Ogłoszenie Senatu o naborze ofert

Informujemy, że szef Kancelarii Senatu minister Jakub Kowalski 1 października 2019 r. ogłosił nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2020 roku. W przyszłorocznym budżecie Kancelarii Senatu zaplanowano na ten cel 110 500 000 zł.

Przyjmowanie ofert rozpocznie się 15 października 2019 r., a zakończy według następującego harmonogramu:

–     dla ofert z kierunku Media polonijne i Pomoc charytatywna i socjalna31 października 2019 r.,

–     dla ofert z kierunku Wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania8 listopada 2019 r.,

–     dla ofert z kierunku Edukacja i Infrastruktura polonijna –  22 listopada 2019 r.,

–     dla ofert z kierunku Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego29 listopada 2019 r.

Środki na realizację zadań publicznych w zakresie opieki na Polonią i Polakami za granicą zostaną przekazane w formie dotacji celowej. Ubiegać o nie mogą się wyłącznie organizacje zarejestrowane w Polsce, które mają doświadczenie w pracy na rzecz środowisk polonijnych i polskich za granicą. Prezydium Senatu wyznaczyło sześć kierunków działań w 2020 roku: edukacja, kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego, wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania, media polonijne, infrastruktura polonijna oraz pomoc charytatywna i socjalna. Oferty należy składać elektronicznie za pośrednictwem generatora ofert.

Szczegółowe informacje i regulamin dostępne są na stronie internetowej Senatu.

 

Pozdrawiamy

Dział Prasowy

Centrum Informacyjne Senatu

Kancelaria Senatu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *