Tagi: Wybitny Polacy

Poeta, satyryk, autor szopek politycznych i tekstów piosenek, był też legendą powojennej Polski, jedną z najbardziej charakterystycznych postaci stolicy i „księciem warszawskich nocy”. Urodził się 25 czerwca 1914 r. w Petersburgu. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (studiował filozofię). Debiutował jako siedemnastolatek, choć

Marek Hłasko, jeden z najbardziej niepokornych twórców lat Polski Ludowej, w tym roku skończyłby 75 lat. 14 czerwca wspominaliśmy 40. rocznicę jego tajemniczej śmierci. Z tej okazji stowarzyszenie MłodaRP zorganizowało „Tydzień z Hłaską”. Głównym punktem programu było odsłonięcie nowego nagrobka

Kompozytorka i skrzypaczka. Urodziła się w polsko-litewskiej rodzinie o tradycjach muzycznych. Początkowo gry na fortepianie i skrzypcach uczył ją ojciec – Wincenty Bacewicz. Od roku 1919 kontynuowała edukację muzyczną w Konserwatorium Muzycznym Heleny Kijeńskiej-Dobkiewiczowej w Łodzi, gdzie kształciła się w

Pułkownik Wojska Polskiego (8-ego pułku piechoty Księstwa Warszawskiego) poeta i prozaik, redaktor Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych, członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie. Cyprian Godebski zapoczątkował nurt literatury pozostającej w ścisłym związku z walką wyzwoleńczą, stworzył ideał żołnierza-poety. Urodził się na

Jezuita, nauczyciel, pisarz, poeta, jeden ze współtwórców polskiego Oświecenia. Urodził się 29 stycznia 1720 roku na Białorusi. Był synem starosty dworzyskiego, kilkukrotnego posła na sejm województwa witebskiego, który trzech z siedmiu synów oddał do zakonu jezuitów. Ukończył szkołę jezuicką i

Historyk literatury, profesor Uniwersytetu Lwowskiego. Pochodził z rodziny ziemiańskiej, był synem Ignacego i Marii z Węglarskich. Kształcił się w I gimnazjum filologicznym w Warszawie, następnie studiował filologię i filozofię w Szkole Głównej Warszawskiej (od 1869 na Uniwersytecie Warszawskim). Studia ukończył

Urodził się 11 sierpnia 1892 w Błoniu koło Krośniewic, znajdujących się wówczas na terenie zaboru rosyjskiego. Studiował na politechnice w Rydze. Od 1913 r. w armii rosyjskiej, ukończył kawaleryjską szkołę oficerów rezerwy. Uczestnik I wojny światowej – jako porucznik dragonów

Wybitny reżyser teatralny, aktor, animator życia teatralnego, minister kultury i sztuki w latach 90-tych, twórca słynnej inscenizacji „Dziadów” Adama Mickiewicza z 1968 roku. Urodził się 17 maja 1924 w Kowlu w dzisiejszej Ukrainie. Swoje teatralne życie rozpoczął jako aktor w