Obwieszczenie Konsula RP w Sankt Petersburgu o utworzeniu obwodu głosowania

Obwieszczenie Konsula RP w Sankt Petersburgu z dnia 18 września 2019 r. o utworzeniu obwodu głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na 13 października 2019 r.

OBWIESZCZENIE

KG RP w Petersburgu