Polska Macierz Szkolna w Sankt Petersburgu została zarejestrowana

Szanowni Państwo,

W dniu 8 sierpnia 2019 roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości Rosyjskiej Federacji w Sankt Petersburgu została zarejestrowana „Petersburska regionalna kulturalno-oświatowa organizacja społeczna „Polska Macierz Szkolna”. Stanowi ona kontynuację idei i tradycji podobnej organizacji, która w mieście nad Newą została założona w 1907 roku, a która kontynuowała swoją działalność do 1918 roku. Głównym patronem odrodzonej Macierzy został wielki Polak – św. Jan Paweł II. Co zostało oficjalnie zatwierdzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a relikwie którego znajdują się w kościele św. Stanisława. Dzień jego liturgicznego wspomnienia, tj. 22 października będzie uroczyście obchodzony w petersburskiej Macierzy Szkolnej.

Organizacja otrzymała status osoby prawnej od momentu jej rejestracji państwowej. Posiada swój własny biało-czerwony emblemat w języku polskim w postaci otwartej książki, po lewej jej stronie znajdują się litery polskiego alfabetu. Po prawej stronie znajduje się zaś biało czerwona pochodnia z napisem POLSKA MACIERZ SZKOLNA. W dole emblematu znajduje się jeden z symboli Petersburga – okręt na iglicy Admiralicji, a także rok odrodzenia Macierzy Szkolnej w Petersburgu w języku łacińskim – 2019.

Głównym celem założenia i działalności PMS w zatwierdzonym statucie będzie promocja i nauczanie języka polskiego, a także kultury polskiej w duchu chrześcijańskim i obywatelskim. Będzie możliwość
utworzenia różnych centrów kultury, fundacji, instytucji i organizacji kultury i edukacji, mediów, komunikacji, ułatwianie uczestnictwa obywateli w działaniach edukacyjnych i charytatywnych, a także ochrona polskich zabytków historii i kultury.

Członkami założycielami PMS zostało osiem osób: Albert Konopko, Teresa Konopielko – zasłużona nauczycielka języka polskiego, a także redaktor naczelna polonijnej Gazety Petersburskiej, Jan Pawłowski, Władysława Pawłowska, Jadwiga Piotrowska i Irena Romanowska – zasłużone nauczycielki języka polskiego, Denis Szczegłow, a także duszpasterz Sankt Petersburskiej Polonii – ks. Krzysztof Pożarski. Przewodniczącą PMS – na dwuletnia kadencję została przez Zarząd wybrana – Władysława Pawłowska.

Doczekaliśmy się więc w Petersburgu trzeciej organizacji polonijnej, która wkrótce zdominuje polskie życie w Północnej Stolicy poprzez swój duży potencjał intelektualny, do tej pory praktycznie niewykorzystywany.
Najważniejszą zaś sprawą dla PMS musi być szerokie nauczanie języka polskiego, najlepiej jak w każdym rejonie miasta byłby otwarte najpierw indywidualne punkty nauczania, aby ludziom było blisko do polskiej klasy. Potem musi nastąpić otwarcie polskiej szkoły w Petersburgu, najpierw społecznej, potem powszechnej, a następnie średniej. W okresie zaś wakacyjnym trzeba stworzyć przy Macierzy dla młodzieży z całej Rosji– Letnią Szkołę Języka i Kultury Polskiej.

Oto podstawowe cele odrodzonej Polskiej Macierzy Szkolnej w Petersburgu. Mamy nadzieję, że z Bożą pomocą, a także przez wstawiennictwo i zasługi św. Jana Pawła II uda się nam to szybko zrealizować, w tym dla swej statutowej działalności zebrać odpowiednie fundusze finansowe.

Ks. Krzysztof Pożarski, Sankt Petersburg, 22.08.2019

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *