Petersburskie świętowanie Dnia Niepodległości

dsc_3548Petersburskie świętowanie Dnia Niepodległości poprzedzono kilkoma imprezami organizowanymi przez środowiska polonijne i Konsulat Generalny RP.

Z inicjatywy placówki spotkali się w dniu 12 listopada przewodniczący polonijnych organizacji z północno-zachodniego regionu Rosji: Archangielska, Kotłasu, Pietrozawodzka, Wołogdy, Gazety Petersburskiej.

Konsul Generalny RP poinformował obecnych o polonijnych planach pracy, przede wszystkim w zakresie organizacji wspólnych świąt państwowych i religijnych. Podkreślił rolę Konsulatu w dbaniu o miejsca pamięci narodowej, nauce języka polskiego w Petersburgu i w regionie. Zwrócił szczególną uwagę na aktywizację samodzielności środowisk w pracy polonijnej. Jeszcze raz potwierdził, że liczy na aktywność w składaniu wniosków programowych i ich realizacji.

Gazeta Petersburska zaproponowała obecnym prezesom wspólne przygotowywanie regionalnych edycji czasopisma.

Wicekonsul ds. Polonii i Karty Polaka poinformowała o nowych wymogach w składaniu wniosków merytorycznych inicjatyw polonijnych i dotyczących Karty Polaka.

W kościele św. Katarzyny odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny, wieczorem w teatrze Estrady im. Rajkina śpiewał gość z Grodna.

Po części artystycznej delektowano się konsularnym bigosem, spotkaniem Polaków i Polonii, dobrym nastrojem stworzonym przez inicjatora i dobroczyńcę – Konsula Generalnego RP Andrzeja Chodkiewicza wraz z pracownikami placówki.

Dziękujemy!

T.K.

Foto: Eugeniusz Martynowicz

dsc_3673

dsc_3742