Wystąpienie Prezes Kongresu Polaków w Rosji na posiedzeniu Rady ds. Stosunków Międzynarodowościowych przy Prezydencie FR

29 listopada 2019 roku w Nalczyku (Kabardo-Bałkaria) odbyło się
posiedzenie Rady ds. Stosunków Międzynarodowościowych przy Prezydencie
Federacji Rosyjskiej.

W swoim wystąpieniu Prezes Kongresu Polaków w Rosji poruszyła ważne dla
rosyjskiej Polonii kwestie, m. in.  nauczania języka ojczystego w
szkołach, szkolenia nauczycieli języka polskiego i udostępnienia
pomieszczeń dla regionalnych organizacji polonijnych, a także medialnych
wypowiedzi godzących w dobre imię Polaków.

Propozycje spotkały się z życzliwą reakcją prezydenta Rosji, który polecił Minister oświaty FR szczegółowo omówić ich realizację.

Poniżej publikujemy stenogram i nagranie wystąpienia (od 1 g. 40 min.).Halina Romanowa:
Szanowny Władimirze Władimirowiczu! Szanowni koledzy!

Ponieważ dzisiaj dużą uwagę poświęcamy nauce języka ojczystego,
chciałabym powiedzieć o nauce języka ojczystego przez mniejszości
narodowe, które nie posiadają swojej państwowości na terytorium
Federacji Rosyjskiej.

Dla nas jak dla autonomii narodowo-kulturalnej jest to kierunek
strategiczny i znaczący. Dlatego, jeśli Państwo pozwolą, kilka
propozycji, w których widzimy rozwiązanie tej kwestii: jest to
przywrócenie w systemie Ministerstwa Oświaty Federacji Rosyjskiej
wspólnie z autonomiami narodowo-kulturalnymi jednostki strukturalnej
odpowiadającej za naukę języka ojczystego, kultury i historii dla
mniejszości narodowych, które nie posiadają własnej państwowości na
terytorium Federacji Rosyjskiej; podjęcie decyzji o formie
organizacyjnej szkół narodowych albo ośrodków nauczania języka
ojczystego w strukturze rosyjskich szkół ogólnokształcących jako
edukacji uzupełniającej, a także ich finansowanie; podjęcie decyzji o
standardach nauczania języków narodowych dla mniejszości narodowych.

Dlaczego mówię „w szkołach ogólnokształcących”? Żeby Ministerstwo
wsparło naszą inicjatywę i dyrektorzy nie mieli wątpliwości co do
konieczności pojawienia się naszych organizacji z propozycją, żeby grupy
naszych dzieci, młodzieży mogły uczyć się tam swojego języka
ojczystego.

Chcę podkreślić, że Polacy mieszkający w Rosji w ciągu setki lat
przebywając w Rosji utracili swój język, i 15 procent w praktyce włada
swoim językiem ojczystym.
Myślimy również o przygotowaniu nauczycieli, ponieważ nauczyciele,
którzy prowadzą nauczanie w naszych organizacjach narodowych, to są
przeważnie nauczyciele bez przygotowania pedagogicznego. Są to osoby,
które znają język, i w takiej sytuacji zapraszaliśmy też nauczycieli z
Polski. Biorąc pod uwagę trudności z ich pobytem tutaj — wizowe, inne,
zatrudnienie — w Rosji zostało w tym roku około pięciu pedagogów z
Polski. Są to przeważnie, jeszcze raz podkreślam, nasi obywatele.

Widzę rozwiązanie tej sprawy w przygotowaniu nauczycieli w instytutach
pedagogicznych i w systemie kwot, nie tylko w Moskwie, ale też w różnych
regionach, gdzie istnieją instytuty pedagogiczne.

Zwróciłabym się do Pana, Władimirze Władimirowiczu, z prośbą. Trzeba
jednak pomyśleć o tym, żeby autonomie narodowo-kulturalne i organizacje
narodowe miały możliwość posiadania pomieszczeń dla realizacji
działalności statutowej, ponieważ my przygotowujemy i przeprowadzamy
imprezy kulturalne, wychodzimy na placówki naszych miast i obwodów na
święta państwowe, a także nasze narodowe święta, natomiast pomieszczeń
dla przygotowywania się brakuje.

Popieram niewątpliwie to, że, jak było tu powiedziane, w przyszłym roku
autonomie narodowo-kulturalne uzyskają wsparcie finansowe. Chciałabym
zwrócić uwagę, że niektóre organizacje mają wielkie doświadczenie w
wygrywaniu konkursów, a my pracujemy wszyscy w ramach pracy społecznej,
nie do końca jesteśmy doświadczeni w przygotowaniu się do konkursów,
proszę więc lojalnie zwrócić uwagę na to, żebyśmy wszyscy mieli taką
możliwość.

I ostatnie co cichłabym zaznaczyć. Mówiono również o środkach masowego
przekazu, ale podejdę trochę od innej strony. Wydaje mi się, że w
naszych mediach, przeważnie w telewizji, bardzo dużo czasu poświęca się
rozdmuchiwaniu nieprzyjaznych wypowiedzi, czasem nawet obelżywych w
stosunku do narodów mieszkających w Rosji, a także czasem też w stosunku
do państw narodowych, z którymi jesteśmy w zasadzie związani jako
Polacy. Te wypowiedzi przeważnie pochodzą od nieżyczliwych,
niekompetentnych specjalistów lub historyków, którzy bardzo często
bywają mądralami, czyli wypowiadają się na wszystkie tematy. Myślę, że
takie wypowiedzi zupełnie nie sprzyjają kształtowaniu pozytywnego obrazu
Rosji, a także wpływają na nieżyczliwe stosunki między naszymi
narodowościami i narodami mieszkającymi w Rosji.

Dziękuję.

Władimir Putin:
Halino Bronisławowno, zgadzam się z Panią. Ale myślę, że takich
wypowiedzi raczej nie dopuszczają się osoby oficjalne. Jakoś nie znam
takich. To są jacyś, jak to Pani teraz powiedziała, eksperci czy
quasi-eksperci. Owszem, to się mówi, ale z reguły mówi się w reakcji na
to, co się słyszy z tamtej strony. Ale to też, oczywiście, jest
niepotrzebne, dlatego że to tylko zaostrza sytuację i nie stwarza
żadnych rozwiązań. Tutaj ma Pani rację, zgadzam się. Ale wpłynąć na to
jest dosyć trudno. Możemy wpłynąć, jeśli są to osoby oficjalne, ale
kiedy pochodzi to po prostu od działaczy politycznych… Czasem, widzi
Pani, u nas nawet w parlamencie brzmią niemiłe rzeczy. O ile jest to
możliwe, ja ze swojej strony postaram się to poprawić.

Co się tyczy organizacji pracy Ministerstwa: Olgo Jurjewno, kto w Pani
Ministerstwie zajmuje się sprawami, o których powiedziała Halina
Bronisławowna?

Olga Wasiljewa [Minister oświaty FR]:
Władimirze Władimirowiczu, mamy niewielki wydział, pięć osób, który
zajmuje się akurat językami ojczystymi. Dokładnie mniejszości narodowych
nie, Halino Bronisławowno, ale wiele razy próbowaliśmy z Panią się
spotkać. Jeśli takie spotkanie dojdzie do skutku, myślę, że przemyślimy
tę kwestię. Dla nas nie jest to trudne, ponieważ w ramach ustawy „O
edukacji” nauczanie uzupełniające, choćby nauka języka polskiego, jest
zupełnie wolną, naturalną częścią naszej edukacji. Dlatego podczas
spotkania z Panią wszystko przedyskutujemy.

Ale mamy taki wydział, Władimirze Władimirowiczu, który zajmuje się ojczystymi językami narodowymi.

Władimir Putin:
Proszę wtedy porozmawiać bezpośrednio z Haliną Bronisławowną.

poloniarosji.ru

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *