O potrzebie Odrodzenia Polskiej Macierzy Szkolnej (2)

20 stycznia 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie organizacyjne inicjatywnej grupy Stowarzyszenia „Polska Macierz Szkolna”, na którym zaprezentowano roboczą wersję interaktywnej mapy hostorycznej obecności  Polskiej Macierzy Szkolnej w Petersburgu opracowanej przez Jana Pawłowskiego.

Podczas spotkania omówiono wstępne założenia organizacyjne i statutowe Macierzy. Wyłoniono grupę roboczą przygotowujacą statut. Powołano tymczasowy Zarząd. W skład tymczasowego zarządu weszli:

Władysława Pawłowska –prezes

Stanisław Karpionok – wiceprezes

Albert Konopko – wiceprezes

Ks. Krzysztof Pożarski – kapelan

Jan Pawłowski – członek

Igor Pawłowski – członek

Irena Romanowska – członek

Olga Oniszczuk – deklaracja członkowstwa

Denis Szczegłow – deklaracja członkowstwa

Powołano tymczasową Komisję Rewizyjną w składzie:

Maria Szubińska

Szkworowa Ludmiła

Vakat

Honorowymi członkami Zarządu zostały zasłużone nauczycielki języka polskiego, załozycielki pierwszej organizacji polonijnej w Rosji

Teresa Konopielko, Jadwiga Pietrowska, Wiesława Sawinowa

W dniu 30 stycznia 2019 r. o godz. 16.00 w Donu Parafialnym  kościoła św. Stanisława odbędzie się spotkanie grupy z prezesem ogólnorosyjskiej organizacji polonijnej „Jedność” panem Aleksandrem Korczakiem-Sielickim.

Wszystkich zainteresowanych nową ideą ruchu polonijnego w Petersburgu prosimy o kontakt:

Można dzwonić od godz. 10.30 do 15.30 na numer telefonu +7 931 542 08 83. (Władysława Pawłowska)

Informacja własna Gazety Petersburskiej

Sankt Petersburg, 18 stycznia 2019 r.