Nr 183,184,185 (1,2,3/2016)

Wersy z „Pana Tadeusza”czy „Dziadów”, co roku recytatorzy odkrywają na nowo

„Odważnie i z rozwagą” spuentował wywiad dla Gazety Petersburskiej Andrzej Chodkiewicz, konsul generalny RP w Sankt Petersburgu. Dziękujemy bardzo za możliwość spotkania i rozmowy.

Korzystając z okazji pragniemy złożyć panu Konsulowi Generalnemu RP serdeczne gratulacje z okazji (petersburskiego) jubileuszowego Dnia Urodzin, życząc dalszych sukcesów w codziennej pracy – misji konsularnej i dyplomatycznej. Niech wszystkim poczynaniom towarzyszy radość działania na rzecz Polski i kraju pobytu.

Wiosna i jesień tego roku zaowocowały niezwykłymi wydarzeniami w życiu polonijnym miasta i regionu: inauguracją Encyklopedii Elektronicznej „Polacy w Petersburgu” (w wersji rosyjskiej i polskiej), odsłonięciem nowych znaków pamięci w północnozachodnim regionie Rosji.

Ważnym krajowym przedsięwzięciem na rzecz Polaków i Polonii za granicą stała się nowelizacja przepisów Karty Polaka, powołanie Polonijnej Rady Konsultacyjnej, jak również III Forum Prasy Polonijnej w Warszawie. Niezwykłym dla naszego środowiska było podziękowanie Sejmu RP dla nauczycieli polonijnych z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej.

Szczególnym petersburskim wydarzeniem stała się 25. edycja Konkursu Recytatorskiego „Kresy 2016”. Głównym organizatorem Konkursu jest Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku.

„Kresy” – wyjątkowe petersburskie święto kultury i języka polskiego. Nieustającą, choć nie jedyną inspiracją jest poezja Adama Mickiewicza. Wersy z „Pana Tadeusza” czy „Dziadow” co roku recytatorzy odkrywają na nowo.

W ćwierćwieczu Konkursu Petersburg był miejscem ogólnorosyjskiego finału i odbywał się w ramach działalności programowej SKO „Polonia”. Dodam, że przed laty pomysł organizacji Konkursu przywiozła z Białegostoku ówczesna prezes Oddziału Ewa Cywińska. Korzystamy z okazji i przekazujemy pani E. Cywińskiej i Podlaskiemu Oddziałowi najserdeczniejsze podziękowania oraz jubileuszowe życzenia – dalszego trwania w promocji polskiej poezji. Gratulujemy SKO „Polonia”, nauczycielom, pedagogom i uczestnikom (a w ciągu tego okresu było ich bardzo wielu, setki, tysiące?) – wytrwałości i kreatywności. Przypominamy o pierwszym petersburskim laureacie – Andrzeju Koncewoju.

2016 rok – 1050-lecie Chrztu Polski. Historycznej dacie została poświęcona międzynarodowa konferencja z udziałem polskich i rosyjskich uczonych, Muzeum Historii Religii. Przetrwała próbę czasu dzięki kreatywności organizacji polonijnych, parafii św. Stanisława oraz placówki konsularnej. Niebawem ukaże się specjalny numer Gazety Petersburskiej poświęcony temu projektowi. W br. jubileusz 15-lecia obchodziło Towarzystwo Szopenowskie. Gazeta Petersburska składa najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności kierownictwu, członkom i założycielom, muzykom i przyjaciołom organizacji. Bohaterką naszej okładki jest Eleonora Sewenard z rodu Krzesińskich – tegoroczna laureatka konkursu Vaganova-Prix – uczennica Rosyjskiej Akademii Baletu pod kierownictwem Nikołaja Ciskaridze. Drodzy Czytelnicy! Serdecznie zapraszamy do lektury!

Teresa Konopielko, redaktor naczelna 

Pobierz numer

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *