O nas

Gazeta Petersburska jest miesięcznikiem, wydawanym przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Polonia” imienia Adama Mickiewicza w Sankt Petersburgu. Ukazuję się w dwóch językach – po polsku i po rosyjsku. Na naszych łamach gościli już Krzysztof Penderecki, Mariusz Wilk, Jerzy Czech, Janusz Leon Wiśniewski, Krzysztof Zanussi oraz inni znani na całym świecie Polacy.
Pierwszy numer „Gazety Petersburskiej” ukazał się w grudniu 1998 roku i w całości, jako że to był rok Mickiewiczowski, poświęcony został Wieszczowi i jego pobytom w Petersburgu. W ciągu 10 lat powstał zgrany Zespół Redakcyjny. Wśród nas są dorośli i młodzi: szczycimy się wszystkimi, każdy z nas zna język polski i posiada niezwykłe zasługi w promocji wszystkiego, co polskie w mieście nad Newą. W nowe dziesięciolecie „Gazeta Petersburska” wchodzi z odnowioną szatą graficzną, w której więcej miejsca poświęcimy Polakom w Rosji i na świecie.

REDAKTOR NACZELNA

Teresa Konopielko

Z-CA REDAKTOR NACZELNEJ

Stanisław Karpionok

CZŁONKOWIE REDAKCJI

Jadwiga Anders, Czesław Błasik, Maja Bobowa, Mikołaj Dziemianowski, Małgorazta Górska, Stanisław Karpionok, Olga Oniszczuk, Tatiana Lesiuczewska, Anatol Niechaj, Wiesława Sawinowa, Światosław Świacki, Anna Swietłowa, Ewa Rakus, Tatiana Zacharowa, Halina Żukowa, Denis Szczegłow – fotograf

Skład i opracowanie graficzne: Olga Owczynnikowa

REDAKTOR STRONY INTERNETOWEJ Michał Grelewski, Stanisław Karpionok

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY AUTORÓW