O potrzebie odrodzenia „Polskiej Macierzy Szkolnej” w Sankt Petersburgu

W dniu 16 grudnia 2018 roku w pomieszczeniach parafii św. Stanisława w Petersburgu spotkała się inicjatywna grupa młodych Polaków, a także zasłużonych nauczycieli polonijnych. 
Podczas szerokiej dyskusji uznano za konieczną potrzebę dnia dzisiejszego celem realizacji skutecznych polonijnych zadań oświatowych i kulturalnych w mieście nad Newą, a także w całej Rosji, dokonania odrodzenia zjednoczenia społecznego jakim była „Polska Macierz Szkolna”. 
W Petersburgu – największy w Rosji polonijny potencjał intelektualny i naukowy – jest do tej pory bardzo słabo wykorzystany, a jest zdolny do utworzenia systemu nauczania języka polskiego w tym polskiej szkoły i gimnazjum.
Uczestnicy zebrania postanowili opracować statut odradzanej i nowej polonijnej organizacji, dostosowany do obecnych wymogów prawa rosyjskiego, po czym dokonać jego rejestracji w Oddziale Ministerstwa Sprawiedliwości. 
Inicjatywa grupy uzyskała poparcie duszpasterza i zasłużonego działacza polonijnego, proboszcza parafii św. Stanisława – ks. Krzysztofa Pożarskiego, który obiecał pomoc przy realizacji tej potrzebnej idei. 
W Petersburgu, w 1906 roku z inicjatywą powołania towarzystwa oświatowego „Polska Macierz Szkolna” wystąpili polscy uczniowie w dwóch gimnazjach przy kościele św. Katarzyny na czele z Emilią Jasiewiczówną i Ludwikiem Parniewskim. Zyskali oni poparcie proboszcza parafii – prałata Konstantego Budkiewicza, który dla realizacji idei zaprosił grupę zasłużonych nauczycieli języka polskiego.

W tej kamienicy czynszowej przy ul. Radiszczewa 21 (dawniej ul. Prieobrażenskiej) 21 w 1912 r. znajdowała się siedziba Biura Polskiej Macierzy Szkolnej, w którym odbywały się posiedzenia zarządu

W skład obecnej inicjatywnej grupy weszli:
1. Stanisław Karpionok
2. Teresa Konopielko
3. Albert Konopko
4. Władysława Pawłowska
5. Jan Pawłowski
6. Jadwiga Pietrowska
7 Irena Romanowska
8. ks. Krzysztof Pożarski

Informacja własna GP

Sankt Petersburg, 16 grudnia 2018 r.