Petersburskie wypominki

Ciszą cmentarną ukołysani, z dala od życia i znoju, dobiwszy wreszcie cichej przystani, odpoczywają w pokoju.

Elżbieta Daniszewska „Zaduszki” [fragm.]

Petersburskie wypominki

2 listopada. Dzień Zaduszny. Wspominamy tych, którzy odeszli: aktywnych  członków petersburskiego ruchu polonijnego, stojących  na warcie polskości –   mówiących z dumą, że są Polakami- odbudowujących  polską historię w Petersburgu.

Już nie ma wśród nas:

Sławomira Lisowskiego – współzałożyciela SKO „Polonia”

Wernera Gajdy – pierwszego przewodniczącego Klubu Polskiego

Bronisława Dzenia z małżonką Alicją – aktywnych współzałożycieli  „Polonii”

Rajmunda Piotrowskiego – pierwszego Prezesa SKO „Polonia”

Zbigniewa Szeninga – długoletniego członka Zarządu SKO

Leona Piskorskiego – kronikarza dziejów Polaków w Petersburgu

Julii Zacharewicz – założycielki Liceum Słowiańskiego w Petersburgu

Tamary Pietkiewicz – pięknej postaci życia kulturalnego miasta

Siemiona Łandy –pierwszego lektora i wykładowcy, polonisty

Jerzego Steckiewicza – historyka i wykładowcy

Władysława Makarskiego – współzałożyciela organizacji polonijnych

Jerzego Gorczyńskiego – długoletniego członka zarządu SKO „Polonia”

Sergiusza Biernadskiego – aktywnego barda polonijnego

Zofii Lipkinej –  rękodzielniczki

Jarosława Rafalskiego – lekarza

Światosława Świackiego z Małżonką – wybitnego tłumacza, Ambasadora Polszczyzny

Józefa Michalkiewicza – współzałożyciela pierwszej w Rosji organizacji polonijnej, znającego na pamięć „Pana Tadeusza”

Zdzisława Nowickiego – konsula generalnego RP, uczącego nas miłości do bliźniego

Świetlany Krasilnikowej – współzałożycielki chóru  polonijnego

Eleonory Supren – absolwentki szkoły polskiej w Leningradzie

Eugenii Czyżewskiej –małżonki wnuka dekabrysty

Edmunda Kapturkiewicza – pierwszego duszpasterza polonijnego

W dniu Zaduszek,
W czas jesieni,
Odwiedzamy bliskich groby,
Zapalamy zasmuceni
Małe lampki – znak żałoby.

Światła cmentarz rozjaśniły,
Że aż łuna bije w dali,
Lecz i takie są mogiły,
Gdzie nikt lampki nie zapali.

Władysław Broniewski „Zaduszki”

(TK)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *