„Pamiętajmy o tych, co odeszli, inaczej naprawdę będą martwi.”

16 lutego w Kościele MB z Lourdes odbyła się Msza Święta w intencji księdza kanonika Edmunda Kapturkiewicza. Mszy Świętej przewodniczył ksiądz Aleksiej Kononow absolwent Wyższego Seminarium Duchownego, w którym wykładał  prawo kanoniczne profesor E. Kapturkiewicz. Ksiądz kanonik był pierwszym polskim kapłanem przybyłym do Leningradu (od 1992 r.Petersburga) na początku 1990 roku. Sprawował posługę kapłanśką 25 lat; w tym okresie obchodził również 40.lecie święceń.

Odszedł nagle, niespodziewanie. Pozostawił po sobie ogromny żał i smutek, i jednocześnie ogromną wdzięczność wiernych i osób, z którymi spotykał się kiedykolwiek. Po latach możemy jeszcze raz potwierdzić, że służył wierze i Ojczyźnie, kochał ludzi i miał dla każdego strapionego czas i zrozumienie.Intencyjna Msza Święta w parafii (proboszcz Stefan Katynel), która na przestrzeniu 110 lat gromadziła tysiące  Polaków i  w tym dniu również dała świadectwo pamięci i uznania dla  Sługi Bożego.

W Mszy Świętej wziął udział konsul generalny RP Grzegorz Ślubowski wraz z pracownikami konsulatu.Na tle polskiej flagi narodowej stanął ogromny kosz biało-czerwonych kwiatów przepasanych biało-czerwoną wstęgą, ufundowany przez polską placówkę dyplomatyczną.Był obecny przezes SKO „Polonia” Czesław Błasik.Swoją obecnością uczcicili pamięć :  min.Jadwiga Anders – zasłużona nauczycielka, prof. dr hab. Alicja Zarin, Maja Bobowa – tłumacz, Irena Bestużewa – dyrektor zespołu folklorystycznego „Polanie”, b. wiceprezes SKO „Polonia”Ryszard Zakrzewski z małżonką, redakcja Gazety Petersburskiej (Teresa Konopielko i Denis Szczegłow).Po Mszy Św. odbyła się rozmowa z ks. Proboszczem,  dziekanem S. Katynelem, który poparł propozycję zebranych, by odznaczenie państwowe RP ks. Edmunda Kapturkiewicza  –  Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospoliej – został umieszczony w postaci  daru wotywnego Matce Boskiej Ostrobramskiej w kościele MB z Lourdes.

 16 lutego 2020-02-16 Sankt Petersburg

Teresa Konopielko

Fot: Denis Szczegłow

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *