Spotkanie autorskie z Bartłomiejem Garczykiem, autorem książki o Petersburgu

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zaprasza na spotkanie autorskie z Bartłomiejem Garczykiem, autorem książki Petersburg. Nierosyjska historia miasta 1703-1917. Spotkanie się odbędzie 5 grudnia 2016 roku o godzinie 17.00 w Sali Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (ul. Miełżyńskiego 27). Zabrzmią utwory Marii Szymanowskiej.

Autor – na co dzień badacz i miłośnik historii i kultury rosyjskiej, absolwent i wykładowca akademicki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  – od wielu już lat interesuje się fenomenem „Nadnewskiej Stolicy” i jej mieszkańców. Pomysł zaprezentowania Czytelnikowi „innej”, nieszablonowej (nierosyjskiej) historii Petersburga narodził się w 2002 roku, natomiast chęć wydania drukiem niniejszej pracy zasygnalizowana została w pierwszej książce B. Garczyka, będącej zmodyfikowaną wersją rozprawy doktorskiej pt., Radziecka polityka narodowościowa w latach 1917-1941 na przykładzie Piotrogrodu – Leningradu, (Poznań 2011), której recenzentem naukowym był prof. Artur Kijas. Intencją autora jest przedstawienie dziejów Petersburga, widzianych przez pryzmat zamieszkujących go mniejszości narodowych (w tym Polaków), które odcisnęły na życiu miasta trwały ślad. W pracy zaakcentowany został fakt, że Petersburg mimo, że był miastem rosyjskim, to od najwcześniejszych lat swego istnienia posiadał polifoniczną kulturę. Nad Newą splatały się i oddziaływały na siebie różne nacje, konfesje, tradycje i obyczaje.

0001-2