Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 183 w Sankt Petersburgu

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 183 w Sankt Petersburgu powołanej do przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

KG RP w SPb