Tagi: Wybitny Polacy

Poeta, autor, pisarz, także aktor, współtwórca (wraz z Jerzym Wasowskim) telewizyjnego „Kabaretu Starszych Panów” oraz radiowego Teatrzyku „Eterek”. Stał się mistrzem słowa rymowanego, „ojcem” piosenki poetyckiej, wzorem dla późniejszych autorów tego gatunku, jego teksty cechuje mistrzowska forma, wybitne operowanie rymem,

Сórka malarza Jana Świerczyńskiego – jej nazwisko jest wynikiem metrykalnej pomyłki, której nigdy nie sprostowała – i Stanisławy z Bojarskich. Wychowanie w pracowni malarskiej, gdzie więcej było sztuki, niż środków do życia odcisnęło na niej piętno. Na studia artystyczne nie

Geograf, twórca nowoczesnej kartografii polskiej, współzałożyciel Książnicy-Atlasu. Lata dziecięce spędził w Krośnie. Studia uniwersyteckie odbył w Uniwersytecie Jagiellońskim, studiował też w Halle i we Lwowie. W 1894 obronił doktorat z filozofii na Uniwersytecie Lwowskim. Odbył też dodatkowe studia w Wiedniu