X kongres polonii medycznej – 2 dzień

PROGRAM WSPARCIA DZIAŁAŃ MEDYCZNYCH
DLA ŚRODOWISK POLSKICH I POLONIJNYCH
REALIZOWANY PRZEZ STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA POLSKA”

W trakcie Kongresu odrębną sesję poświęcono „Misji medycznej” – projektowi który niesie bezpośrednią pomoc potrzebującym chorym osobom polskiego pochodzenia, zwłaszcza w miejscach, gdzie czy to z przyczyn geograficznych, ekonomicznych czy jakichkolwiek innych uzyskanie konsultacji lekarskiej, leków czy rehabilitacji jest utrudnione lub niemożliwe.

Temat referowali prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”: Dariusz Piotr Bonisławski oraz prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek – przewodniczący Rady – kierujący zespołami lekarskim współpracującymi z Radą. Odbyła się dyskusja z zainteresowanymi programem lekarzami ze wschodu Europy oraz studentami których dodatkowo obejmują inne programy pomocowe Wspólnoty Polskiej, jak np. program stypendialny.

Z projektu „Misja medyczna” korzystają osoby polskiego pochodzenia zamieszkałe poza granicami Polski w zakresie refundacji części kosztów zakupu leków i materiałów medycznych oraz refundacji części kosztów leczenia i rehabilitacji.

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za Granicą.

X KONGRES POLONII MEDYCZNEJ
GDAŃSK 30.05.2019

PARTNEREM KONGRESU JEST
STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA POLSKA”

PATRONAT MEDIALNY
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA
Relacja własna: Polonijna Agencja Informacyjna
Zdjęcia © Agata Pawłowska PAI

RELACJA W PORTALU PAI