Nagroda „Świadek Historii” 2019

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Instytut Pamięci Narodowej ogłosił piątą edycję międzynarodowej nagrody „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski. Jest to honorowe wyróżnienie, ustanowione w 2009 r. zarządzeniem Prezesa IPN i przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej. Otrzymują je osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii Narodu Polskiego. Kandydatów mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne. Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać podstawowe dane o kandydacie oraz opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody oraz dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia.

Decyzją Prezesa Instytutu, w 2014 roku zasięg nagrody rozszerzono o edycję mającą za zadanie szczególne uhonorowanie osób działających poza granicami kraju. W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o przekazanie środowiskom polonijnym oraz zainteresowanym partnerom zagranicznym informacji nt. możliwości zgłaszania osób i instytucji spoza Polski, szczególnie zaangażowanych w pielęgnowanie polskiej pamięci historycznej, dbających o zachowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o historii najnowszej naszego kraju oraz odkrywanie zapomnianych faktów czy osób zasłużonych dla Narodu Polskiego. Laureatem nagrody może zostać również osoba nieposiadająca polskiego pochodzenia a także istnieje możliwość wnioskowania o uhonorowanie pośmiertne.

W ubiegłym roku wśród laureatów nagrody znaleźli się:
Fundacja Muzeum Pamięci 2 Korpusu Polskiego we Włoszech;
Gabriel Garçon prezes stowarzyszenia „Le Rayonnement Culturel Polonais” (Francja);
Społeczny Komitet Opieki Nad Starą Rossą w Wilnie (Litwa);
Jakub Vaugon (Francja) – uczeń I klasy liceum w Paryżu;
Wacław Wiłkojć (Litwa) prezes koła Związku Polaków na Litwie w Nowych Święcianach;
Zjednoczenie Polskie w Johannesburgu (RPA).

Wyłącznie pisemne zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 30 czerwca 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej
Biuro Edukacji Narodowej
ul. Wołoska 7
02-675 Warszawa
(„Świadek Historii”)

Opis oraz wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej IPN pod adresem:
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-i-nagrody/nagroda-swiadek-histori/67144,Nagroda-Swiadek-Historii-dla-osob-i-organizacji-spoza-Polski-The-Witness-of-Hist.html

Dodatkowe informacje można również uzyskać kierując zapytania do p. Katarzyny Miśkiewicz na adres mailowy: swiadek.historii@ipn.gov.pl

Z wyrazami szacunku,

Konsulat Generalny RP
w Sankt Petersburgu

www.sanktpetersburg.msz.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *