazwyczaj polonijne). Tym razem od 8. lipca Petersburg gościł polonijne zespoły z Kanady, Szwecji. Dołączyli do nich również wykonawcy z Białorusi, Austrii, Rosji, Algerii. 11 lipca w Sali Koncertowej hotelu „Sankt Petersburg” od­był się koncert galowy. Dodać należy, że dwa zespoły z Kanady przywiozła do swojego miasta rodzinnego wychowanka SKO „Polonia” Helena Kułaga (Wołoszenko młodsza). Ze Szwecji przyjechała z zespołem Prezes Zjednoczenia Polskiego Maria Olsson, urodzona w Polsce a pochodząca ze znanego rodu przybli­żonego do dworu cesarskiego w Petersburgu.
Niezwykłym wydarzeniem w życiu literackim miasta stało się wysokie odznaczenie państwowe dla wybitnego scenografa-pisarza profesora Edwarda Koczergina z Odyńców, jak również znacząca nagroda literacka miasta dla aktorki Tamary Pietkiewicz.
Zupełnie wyjątkowym wydarzeniem stała się edycja przekładu na język rosyjski książki Andrzeja Drawicza „Pocałunek na mrozie”. Przetłumaczył ją znany i szanowany przez grono wychowanków oraz gremium profesorskie wybitny polonista-literaturoznawca, docent Uniwersytetu Petersburskiego Mak­sim Pawłowicz Malkow. Świetne tłumaczenie – najlepsze na przestrzeni wielu, wielu lat – na język rosyj­ski ukazało się w nakładzie… 10. egzemplarzy (!).
Długie lata, bo około 10. tekst tłumaczenia przeleżał na półce w pewnej bardzo poważanej instytucji i prawdopodobnie gdzieś zaginął. Gazeta Petersburska serdecznie gratuluje wydania ”Pocałunku na mro­zie”. Jest ono nie tylko pamięcią o wybitnej postaci życia polskiego Andrzeju Drawiczu a nade wszystko perfekcyjną lekcją przekładowego kunsztu literackiego.
Polonijnym osiągnięciem jest udział w konkursie „Wspomnienia Solidarności w Mojej Rodzinie” naszego wychowanka Filipa Kucharskiego, zaproszonego przez organizatorów wraz z siostrą na obóz wypoczynkowy dla wolontariuszy w Polsce.
Polską społeczność miasta poruszyły polskie wybory prezydenckie I i II tury. Od lat nie było tak licznej obecności wyborców. Do lokalu wyborczego przybyło ponad 400 osób. Zazwyczaj spełniało obo­wiązek obywatelski około100 osób.
Teresa Konopielko 

MGrelewski
Łodzianin z urodzenia, petersburżec z wyboru. W Łodzi był współzałożycielem Stowarzyszenia Topografie, twórcą gier miejskich z Departamentem Gier, instruktorem ZHR. Do miasta nad Newą przyjechał 2013 roku, próbuje swoich sił w Gazecie Petersburskiej.

Więcej od tego autora

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Powiązane

Podcast "Z Polską na Ty"spot_img

Ostatnie wpisy

Rok 2022 – rok polskiego romantyzmu

Romantyzm to szeroki nurt w kulturze, który dał nazwę epoce w historii sztuki i historii literatury trwającej od lat 90. XVIII wieku do lat...

BABCIU, DZIADKU, coś wam dam

BABCIU, DZIADKU, coś wam damJedno serce które mam.A w tym sercu same róże,ŻYJCIE NAM STO LAT, a nawet dłużej!21 i 22 stycznia w Polsce...

Bez względu na porę roku

"Bez względu na porę roku, dnia i stan pogody – stawię się w oznaczonym miejscu i godzinie i udam się w góry celem niesienia pomocy...

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się na newsletter Gazety Petersburskiej