Tagi: Dzieje Polski

Daty lipcowe

1 lipca: 440. rocznica zawarcia unii przez Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie na Sejmie w Lublinie (1569). W wyniku unii powstało państwo, zwane odtąd Rzeczpospolitą Obojga Narodów. 1831 — urodził się Wojciech Gerson, malarz. 1924 – marka polska przestaje

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej umieściło na swojej oficjalnej stronie internetowej tekst, w którym odpowiedzialnością za rozpętanie II wojny światowej obarczono Polskę. Tekst ukazał się w dziale „Encyklopedia Wojskowa”, w rubryce „Historia – przeciwko kłamstwu i fałszerstwom”. Jego autorem jest pułkownik

Poeta, satyryk, autor szopek politycznych i tekstów piosenek, był też legendą powojennej Polski, jedną z najbardziej charakterystycznych postaci stolicy i „księciem warszawskich nocy”. Urodził się 25 czerwca 1914 r. w Petersburgu. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (studiował filozofię). Debiutował jako siedemnastolatek, choć

Daty czerwcowe

1 czerwca: 1434 — zmarł Władysław Jagiełło, (ok. 1351—1434) został królem Polski w wyniku układu w Krewie (1385), na mocy którego przyjął chrzest, poślubił królową Jadwigę i koronował się na króla Polski. 1895 — urodził się Tadeusz Bór-Komorowski, dowódca i

Po raz pierwszy w historii polskiej placówki konsularnej w Sankt Petersburgu odbyła się niezwykła uroczystość. W dniu 30 maja 2009 r. Jarosław Drozd, konsul generalny RP wręczył Krzyż Zesłańców Sybiru panu Mieczysławowi Garbosiowi, Polakowi, obecnie zamieszkałemu w USA, synowi syberyjskiego

20 lat wolności

  Parlamentarne obchody 20. rocznicy upadku komunizmu rozpoczęły się od otwarcia wystawy „Polska droga do wolności 1980-1989”. Wzięli w nim udział m.in. premier Donald Tusk, b. prezydent Lech Wałęsa, b. prezydent Aleksander Kwaśniewski, b. premier Tadeusz Mazowiecki, marszałkowie Sejmu i

Pułkownik Wojska Polskiego (8-ego pułku piechoty Księstwa Warszawskiego) poeta i prozaik, redaktor Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych, członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie. Cyprian Godebski zapoczątkował nurt literatury pozostającej w ścisłym związku z walką wyzwoleńczą, stworzył ideał żołnierza-poety. Urodził się na

Jezuita, nauczyciel, pisarz, poeta, jeden ze współtwórców polskiego Oświecenia. Urodził się 29 stycznia 1720 roku na Białorusi. Był synem starosty dworzyskiego, kilkukrotnego posła na sejm województwa witebskiego, który trzech z siedmiu synów oddał do zakonu jezuitów. Ukończył szkołę jezuicką i