Wybory do Parlamentu Europejskiego 7 czerwca 2009 roku

toppage_logo_plKonsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu uprzejmie informuje, że zgodnie z Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 9 marca 2009 r. wybory posłów do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę dnia 7 czerwca 2009 r. Obwód głosowania nr 115 utworzony w Sankt Petersburgu obejmuje swym zasięgiem miasto Sankt Petersburg oraz następujące obwody Federacji Rosyjskiej: archangielski, leningradzki, murmański, nowogrodzki, wołogodzki, pskowski, a także obszar Republiki Karelii i Republiki Komi. Głosowanie będzie odbywać się w godzinach 8.00-20.00

czasu miejscowego. Siedziba obwodowej komisji wyborczej w Sankt Petersburgu: 191036 Sankt Petersburg, ul. 5-a Sowietskaja 12 (budynek Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu).
Warunkiem udziału w głosowaniu za granicą jest złożenie do właściwego terytorialnie konsula wniosku o wpisanie do spisu wyborców. Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w 5 dniu przed dniem głosowania, to jest do 2 czerwca 2009 r. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, miejsce zamieszkania wyborcy (w Polsce – jeśli wyborca posiada) i za granicą, numer ważnego polskiego paszportu, a także miejsce i datę jego wydania oraz numer ewidencyjny PESEL, jeśli wyborca go posiada.
Zgłoszenie do spisu wyborców można wnieść: ustnie, pisemnie, telefonicznie w godz. 11.00-16.00 pod numerem (812) 33 63 155, pocztą elektroniczną na adres: konsulat@konsulatrp.ru lub faksem na nr (812) 33 63 166.
Wymóg wcześniejszego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania, wydane w kraju przez urząd gminy w miejscu zamieszkania.
Wyborcy mogą dokonać sprawdzenia, czy podane przez nich dane zostały wniesione do spisu wyborców telefonicznie pod numerem (812) 33 63 155, w godz. od 11.00 do 16.00.