Zmarł Świętej Pamięci Longin Komołowski

31 grudnia zmarł Świętej Pamięci Longin Komołowski, wielki przyjaciel Polaków zamieszkałych poza granicami kraju

Pełnił funkcję Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” do ostatniej chwili, dzielnie zmagając się z chorobą nowotworową. Przez ostatnich siedem lat walczył o życiowe sprawy Polonii i Polaków na obczyźnie.

Longin Komołowski urodził się w 1948 r. w Czaplinku. W 1974 ukończył studia na Wydziale Budowy Maszyn i Okrętów Politechniki Szczecińskiej. Jako pracownik Stoczni Szczecińskiej brał udział w strajkach w 1970 i 1980 roku. W 1980 r. został członkiem NSZZ „Solidarność”. Współorganizował podziemne struktury „Solidarności” w Szczecinie, organizował druk i kolportaż wydawnictw drugiego obiegu oraz ich przerzut do Szwecji. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez organy bezpieczeństwa PRL. Po 1989 r. pełnił funkcje przewodniczącego Komisji Zakładowej w Stoczni Szczecińskiej i przewodniczącego Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego. Zasiadał w Komisji Krajowej oraz w Prezydium. Był wicepremierem w latach 1999-2001, ministrem pracy latach 1997-2001 oraz posłem na Sejm III i VI kadencji. W latach 2000-2015 był prezesem Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, a od 2010 r. prezesem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Był odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności, Medalem „Milito Pro Christo”, Krzyżem Komandorskim i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

SKO Polonia oraz redakcja Gazety Petersburskiej pragnie wyrazić głęboki żal, łącząc się w żałobnym smutku z żoną Zofią i całą rodziną zmarłego.