VIII edycja Konkursu „Być Polakiem”

W dniu 30.09.2016 r. w Wiedniu odbyła się uroczysta inauguracja  VIII edycji Konkursu „Być Polakiem”. Gospodarzami inauguracji byli: pani Hanna Kaczmarczyk, kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Jana III Sobieskiego, Ambasada RP w Wiedniu oraz Forum Polonii w Austrii. W uroczystości udział wzięli: p. poseł Joanna Fabisiak, pomysłodawczyni konkursu, Ambasador RP w Austrii p. Artur Lorkowski, wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” p. Krzysztof Łachmański, prezes Forum Polonii w Austrii p. Teresa Kopeć oraz członkowie jury konkursu: ks. Bogusław Jankowski, Jagoda Kaczorowska, Halina Koblenzer, Bożena Laskiewicz, Beata Mondovics, Aleksandra Podhorodecka, Elena Rogaczykowa, Mariola Sabadasz, Danuta Stryjak, Roman Śmigielski, Tuliola Tybulewicz, Urszula Wanecki.

Goście zwiedzili szkołę, podziwiali prace plastyczne uczniów, kroniki szkoły, zdjęcia, obejrzeli interesujący program poetycko-muzyczny przygotowany przez uczniów. Na zakończenie uroczystości pani poseł Joanna Fabisiak ogłosiła VIII edycję Konkursu „Być Polakiem” za otwartą. W krótkich słowach zachęciła do udziału we wspólnej przygodzie, jaką jest Konkurs, do poznawania polskiej kultury, języka, geografii, historii i tradycji, do snucia rodzinnych wspomnień i marzeń o przyszłości Polski.

VIII edycja konkursu  poświęcona jest emigracji, Polakom i Polonii.

Tematy:                                                                                    

Grupa        6-9  lat                  Legenda polska – prace plastyczne,

Grupa     10-13 lat                  Ciekawe i ważne historie, przygody  mojej rodziny na emigracji – prace literackie,

Grupa     14-16 lat                  Budujemy Muzeum Polskie w kraju Twego zamieszkania. Jesteś kustoszem jednej z sal, jak ją urządzisz? – prace       literackie,

Grupa      17-22 lata               „Marsz, marsz Polonia, Nasz dzielny narodzie” – osobista interpretacja dwuwiersza – prace literackie,

Grupa      12-22 lata               Polonia dla Europy i świata – prace multimedialne.

Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 4 marca 2017 r.

Regulamin konkursu i inne informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej