Polska Macierz Szkolna w Sankt Petersburgu została zarejestrowana

Szanowni Państwo,

W dniu 8 sierpnia 2019 roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości Rosyjskiej Federacji w Sankt Petersburgu została zarejestrowana „Petersburska regionalna kulturalno-oświatowa organizacja społeczna „Polska Macierz Szkolna”. Stanowi ona kontynuację idei i tradycji podobnej organizacji, która w mieście nad Newą została założona w 1907 roku, a która kontynuowała swoją działalność do 1918 roku. Głównym patronem odrodzonej Macierzy został wielki Polak – św. Jan Paweł II. Co zostało oficjalnie zatwierdzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a relikwie którego znajdują się w kościele św. Stanisława. Dzień jego liturgicznego wspomnienia, tj. 22 października będzie uroczyście obchodzony w petersburskiej Macierzy Szkolnej.

Organizacja otrzymała status osoby prawnej od momentu jej rejestracji państwowej. Posiada swój własny biało-czerwony emblemat w języku polskim w postaci otwartej książki, po lewej jej stronie znajdują się litery polskiego alfabetu. Po prawej stronie znajduje się zaś biało czerwona pochodnia z napisem POLSKA MACIERZ SZKOLNA. W dole emblematu znajduje się jeden z symboli Petersburga – okręt na iglicy Admiralicji, a także rok odrodzenia Macierzy Szkolnej w Petersburgu w języku łacińskim – 2019.

Głównym celem założenia i działalności PMS w zatwierdzonym statucie będzie promocja i nauczanie języka polskiego, a także kultury polskiej w duchu chrześcijańskim i obywatelskim. Będzie możliwość
utworzenia różnych centrów kultury, fundacji, instytucji i organizacji kultury i edukacji, mediów, komunikacji, ułatwianie uczestnictwa obywateli w działaniach edukacyjnych i charytatywnych, a także ochrona polskich zabytków historii i kultury.

Członkami założycielami PMS zostało osiem osób: Albert Konopko, Teresa Konopielko – zasłużona nauczycielka języka polskiego, a także redaktor naczelna polonijnej Gazety Petersburskiej, Jan Pawłowski, Władysława Pawłowska, Jadwiga Piotrowska i Irena Romanowska – zasłużone nauczycielki języka polskiego, Denis Szczegłow, a także duszpasterz Sankt Petersburskiej Polonii – ks. Krzysztof Pożarski. Przewodniczącą PMS – na dwuletnia kadencję została przez Zarząd wybrana – Władysława Pawłowska.

Doczekaliśmy się więc w Petersburgu trzeciej organizacji polonijnej, która wkrótce zdominuje polskie życie w Północnej Stolicy poprzez swój duży potencjał intelektualny, do tej pory praktycznie niewykorzystywany.
Najważniejszą zaś sprawą dla PMS musi być szerokie nauczanie języka polskiego, najlepiej jak w każdym rejonie miasta byłby otwarte najpierw indywidualne punkty nauczania, aby ludziom było blisko do polskiej klasy. Potem musi nastąpić otwarcie polskiej szkoły w Petersburgu, najpierw społecznej, potem powszechnej, a następnie średniej. W okresie zaś wakacyjnym trzeba stworzyć przy Macierzy dla młodzieży z całej Rosji– Letnią Szkołę Języka i Kultury Polskiej.

Oto podstawowe cele odrodzonej Polskiej Macierzy Szkolnej w Petersburgu. Mamy nadzieję, że z Bożą pomocą, a także przez wstawiennictwo i zasługi św. Jana Pawła II uda się nam to szybko zrealizować, w tym dla swej statutowej działalności zebrać odpowiednie fundusze finansowe.

Ks. Krzysztof Pożarski, Sankt Petersburg, 22.08.2019