Wieczna pamięć! Pokój Jego duszy!

25 stycznia 2016 roku stał się kolejną ważną datą w historii Polaków w Petersburgu.

Odszedł niezwykły człowiek, Kapłan – ks. Edmund Kapturkiewicz

Na początku lat 90. ubiegłego wieku po obecności biskupa Dąbrowskiego na I Zjeździe Polaków ZSRR w ówczesnym Leningradzie przybył  niezwykle skromny i pełen poczucia pełnienia Misji ksiądz kanonik Edmund. Włączył się  w wir nowych odradzających się spraw polskich i polonijnych w ramach Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Polonia”. Stał się cząstka naszych  poczynań. Przeżywał okresy wzlotów i upadków w tej działalności… Był pierwszą osobą duchowną, która razem z profesorem Rajmundem Piotrowskim napisała  odważny list  do administracji miasta i Nuncjusza Apostolskiego w sprawie zwrotu świątyń katolickich; stanął w obronie polskich  samorządów na Litwie, popierając petersburskie petycje polonijne do możnowładców Europy w tamtym okresie. Miał czas dla każdej sprawy i dla każdego z nas. Potrafił słuchać i rozumieć. Na równi z pierwszymi nauczycielami polonijnymi tworzył polskie środowisko i ten okres po upływie 25 lat, nie na próżno nazywamy „Złotym”. Uczył się razem z nami – ludzi, środowisk, człowieczych losów. Miał ogromną pokorę wobec nieprostych spraw emocjonalnych i zaszłości duchowych każdego z nas. Przyjechał do…pustki. Oprócz zwykłej posługi kapłańskiej trwającej 24 godziny na dobę w tak ogromnym mieście, potrafił znaleźć czas na drobną pomoc w domach podopiecznych.

Ziemia Sandomiersko-Radomska przekazała Petersburgowi i północno-zachodniej Rosji Syna swojej Ziemi, jakże pięknie opowiadającego o swojej małej Ojczyźnie, o wymagającym i Kochanym Ojcu, o Matce Anieli, którą darzył wielką miłością, o kwitnących sadach wiśniowych i o Kościele, w którym przystąpił do I Komunii. Tęsknił za Polską. Za Rodziną, za Siostrami i ich Rodzinami, bardzo przeżywał wszystkie Odejścia do Pana. Ćwierćwiecze pobytu w Petersburgu nie było okresem dostatku. Przyjmował wszystko z pokorą i rozumieniem ludzkich słabości Próbowała złamać go nie tylko choroba, nieraz bolała ludzka obojętność.

Zawsze zachowywał w najtrudniejszych momentach życia godność Kapłana z Polski, wychowanego w tak zacnej Rodzinie.

16  lutego br.  o godz. 12.00 w kościele MB z Lourdes dzięki proboszczowi Parafii O. Stefanowi odbędzie się Msza Święta w intencji księdza kanonika Edmunda Kapturkiewicza, wieloletniego kapłana i kapelana polskiej misji dyplomatycznej oraz miejscowej Polonii.

Serdecznie zapraszamy!

Foto Eugeniusz Martynowicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *