Pamięci Wiesławy Sawinowej

Jedna z najjaśniejszych postaci Polonii
w Sankt Petersburgu

Odeszła od nas Pani Wiesława Sawinowa, jedna z najjaśniejszych postaci Polonii w Sankt Petersburgu.

Była osobą niezwykle ciepłą, przyjazną ludziom, mądrą, pełną taktu i zrozumienia dla ludzkich kłopotów oraz trudności. Miała ogromne doświadczenie w zakresie stosunków polsko-rosyjskich, zdobyte jako organizator oraz uczestnik wielu wydarzeń, zarówno tych należących do wielkiej polityki, jak i pomniejszych, ale istotnych dla Polaków w Sankt Petersburgu i całym Północno-Zachodnim Okręgu Federacji Rosyjskiej.

Przez dziesiątki lat swojego pobytu w północnej stolicy Rosji zdobywała wiedzę i doświadczenie pracując w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Sankt Petersburgu, w firmach komercyjnych oraz niezwykle aktywnie działając w środowisku organizacji polonijnych Sankt Petersburga. Miała szczególnie dużo serca dla dzieci i młodzieży.

Jako kolejni polscy dyplomaci byliśmy przez Nią mądrze i serdecznie wspierani w realizacji swoich zadań związanych z aktywnościami Konsulatu Generalnego RP na rzecz dobrej reprezentacji Polski oraz budowaniu wzajemnych relacji naszego kraju z Federacją Rosyjską.

Dzięki dobrym, przemyślanym radom Pani Wiesławy wiele spraw publicznych i ludzkich udało się załatwić w sposób rozumny, taktowny, zachowując wzajemny szacunek stron do siebie oraz osiągając pozytywne dla wszystkich rezultaty.

Za swoją wspaniałą postawę cieszyła się wdzięcznością wielu ludzi, a Polska uhonorowała Ją Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP.

Będziemy nosili w swoich sercach i umysłach pamięć o Niej…

Niech spoczywa w pokoju!

Jarosław Drozd
Ambasador Tytularny, Konsul Generalny RP w Sankt Petersburgu
2005-2011
Beata Drozd, żona Konsula Generalnego
Aleksandra Sapieżyńska
 I. Radca, Zastępca Konsula Generalnego RP
 2005-2011

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *