Szag nawstreczu Gazety Petersburskiej w Poznaniu i w Petersburgu

Redakcja Gazety Petersburskiej wraz ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym „Polonia” w Sankt Petersburgu składa najserdeczniejsze podziękowania Rektoratowi Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziałowi Filologii Polskiej, Instytutowi Filologii Rosyjskiej UAM, Wielkopolskiemu Oddziałowi Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Stowarzyszeniu Polska-Wschód, Konsulowi Generalnemu RP w Sankt Petersburgu Andrzejowi Chodkiewiczowi, konsul Lucynie Morawskiej-Uhryn, pozarządowej organizacji dla dzieci szczególnej troski „Szag nawstreczu” w Sankt Petersburgu za niezwykłą pomoc i zaangażowanie w promocję naszego tytułu ( Gazety Petersburskiej) w Wielkopolsce, Poznaniu, Petersburgu.

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do inicjatorów prezentacji Gazety Petersburskiej profesor Haliny Zgółkowej, prof. Tadeusza Zgółki. Dzięki ich zaangażowaniu i oddaniu sprawom polonijnym nasz tytuł zgromadził w historycznej Sali im. Lubrańskiego UAM bardzo liczne grono „poznańskich” petersburżan. Dziękujemy za muzyczny prezent H.Wieniawskiego w wykonaniu uczennicy dr Mikołaja Zgółki.

Słowa podziękowania kierujemy do zespołu „Szutnik” pod kierownictwem dr Grażyny Jatczak i pod skrzydłami Dyrektora Instytutu Rusycystyki UAM prof. UAM Andrzeja Sitarskiego. Dziękujemy dr Wojciechowi Kamińskiemu.

Jak zawsze niezawodnym był Wielkopolski Oddział Wspólnoty Polskiej na czele z Dariuszem Łukaszewskim. Dziękujemy za obecność Towarzystw Kresowych.

Dziękujemy prof. Arturowi Kijasowi za wykład na temat Polaków w Petersburgu, oraz dr. Bartłomiejowi Garczykowi za prezentację wielonarodowościowego miasta nad Newą.

Niezwykłym wydarzeniem w kwietniu br. był program słowno-muzyczny przywieziony do naszego miasta przez grupę studentów polonistyki i rusycystyki UAM: „Z teatrem i piosenką w plecaku” na zaproszenie Gazety Petersburskiej i pozarządowej organizacji dla dzieci szczególnej troski „Szag nawstreczu”.

Dziękujemy za zaproszenie, za udostępnienie sal, zakwaterowanie i budowanie domowej atmosfery, przede wszystkim przez panią Walerię Dmitriewną Sokołową, Olgę Lou, jak również przez dobrego ducha projektu Konstantego Maksina – „naszego” polonijnego wychowanka, mieszkającego w Poznaniu.

Dziękujemy „naszemu” poznaniakowi z Petersburga Piotrowi Frołowowi za ekspresowe dostarczenie egzemplarzy GP do Poznania.

Nie sposób pominąć bohaterów, dzięki którym pod opieką prof. Haliny Zgółkowej powstał „poznański” numer czasopisma: więc: Jakuba Sajkowskiego, Agnieszki Grzybowskiej, Katarzyny Hajzer, Karoliny Król, Malwiny Niepolskiej, Magdaleny Piaseckiej, Marty Szatkowskiej, Klaudii Raflik, Martyny Nowickiej.

Wyróżniamy benedyktyńską pracę Roksany Czeszejko-Sochackiej i jej Siostry Maji – Autorki Okładki. 

Przeżyliśmy piękną poznańsko-petersburską przygodę. Mamy nadzieję, że pozostanie ona nie tylko w plecaku.

Dodajmy, że przedsięwzięcie nie mogłoby się odbyć bez hojności władz uczelni (UAM), Stowarzyszenia Polska-Wschód, wkładu utytułowanych osób, pragnących pozostać niewymienionymi.

Słowa podziękowania należą się członkom naszego zespołu: Jadwidze Anders za pomoc i duchowe szczere wsparcie w organizacji petersburskiego wydarzenia, Michałowi Grelewskiemu za prezentację swojego numeru i pomoc techniczną.

Dziękujemy wolontariuszom z Wielkiej Brytanii i Grodna i „naszej” jak zawsze niezawodnej w trudnych momentach polonijnych Swietłanie Czesnych!

Dziękujemy wszystkim tym, którzy wierzyli, że „wypali” petersburski projekt.

 „To był bal…”

(M.Rodowicz)

Teresa Konopielko, redaktor naczelna