Obrona pracy doktorskiej Konstantina Maksina

25 kwietnia w podniosłej atmosferze Sali Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu odbyła się obrona pracy doktorskiej Konstantina Maksina –  absolwenta szkoły z poszerzonym nauczaniem języka polskiego nr 216 im. Adama Mickiewicza w Sankt Petersburgu.

„ …Przedstawiona mi do recenzji rozprawa stanowi wartościowe wkład do badań nad rolą mikrośrodowiska w rozwoju raka brodawkowatego tarczycy…” (dr hab.n.med. Katarzyna Ziemnicka prof. UAM)

„Moje krytyczne uwagi przewijające się przez całość recenzji nie wpływają na całość oceny pracy i uważam, że praca stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego i oceniam ją pozytywnie” (prof. dr hab. n. medycznych Dariusz Lange, kierownik Zakładu Patologii Nowotworów – Instytut M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach)

W imieniu  polskiego środowiska  Petersburga składamy serdeczne słowa podziękowań JM Uniwersytetu Medycznego  prof. dr hab. Andrzejowi Tykarskiemu i na Jego ręce  przekazujemy  wyrazy najwyższego uznania  nauczycielom akademickim,  pracownikom naukowym Uczelni, dziekanowi Wydziału I UM pani prof. dr hab. Ewie Wender-Ożegowskiej  –  wszystkim tym, którzy wyciągnęli pomocną dłoń, a tym samym inspirując, ufając i  dodając otuchy w procesie  naukowych poszukiwań badawczych   poznańskiego już polonusa z Petersburga.

Dziękujemy za stypendium Rządu Polskiego, które przeistoczyło się w obronę pracy doktorskiej.

Mamy nadzieje, że kompetencje naukowe i organizacyjne Pana Konstantina Maksina znajdą zastosowanie w pracy akademickiej Uczelni, posłużą nowym interpretacjom naukowym  nie tylko w zakresie patomorfologii.

Gazeta Petersburska

Teresa Konopielko, Redaktor naczelna