Nagroda Honorowa „Świadek Historii” dla ks. Krzysztofa Pożarskiego, proboszcza parafii św. Stanisława w Sankt Petersburgu

Na wniosek prezesa Stowarzyszenia Oświatowo-Kulturalnego im. Adama Mickiewicza w Sankt Petersburgu Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie przyznał księdzu Krzysztofowi Pożarskiemu, proboszczowi parafii św. Stanisława w Sankt Petersburgu Nagrodę Honorową „Świadek Historii”. 

Jest to już III edycja nagrody dla osób i organizacji spoza Polski -. honorowe wyróżnienie, ustanowione w 2009 r. zarządzeniem Prezesa IPN i przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej. 

Otrzymują je osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierające IPN w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym i naukowym. 
Decyzją Prezesa Instytutu, w 2014 roku zasięg nagrody rozszerzono o edycję mającą za zadanie szczególne uhonorowanie osób działających poza granicami kraju. Wśród dotychczasowych laureatów znalazło się liczne grono kombatantów, nauczycieli, działaczy społecznych i samorządowców. Nagroda ma kształt plakietki (ze wstążką) i, podobnie jak medal, jest przypinana do ubrania w trakcie uroczystości.

CEREMONIA WRĘCZENIA ODZNACZEŃ ODBĘDZIE SIĘ 14 LISTOPADA (wtorek) 2017 R. W PAŁACU NA WYSPIE W ŁAZIENKACH KRÓLEWSKICH W WARSZAWIE. POCZĄTEK UROCZYSTOŚCI JEST O GODZ. 12:00. 

Serdeczne gratulacje od Gazety Petersburskiej!